Lietuvos moterų profesinė sąjunga „Solidarumas” minėjo 15 metų sukaktį

autorius Solidarumas

Prieš 15 metų  buvo įkurta  Lietuvos moterų darbininkų sąjungų federacija, kuri vėliau pervadinta į Lietuvos moterų profesinę sąjungą „Solidarumas“.

Rugsėjo  28 dieną Lietuvos moterų profesinė sąjunga „Solidarumas“ šventė  15 metų organizacijos jubiliejų ir surengė Konferenciją Palangoje.
 
Ataskaitinėje  konferencijoje dalyvavo Lietuvos moterų profesinės sąjungos ”Solidarumas” valdybos narės, revizijos komisija, atstovės  iš profesinių sąjungų rajonuose.

Buvo išklausyta pirmininkės, revizijos komisijos, valdybos narių ataskaitos. Pateikti konferencijos dalyvių pasiūlymai, svarstytas ir paruoštas veiklos planas kitiems metams.

Antroji konferencijos dalis – seminaras, kurį vedė LPS „Solidarumas“ atsakingoji sekretorė Kristina Krupavičienė.  Kalbėjome tema „Viešosios politikos formavimas“

Vyko diskusijos, dalyvių pasisakymai.

 Šiuo  metu Lietuvos moterų profesinė sąjunga”Solidarumas” jungia daugelį  moterų iš įvairių rajonų Lietuvoje.

Turime  puikias, aktyvias moteris.  Per šiuos veiklos metus, atstovaujant moterų interesus, įgyvendinat socialinę, ekonominę šalies politiką,  daug kartų kreiptasi  į LR Seimą, į LR Vyriausybę, dėl LR ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimo, dėl padėties darbo rinkoje, dėl pensijų reformos, minimalaus atlyginimo.

Moterų profesinė sąjunga plečia veiklas. Būtina susitelkti nuosekliam, kryptingam darbui suvokiant, kad neužtikrinę moterų ir vaikų saugumo šeimoje, nepašalinę kliūčių realizuotis jų žmogškajam potencialui, nepajėgsime sukurti demokratiškos ir klestiančios visuomenės.

Alma Kriščiūnienė
Lietuvos moterų profesinės sąjungos ‚Solidarumas“ pirmininkė

0 komentaras
0

Palikti komentarą