Kvietimai dalyvuti tarptautiniuose renginiuose rugsėjo – lapkričio mėnesiais

autorius Solidarumas

Kvietimai dalyvauti tarptautiniuose renginiuose

 

Informacija LPS „Solidarumas” Valdybos posėdžiui, 2017  rugsėjo 8 d.

 

Profesinių sąjungų politikos formavimo renginiai

 

Gruzijos profesinių sąjungų konfederacijos (GTUC) suvažiavimas

Rugsėjo 14-15 d. Tbilisyje, Gruzijoje, kviečia pirmininkę bei dar vieną atstovą. 

Kelionės išlaidas reikia mokėti patiems

Vyks LPS Solidarumas pirmininkė Kristina Krupavičienė

 

PERC Vasaros mokykla

Rugsėjo 18-20 d.,  Stokholme, Švedijoje.  Pagrindinės temos: teisingi atlyginimai, socialiai ir atlyginimų skirtumai. Kalbos:  rusų k., anglų k., švedų, albanų.

PERC apmokės apgyvendinimo viešbutyje rugsėjo 17-20 d. ir maitinimo išlaidas.

Kelionės išlaidas reikia mokėti patiems

Vyks LPS Solidarumas Valdybos narė Edita Morkūnienė

 

 

BASTUN

Lapkričio 21-22 d. Rygoje,  Latvijoje, Hotel Radisson Blue Daugava, Ryga..  

Posėdyje bus diskutuojama apie poliarizaciją visuomenėje ir tas atsiliepia demokratijai Europoje. Taip pat bus kalbama apie NFS (Šiaurės profesinių sąjungų tarybos) projekto apie darbuotojų teise Baltijos šalyse išvadas, bus pristatyti ateities darbai ir strategijos. Rugsėjo 21 d. bus bendra vakarienė. 

Kalbos: anglų, suomių, vokiečių, lenkų ir rusų taip pat skandinavų.

Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka.

Vyks: LPS “Solidarumas” valdybos nariai Jolanta Keburienė ir Vitalijus Varnas

 

TDO Regioninis susitikimas

Spalio 2-5 d. Stambule, Turkijoje. Vyks trišalė delegacija iš Lietuvos. Bendru LPS “Solidarumas” ir LPSK sutarimu, Lietuvos darbuotojams atstovaus LPS “Solidarumas” pirmininkės pavaduotojas Rimtautas Ramanauskas.

Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmokės LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

PERC Youth Conference – PERC Jaunimo konferencija

5th PERC Youth Conference

Lapkričio 6-7 d., Baku (Azerbaidjan), Konferencijos metu bus atnaujintas PERC Jaunimo komitetas. Profesinės sąjungos gali nominuoti atstovus į PERC Jaunimo komiteto pirmininko, pavaduotojų ar tarybos narių pozicijas, tačiau PERC nesuteisk finansinės paramos, tam, kad atstovas galėtų dalyvauti komiteto veikloje, tame tarpe, neapmokės kelionių išlaidų.

Dalyvauti jaunimo konferencijoje kviečiami visų PERC narinių organizacijų atstovai. Dalyvių amžius – nevyresni nei 35 m.,   PERC Jaunimo komitetą sudaro nedaugiau kaip 9 nariai.

PERC Jaunimo komitetas įsteigtas 2009 metais.

Pagrindinė konferencijos tema – jauni darbuotojai besikeičiančiame darbo pasaulyje.

Kalbos: rusų ir anglų

PERC apmokės apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas. Kelionės išlaidas – apmoka organizacijos.

 

 

 

 

 

 

 

Europos profesinių sąjungų konfederacija

 

ETUC renginys Darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme komiteto nariams

Rugsėjo 19 d. Taline, Estija, ETUC seminaras apie naujas užimtumo formas ir skaitmeninimą „Darbuotojų dalyvavimas: raktas į teisingą skaitmeninimą“

Seminaras skirtas Švedijos, Liuksemburgo, Italijos, Maltos, Estijos, Rumunijos ir Lietuvos p.s. atstovams.

Vyks LPS Solidarumas atsakingoji sekretorė Jovita Pretzsch

 

ETUC renginiai, Pay Rise Campaign

Rugsėjo 22 d. Bratislava, Slovakija

Susitikimo tema – East-West pay gap: A Workers Hearing

Kalbos: anglų, slovakų

Kelionės ir gyvenimo išlaidų neapmoka.

 

ETUC anglų kalbos mokymai Standartizavimo komitete nariams

Rugsėjo 25-29 d. Yokr, Didžioji Britanija

Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka.

Vyks LPS “Solidarumas” atsakingoji sekretorė Jovita Pretzsch

 

 

EZA

 

Rugsėjo 22-23 d.  Bressanone, Italija vyks EZA simpoziumas tema: „Health management in the workplace. Ensuring healthy working conditions for women” – “Sveikatos vadyba darbo vietoje. Užtikrinti sveikas darbo sąlygas moterims”

Kalbos: anglų, vokiečių, italų

Dalyvio mokestis – 65 eurai

Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka

Vyks Jovita Pretzsch

 

Spalio 19-20 d. Bucharešte vyks EUROFOM ir EZA seminaras dėl darbuotojų migrantų apsaugos ES. Dėmesys skiriamas darbuotojų migrantų ir jų šeimų darbo ir gyvenimo sąlygoms.

Bus nagrinėjami Belgijos, Rumunijos, Latvijos pavyzdžiai.

Kalbos: anglų, rumunų

Dalyvio mokestis- 40 eurų

Kelionės ir apgyvendinimo išlaidas apmoka

 

PROJEKTAI

 

Spalio 19-20 d. Gdanskas, Baigiamoji tarptautinio projekto „Tarptautinis bendradarbiavimo tarp suinteresuotų šalių vystymas skatinant gerosios patirties perdavimą dėl Europos sąjungos teisės aktų, susijusių su komandiruojamais darbuotojais, vykdymo“ konferencija. Komandiruojamų darbuotojų apsaugos link.

Dalyvaus projekto partneriai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos (socialiniai partneriai ir darbo inspekcijų atstovai)

Kelionės, apgyvendinimo  išlaidas bei dienpinigius apmoka organizacijos projekto lėšomis, pagal 2 sutarties eilutę.

Užsiregistravo: LPS Solidarumas pirmininkės pavaduotojas Rimtautas Ramanauskas, LPS Solidarumas Valdybos narys Ričardas Garuolis

 

 

Europos profesinių sąjungų institutas – ETUI

 

ETUI EduDay

ETUI EduDays  vyks Prancūzijoje, Gif-sur-Yvette. Training Centre CGT Benoît Frachon 12, rue Fernand Léger F – 91190 Gif-sur-Yvette Tel. ++ 33 1 69 86 40 00

Tai bus galimybė susitikti Europos profesinių sąjungų mokymo ir švietimo bendruomenei, diskutuoti, pasikeisti patirtimi, sustiprinti bendradarbiavimo tinklus

Kviečia vieną atstovą iš afilijuotos organizacijos. Dalyvauti kviečia: mokymo ir švietimo departamentų vadovus, euro-trenerius, narius, kurie užsiima švietimu.

Registruotis iki rugsėjo 1 d.

Data: 2017 m. spalio 4-6 d..

Vieta: Gif-sur-Yvette, Prancūzija

Kalbos: anglų ir prancūzų, pasyvi ispanų ir italų

Kaina: kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka

 

ETUI pedagoginė grupė „Exploring communication skills in a trade union context”  

Tikslas: gilinti komunikacinius (raštu ir žodžiu) įgūdžius. Generuoti idėjas, kurti santykius tarpkultūrinėje aplinkoje.

Data: 2017 m. spalio 17-20 d.

Vieta: Sofija, Bulgarija 

Kalbos: anglų k.

Dalyvio mokestis: 96€ (4 days @24€)

Kaina: kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka

 

 

ETUI seminaras „Leading the Digital transformation of work“ – 

Tikslas: analizuoti skaitmeninimo įtaką darbo rinkai, turint omenyje tokius faktorius, kaip darbo užmokestis, nelygybė, darbo lankstumas ir krūviai. Identifikuoti profesinių sąjungų perspektyvą darbuotojų teisių ir kolektyvinių derybų srityje. Pasikeisti šalių patirtimi, kas yra nuveikta šioje srityje, susieti su ETUC veiksmų planu.

Data: 2017 m. spalio 25-27 d.

Vieta: Sofijoje, Bulgarijoje

Kalbos: anglų, bulgarų, ispanų

Dalyvio mokestis: 72€ (3 days @24€)

Kaina: Kelionės ir gyvenimo viešbutyje išlaidas apmoka

 

ETUI  “Training design and implementation: different stages” – „Mokymo programos kūrimas ir įgyvendinimas: skirtingi lygiai“

Tikslas: Europinio lygio mokymo programos kūrimas. Mokymų valdymo ciklas: poreikių vertinimas, kūrimas, vystymas, įgyvendinimas ir vertinimas, tikslų nustatymas, planavimas.

Data: 2017 lapkričio 7-9 d.

Vieta: Briuselis

Kalbos: anglų ir prancūzų

Dalyvio mokestis: 72€ (3 days @24€)

Kelionės ir gyvenimo viešbutyje išlaidas apmoka

 

ETUI “Breaking with gender segregation at work and in Occupational Safety and Health (OSH)“

“Nutraukti  lyčių segregaciją darbe bei profesinės saugos ir sveikatos srityje“

Laikas: 2017 lapkričio  15-17 d.

Vieta: Sesimbra, Portugalija

Kalbos: anglų, bulgarų, portugalų

Dalyvio mokestis: 72€ (3 days @24€) 

Kelionės ir gyvenimo viešbutyje išlaidas apmoka

 

 

ETUI “Strengthen trade union capacities for better social dialogue” –

“Stiprinti profesinių sąjungų galimybes geresniam socialiniam dialogui”

 Tikslas: išanalizuoti socialinio dialogo situaciją skirtingose šalyse; pasikeisti patirtimi ir socialinio dialogo praktika; identifikuoti naujas profesinių sąjungų veiklos formas ir metodus; išanalizuoti Europos socialinio dialogo stiprinimo strategijas

Laikas: 2017 lapkričio 22-24 d.

Vieta: Rumunija, Bukareštas

Kalbos: Bulgarų, anglų, rumunų

Dalyvio mokestis: 72€ (3 days @24€)

Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka 

 

 

ETUI kursas “Change of production model, change of educational model in the EU?”

“Gamybos modelio keitimas, švietimo modelio ES keitinimas”

Tikslas: seminaro dalyvius supažindinti su mokyčiais, kurie vyksta pramonėje, besikeičiančos ekonominės, socialinės ir užimtumo tendencijos, esamos situacijos ES analizė, pasiūlymai kaip atsakas į pokyčius.

Laikas: 2017 lapkričio 21-23 d.

Vieta:  Madridas, Ispanija Escuela Sindical Juan Muñiz Zapico Calle Longares, 6 · 28022 Madrid 

Kalbos: Informuos

Dalyvio mokestis:  72€ (3 days @24€)

Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka

 

 

Primename, jog LPS „Solidarumas“ valdyba yra priėmusi nutarimą, jog  dalyvauti  tarptautiniuose renginiuose (seminaruose, mokymuose, konferencijose), kuriuos gauna LPS „Solidarumas“,  registruojasi  LPS Solidarumui priklausančių organizacijų atstovai, kurios yra deklaravusios narius ir moka nario mokestį. Grįžus iš tarptautinio renginio, būtina pristatyti ataskaitą.

 

 

Pagarbiai,

 

Daiva Kvedaraitė, LPS „Solidarumas“ tarptautinė sekretorė

 

 

 

 

 

 

KOMANDIRUOTĖS ATASKAITA

 

Vardas, pavardė __________________________________________________________________

 

Data, kada vykta į komandiruotę _____________________________________________________

 

Vieta, kur vykta__________________________________________________________________

 

Komandiruotės tikslas _____________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Kokiu transportu vykta_____________________________________________________________

 

Kas apmokėjo išlaidas _____________________________________________________________

 

Parašas

 

 
0 komentaras
0

Palikti komentarą