Teismas grąžino į darbą AB „Lietuvos geležinkeliai“ profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininką

autorius Solidarumas

Kai AB „Lietuvos geležinkeliai“  buvo įsteigta ir įregistruota Registrų centre AB „Lietuvos geležinkeliai“  darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ bendrovės administracija sureagavo liguistai. Nedelsiant buvo pareikalauta atlyginti žalą, grasinta teismu dėl profesinės sąjungos pavadinime nurodyto bendrovės pavadinimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ neva be bendrovės leidimo šiuo pavadinimu niekas negali naudotis. Buvo pradėtas sekti profesinės sąjungos pirmininkas ir nariai, už menkiausius pažeidimus neskiriama kintama atlyginimo dalis, prašyta sutikimo skirti drausmines nuobaudas, kai tuo pat metu už tokius pat pažeidimus saviems skiriama kintama atlyginimo dalis ir neskiriamos drausminės nuobaudos.

2012 m. spalio 5 d. vagonų tikrintojas remontininkas Sergejus Samsonovas pasirašė už AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos  „Solidarumas“ narį Viktorą Pozlevičių darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo žurnale, dėl ko prieš darbo pradžią  Sergejus Samsonovas  ir Viktoras Pozlevičius konflikto metu  susistumdė. Dėl šio konflikto „Solidarumo“ nariui Viktorui Pozlevičiui 2012 m. gruodžio 7 d. buvo paskirta drausminė nuobauda- papeikimas, o Sergejus Samsonovas nebuvo baustas.

2013 m. kovo 31 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Petkuvienė priėmė sprendimą panaikinti Viktorui Pozlevičiui paskirtą drausminę  nuobaudą. Sprendime teisėja nurodė, kad darbdavys skirdamas Viktorui Pozlevičiu per griežtą drausminę nuobaudą, visiškai nespręsdamas dėl kitų darbuotojų padarytos veikos, nors žinodamas, kad jie nesilaikė darbo tvarkos taisyklių reikalavimų, parodė, kad darbo drausmė bendrovėje nėra neginčijama vertybė, bausdamas tik Viktorą Pozlevičių darbdavys nesiekė atkreipti kitų darbuotojų dėmesį kaip į neigiamą darbo pareigų atlikimo pavyzdį.

2012 m. birželio 3 d.  bendrovės administracijos darbuotojai, nedalyvaujant medicinos punkto felčerei liepė pūsti į alkotesterį  (alkotesteris parodė 0,26 promilių)  taip atlikę netikėtą profesinės sąjungos „Solidarumas“ tarybos nario Andžėjaus Masoic patikrinimą darbo vietoje apkaltino jį neblaivumu. Andžėjui Masoic  nuvykus į bendrovės medicinos punktą medicinos darbuotojai jo neblaivumo nenustatė, tačiau nepaisant to 2012 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Andžėjui Masoic  buvo neišmokėta už birželio mėnesį 395,24 Lt kintamoji atlyginimo dalis (KAD)  kuri apskaičiuojama už bendrovės veiklos rodiklių plano įvykdymą ir asmeninį darbuotojo indėlį į bendrovės veiklos rezultatus ir nemokama darbuotojui tą mėnesį, kurį darbuotojui skirta drausminė  nuobauda. Drausminė nuobauda Andžėjui Masoic  nebuvo skirta, nes tam reikalingas profesinės sąjungos sutikimas. 

Dėl kintamos atlyginimo dalies  Andžėjus Masoic  kreipėsi į bendrovės darbo ginčų komisiją, kuri 2012 m. rugpjūčio 23 d. priėmė sprendimą netenkinti Andžėjaus Masoic  prašymo.

2013 m. sausio 18 d.  Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas  Tomas Venckus, dalyvaujant Andžėjaus Masoic  atstovams S.Fedaravičiui ir P.Grėbliauskui priėmė sprendimą panaikinti  Vaidotų geležinkelio stoties viršininko R.Kamarausko  2012-08-01 įsakymą  ir bendrovės darbo ginčų komisijos sprendimą ir priteisė Andžėjui Masoic  nesumokėtą 395,24 Lt kintamąją atlyginimo dalį.

AB „Lietuvos geležinkeliai“   darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ taryba netenkino eilės AB „Lietuvos geležinkeliai“   administracijos prašymų duoti sutikimą skirti drausmines nuobaudas AB „Lietuvos geležinkeliai“  darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkui Stanislavui Fedaravičiui. Nesutikimus bendrovė skundė teismui, teismų procesai užsitęsė ir AB „Lietuvos geležinkeliai“  negalėjo greitai paskirti drausminės nuobaudos AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“  pirmininkui.

Tada buvo sugalvota paprastą darbo drausmės pažeidimą kvalifikuoti kaip šiurkštų, už kurį skirti drausminę nuobaudą ar atleisti darbuotoją nereikia sutikimo. 2012 m. spalio 30 d. buvo parašytas įsakymas atleisti profsąjungos pirmininką  už vienkartinį šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, bet įsakyme buvo nurodytas ne vienas kaltinimas o visa eilė.

Parengiamajme teismo posėdyje AB „Lietuvos geležinkeliai“ advokatas Vytis Leonavičius patvirtino, kad S.Fedaravičius yra atleistas už tai kad  2012 m. spalio 24 d. atlikdamas vagonų apžiūrą nepašalino bėgvinių, tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-22 sprendimu atmesdamas S.Fedaravičiaus ieškinį nurodė, kad S.Fedaravičius tesėtai atleistas ne už bėgvinius, o už tai, kad 2012 m. rugsėjo 30 d. nepasirašė vagonų techninės apskaitos žurnale, ką teismas kvalifikavo kaip šiurkštų darbo drausmės pažeidimą.

2013 m. vasario 22 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas buvo apskųstas Vilniaus apygardos teismui. Apeliaciniame skunde buvo rašoma, kad darbdavys atleido S.Fedaravičių už jo profsąjunginę veiklą, kad bendrovėje už tuos pačius pažeidimus vieni darbuotojai baudžiami, o kiti ne, tačiau Vilniaus apygardos teismas šiuos ir kitus argumentus atmetė, nurodė, kad darbdaviui suteikta diskrecijos teisė kiekvieną kartą vertinti darbuotojo elgesį darbe ir teisinė darbdavio pareiga už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą privalomai skirti nuobaudas visiems be išimties darbuotojams neegzistuoja, o profesinės sąjungos pirmininkas neturi absoliutaus imuniteto nuo drausminės atsakomybės jam taikymo.

Tačiau  tuo pat metu Vilniaus apygardos teismas priėmė naują sprendimą ir tenkindamas ieškinį nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas suklydo vertindamas faktinį atleidimo pagrindą, kaip šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, pripažino S.Fedaravičiaus atleidimą neteisėtu, grąžino jį į pirmesnį darbą, priteisė jam vidutinį darbo užmokestį nuo atleidimo 2012 m. spalio 31 d. iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą