Kokybiškos darbo vietos, darbuotojų teisės ir socialinis teisingumas – tai yra Europos profesinių sąjungų judėjimo ateities tikslai

autorius Solidarumas
paryzius

Paryžiuje vyksta Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) suvažiavimas. Suvažiavimo metu Europos profesinių sąjungų atstovai  diskutuoja apie skaudžias temas – augantį skrudą ir nelygybę Europoje, darbuotojų darbo ir socialinių teisių praradimą, būtinybę spręsti tūkstančių migrantų ir prieglaudos prašančių žmonių  problemą.

Europos profesinės sąjungos priėmė rezoliuciją, kurioje išreiškė aiškią poziciją dėl to, kad būtina padėti į Europą plūstantiems žmonėms iš Sirijos, Irako ir Afganistano. „Mes, profesinių sąjungų atstovai, turime  parodyti supratimą, suteikti humanitarinę pagalbą, padėti prieglaudos prašančius žmones  integruoti į visuomenę ir į darbo rinką. Profesinės sąjungos turi padėti imigrantams, apsaugoti juos nuo išnaudojimo darbo rinkoje, padėti jiems įgyti reikiamas kvalifikacijas“, – rašoma rezoliucijoje.

„Europa turi veikti taip, kad kurtų  taiką ir demokratiją kaimynystės šalyse, bet dabartiniu metu būtina susitelkti ir suteikti pagalbą žmonėms, kurie prašo prieglaudos. Solidarumas ir žmogaus orumas, – tai yra pagrindinės vertybės, kuriomis turėtų vadovautis tiek ES politikai, tiek ir profesinės sąjungos“, – sakė ETUC generalinė sekretorė B. Segol.

Suvažiavime daug dėmesio skiriama jaunimo užimtumo klausimui – jaunimo užimtumas, kokybiškos darbo vietos, organizavimas į profesines sąjungas, – tai yra vienas iš ETUC veiklos prioritetų. Jaunimas yra ne tik profesinių sąjungų ateitis, jis yra profesinių sąjungų dabartis.

Ar įmanoma Europoje sugrąžinti tikėjimą pagrindinėmis vertybėmis, kurios įrašytos ES Sutartyje, kurių viena pagrindinių –  žmogaus orumas. Ar gali jaustis oriu žmogus, kuris neturi darbo, neturi pajamų ir vilties, kad rytojus bus geresnis, – tai klausimai, kurie kyla daugeliui suvažiavimo delegatų.

Pirmąją dieną suvažiavimo delegatus ir svečius sveikino Europos Komisijos prezidentas J.C. Juncker, Europos Parlamento pirmininkas M. Schulz, Prancūzijos prezidentas F.Hollande. Europos Komisarė M. Thyssen, atsakinga už užimtumą, socialinius reikalaus, kvalifikaciją ir darbuotojų mobilumą. ES politiniai lyderiai kalbėjo apie profesinių sąjungų ir socialinio dialogo svarbą sprendžiant Europos ekonominio augimo problemas, įgyvendinant investicijų programą. Europos politiniai lyderiai sakė, jog Europos ekonominę ir pinigų sąjungą būtina išplėsti ir čia turi atsirasti socialinė politika. Europos Komisija rengia pasiūlymą dėl minimalių socialinių standartų.

Daug dėmesio kalbėta apie ES bendrąją rinką, darbuotojų komandiravimą, socialinį dempingą. EK prezidentas pabrėžė, jog už tą patį darbą ES turi būti mokamas vienodas atlyginimas. Sakė, jog bus peržiūrima darbuotojų komandiravimo direktyvą.

ETUC suvažiavimo delegatus ir svečius sveikino Tarptautinės darbo organizacijos  generalinis direktorius Guy Ryder. Jis kalbėjo apie darbo rinkos ir užimtumo problemas bei galimybes įgyvendinti tokią ekonominę politiką, kurioje būtų visiškas užimtumas ir kokybiškos (gerai apmokamos, saugios) darbo vietos.

0 komentaras
0

Palikti komentarą