Lietuvos įgūdžių strategija 2020

autorius Solidarumas
102879148 1023162681414700 5266713943147022629 n

2020 m. birželio 3d. 13val. ir 15 val. įvyko tarptautinės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Lietuvos įgūdžių strategijos suinteresuotų šalių ir ekspertų darbo grupių virtualūs posėdžiai (Paryžius-Vilnius), kuriuose dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas” pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch.

Pirmame virtualiame posėdyje, kuris prasidėjo 13 val. buvo svarstomas klausimas dėl suaugusiųjų ir įmonių įsitraukimo į mokymąsi ir kvalifikacijų kėlimą. Antrame, nuo 15 val., buvo kalbėta apie įgūdžių panaudojimo darbo vietose efektyvumą. Dalyvius pasveikino ir įžanginį žodį tarė Vyriausybės strateginės analizės centro EBPO projekto Lietuvoje vadovė Danguolė Kiznienė.

Dalyviai, po įžanginių pasisakymų ir prisistatymo, buvo suskirstyti į 4 grupes (perjungti į atskirus prisijungimo kanalus), kuriose turėjo laiko diskusijai ir išskyrė svarbiausias temas, vėliau buvo pakviesti pristatyti grupės nuomonę bendrame susitikime. Posėdžiai buvo moderuojami ir protokoluojami savanorių. Kiekviename susitikime dalyvavo apie 20 žmonių.

Analizuojant suaugusiųjų ir įmonių įsitraukimą į mokymąsi ir kvalifikacijų kėlimą ekspertų darbo grupė išskyrė svarbiausius klausimus:

  1. Padėti suaugusiems asmenims patobulinti įgūdžius ir persikvalifikuoti atsižvelgiant į individualius jų poreikius ir reaguojant į darbo rinkos ir globalius pokyčius;
  2. Pagerinti mokymosi lankstumą ir jo prieinamumą suaugusiems bei įmonėms.
  3. Didinti lankstumą/užtikrinti finansavimo mechanizmų tvarumą fizinių asmenų ir darbdavių (kompetencijų vaučeris asmeniui);
  4. Gerinti suaugusiųjų mokymosi kokybę ir aktualumą darbo rinkai;
  5. Skatinti informacijos, apie suaugusiųjų mokymosi galimybes ir jo naudą, sklaidą.  

Kalbant apie įgūdžių panaudojimo darbo vietose efektyvumą, vienos iš keturių ekspertų darbo grupių, pasirinkta galimybė: skatinti įmones įtraukti darbuotojus į sprendimų priėmimo procesus darbo vietose, plėsti darbuotojų įsitraukimą. Nors darbo grupės buvo prašoma parengti 2-3 rekomandacijas, darbo grupė parengė keturias:

1 rekomendacija: sudaryti darbuotojams sąlygas įsitraukti (laiko, finansines, suteikti žinias ir įgūdžius, kad darbuotojai galėtų pilnaverčiai atstovauti);

2 rekomendacija: iš darbdavių pusės informavimas (komunikacija) darbuotojams apie galimybes įsitraukti, apie priimtus sprendimus;

3 rekomendacija: darbovietė turi turėti patikėtinį užtikrinti komunikacijai ir darbuotojų įtraukimui į sprendimų priėmimą;  

4 rekomendacija: valstybė ir darbdavys turi skatinti ir suteikti nuolatinio mokymosi galimybę darbuotojams.

EBPO ekspertai surinks visų darbo grupių nuomones, protokolus, atliks analizę ir gautus duomenis panaudos rengiant galutinę ataskaitą apie Lietuvos įgūdžių strategiją. EBPO projekto vadovai ir ekspertai padėkojo visiems, aktyviai dalyvavusiems ir atsisveikino iki kitų susitikimų.

Daugiau apie projektą: https://strata.gov.lt/lt/

0 komentaras
0

Palikti komentarą