Lietuvos moterų profesinės sąjungos „Solidarumas“ valdybos posėdis

autorius Solidarumas
unnamed

Lietuvos moterų profesinės sąjungos „Solidarumas“valdyba, kartu su seminaro dalyviais diskutavo temomis-„Socialinė politika liberaliomis sąlygomis. Naujai pasikeitusi socialinių pašalpų mokėjimo tvarka. Draudimas nuo nedarbo”. Manome, kad būtina peržiūrėti ir diskutuoti dėl darbo užmokesčio sistemos Lietuvoje.

Lietuva yra tarp šalių, kur darbuotojai gauna mažiausius atlyginimus Europoje, todel būtina analizuoti priežastis ir ieškoti galimybių,  kaip būtų galima didinti  darbuotojų pajamas, kad MMA būtų iki 1200 Lt.

Kaip užtikrinti socialines garantijas savarankiškai dirbantiems darbuotojams, kurie moka valstybei mokesčius, už tai negaudami jokių socialinių garantijų?

Nuo 2014 socialinės pašalpos skyrimas yra perduodamas savivaldybių savarankiškai funkcijai, reikia reikalauti, kad procese dalyvautų socialiniai partneriai, profesinių sąjungų atstovai.
 
Lietuvos moterų profesinės sąjungos „Solidarumas“ valdybą ne kartą kreipėsi į vyriausybę , kai nuo 2010 sausio 1 dienos Seimo priimtas laikinasis įstatymas, kuriame patikslintos nuostatos dėl išmokų vaikams, mokamų pagal Išmokų vaikams įstatymą, t.y. išmokos vaikams nutrauktos,  paliekant tik mažajai daliai Lietuvos vaikų. Buvo pažymėta, kad šis įstatymas galios laikinai – nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.Ar ne laikas grąžinti vadinamuosius „vaiko” pinigus? Algirdo Butkevičiaus vadovaujama Vyriausybė   (2012 12 -2016) žada palaipsniui grąžinti piniginės socialinės paramos (“vaiko pinigų”) mokėjimą visiems gyventojams, auginantiems vaikus.

Vyko diskusija, dėl draudimo nuo nedarbo pašalpų dydžio. Socialinio draudimo sistemoje nedarbo draudimo lėšos turi būti išskirtos ir naudojamos tik nedarbo socialinio draudimo išmokoms finansuoti ir priemonėms nedarbui mažinti. Nedarbo draudimo išmoka  turi sudaryti ne mažiau 60 proc. darbo užmokesčio ir turi būti mokama ne mažiau 9 mėnesių.

Buvo kalbėta , apie dienos centrų tinklą, kaip būtiną pagalbą vaikams, augantiems asocialiose šeimose.

Visais šiais klausimais LPS „Solidarumas“ atsakingoji sekretorė Kristina Krupavičienė  paruošė rezoliuciją,, kuri bus išsiūsta vyriausybei.

Lietuvos moterų profesinės sąjungos Solidarumas valdyba išsakė savo nuomonę apie nario mokestį, priimti sprendimai dėl kitų finansinių klausimų, priimti nauji nariai.

0 komentaras
0

Palikti komentarą