„Lietuvos geležinkelių“ padaliniuose nustatyti Darbo kodekso pažeidimai

autorius Solidarumas

Spalio 27 dieną AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ gavusi darbuotojų pranešimus apie masinius darbo ir poilsio režimo pažeidimus nedelsiant kreipėsi į LR Valstybinę darbo inspekciją. AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko Stanislavo Fedaravičiaus ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ vyriausiojo teisininko Petro Grėbliausko prašymu, Valstybinė darbo inspekcija atliko patikrinimus AB „Lietuvos geležinkeliai“ padaliniuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kituose miestuose bei rajonuose.

Iš viso atikti septyni neplaniniai patikrinimai dalyvaujant bemdrovės darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovams. Patikrinimų metu atkreiptas dėmesys į darbo ir poilsio laiko organizavimą, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą, viršvalandinių darbų apmokėjimą ir kitus klausimus.

Atliktų patikrinimų metu AB „Lietuvos geležinkeliai“ padaliniuose nustatyti LR Darbo kodekso 143 str. 1 dalies 2 punkto (Darbo laiko struktūra, 147 str. 1 ir 6 dalių (Darbo laiko režimas), 149 str. 1 dalies (Suminė darbo laiko apskaita) ir 161 str. 5 dalies (Savaitės nepertraukiamas poilsis) pažeidimai.

Nustačius minėtus pažeidimus, Valstybinės darbo inspekcijos specialistai užpildė ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ padalinių vadovams įteikė šešis bendruosius ūkio subjekto patikrinimo kontrolinius klausimynus darbo teisei ir pateiktos rekomendacijos dėl nustatytų darbo įstatymų pažeidimų pašalinimo.

Beto Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriuje dėl patikrinimo metu nustatytų darbo įstatymų pažeidimų, darbdaviui bus surašytas VDI reikalavimas pašalinti pažeidimus.

Kai kuriuose AB „Lietuvos geležinkeliai“ padaliniuose darbas buvo organizuojamas viršijant dvylikos valandų darbo pamainos trukmę. Dėl žiemos laiko įvedimo susidaro situacija, kai darbuotojo darbo pamaina gali pailgėti viena valanda, todėl viršijama maksimali leistina darbuotojo darbo dienos/pamainos trukmė.

0 komentaras
0

Palikti komentarą