Konferencija apie tvarų transportą

autorius Solidarumas

2012 gruodžio 4-5 dienomis Briuselyje vyko konferencija, tema  „Tvaraus (holistinio) transporto  valdymas: Europos profesinių sąjungų dialogas su suinteresuotais partneriais“.

Konferenciją organizavo ETUC (Europos profesinių sąjungų konfederacija) kartu su EPE ( Europos partneriai aplinkai), finansiškai remiami Europos Komisijos. Pagrindinė aptarinėjama tema – kaip skatinti darbuotojus ir didinti darbuotojų vaidmenį tvaraus  transporto valdyme.

Tai apimtų daugelį sričių,  kurios turi tiesioginę įtaką aplinkai bei jos užterštumui. Tai  ir transporto priemonių gamintojai, tiekėjai, kuro pramonė, politikai,  transporto priemonių pirkėjai ir vartotojai, logistikos planuotojai, viešojo transporto paslaugų teikėjai, miesto transporto ir infrastruktūros planuotojai, finansininkai ir kt.

Bendras planuojamų konferencijų tikslas yra naudoti  politinį dialogą kaip įrankį, siekiant generuoti idėjas  tarp partnerių  vykstančią diskusiją  mobilumo klausimais ir nustatyti pagrindinius profesinių sąjungų reikalavimus Europos tarpprofesiniame lygyje šioje srityje. Taip pat nustatyti ir konkretizuoti  būsimas strategines partnerystes valdžios institucijų viduje ir siekti, kad  iškelti reikalavimai būtų visiško įgyvendinti.

Konferencijoje dalyvavo LPS „Solidarumas“ atstovas Audrius Cuzanauskas

Tvarus transportas

Mažinkite poreikį keliauti

Regionus derėtų projektuoti taip, kad mažėtų poreikis žmonėms ir prekėms judėti. Fizinės infrastruktūros dydis ir matmenys turi būti mažinami ir optimizuojami. Rengiant regionų judumo planus, galima raginti valdžios institucijas, mokyklas ir didesnes bendroves išsiaiškinti piliečių ir klientų poreikius ir tvarų transportą padaryti patrauklesnį. Be to, derėtų propaguoti judumo koncepcijas, kurios apima bendroves ir keleivius.

Priimkite daugiau sprendimų, skatinančių naudotis nemotorizuotomis transporto priemonėmis.

Pirmenybę teikite vaikščiojimą, važinėjimą dviračiu ir naudojimąsi viešuoju transportu skatinantiems sprendimams.

Dviračių ir pėsčiųjų takai turėtų sudaryti tinklą, apimantį pagrindinių paslaugų vietas ir skatinantį į darbo vietas, mokyklas, paslaugas teikiančias institucijas ir parduotuves kasdien važiuoti dviračiu arba eiti pėsčiomis.

Skatintinas automobilių stovėjimo valdymas ir zonų be automobilių kūrimas. Be to, pasitelkiant rėmimo politiką (prizus) (pvz., specialias lengvatas stovėjimui miesto teritorijoje), galima skatinti naudoti mažai CO2 išmetančius automobilius, varomus elektra ar biokuru.

Ypatingas dėmesys skirtinas dviračių stovėjimui. Todėl projektuojant vietovę, būtina numatyti ir dviračių stovėjimo vietas, ypač šalia paslaugas teikiančių institucijų. Puiki planavimo priemonė – nemotorizuotų transporto priemonių ir (arba) dviračių eismo, pėsčiųjų takų teminiai planai. Pėsčiųjų rajonai ir aukštos kokybės viešosios erdvės didina miesto centro patrauklumą ir skatina šios vietovės verslo gyvybingumą.

Skatinkite daugiau naudotis viešuoju transportu

Viešojo transporto jungtys, maršrutai ir tvarkaraščiai turi būti lengvai prieinami internetu. Ilgalaikiai kompleksiniai miesto transporto planai, skirti vietos ar regiono viešajam transportui, padės derinti įvairias eismo formas.

Siekiant užtikrinti sklandų persėdimą iš vienos transporto priemonės į kitą, patartina sujungti autobusų ir geležinkelio paslaugas. Silpniausių geležinkelio linijų ir kelių tinklo analizė taip pat labai pagelbėtų planuojant. Visa tai įvertins ir turistai.

0 komentaras
0

Palikti komentarą