Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” aptarti planus perkelti į Lietuvą Baltarusijos įmones su darbuotojais ir jų šeimomis

autorius Solidarumas
eimin 11

2021 m. sausio 13 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė nusiuntė Ekonomikos ir inovacijų ministrei Aušrinei Armonaitei raštą, kuriame prašoma susitikti ir aptarti ministerijos planus perkelti trečiųjų šalių įmonių darbuotojus į Lietuvą, kad tai nesukeltų socialinio dempingo ir nepažeistų užsienio darbuotojų teisių.

2021 m. sausio 12 d. ministrė Aušrinė Armonaitė paskelbė planus palengvinti už politines pažiūras persekiojamų Baltarusijos įmonių ir jų darbuotojų bei šeimų perkėlimą į Lietuvą. Skaityti daugiau čia.

Šiuo metu Lietuvoje jau veikia viena liberaliausių Europos Sąjungoje (ES) užsieniečių iš trečiųjų šalių, kurios nėra ES narės, įdarbinimo tvarka. Nors kalbama, kad palengvinta užsieniečių įdarbinimo tvarka padės pritraukti į Lietuvą aukštos kvalifikacijos darbuotojus, tačiau dažniausiai atvyksta žemos kvalifikacijos darbuotojai, kurie dirba nekvalifikuotus arba mažai kvalifikacijos reikalaujančius darbus, tokiu būdu didindami nedarbą ir emigraciją tarp nekvalifikuotų ir žemos kvalifikacijos Lietuvos darbuotojų, kurių tarpe nedarbas Lietuvoje yra didžiausias.

Pateikiame visą raštą.

LR Ekonomikos ir inovacijų ministrei Aušrinei Armonaitei

 

 Dėl ministerijos planų perkelti trečiųjų šalių įmonių darbuotojus į Lietuvą

 

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ dalyvavo steigiant nepriklausomas Baltarusijos profesines sąjungas ir jau ne vieną dešimtmetį su jomis tampriai bendradarbiauja, todėl mums yra labai svarbu, kad dėl persekiojimo į Lietuvą atvykusių Baltarusijos darbuotojų teisės Lietuvoje nebūtų pažeidinėjamos.

2018 m. tuometinei Lietuvos Vyriausybei palengvinus darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo tvarką statybų, transporto, viešojo maitinimo, gamybos sektoriuose atsirado reiškinys, kuris vadinamas socialiniu dempingu, kai darbdaviai keičia vietinius darbuotojus užsieniečiais, nes šie sutinka dirbti už mažesnį atlyginimą ir blogesnėmis darbo sąlygomis nei vietiniai.

Tai kelia vietinių darbuotojų nepasitenkinimą, nes dėl socialinio dempingo jie praranda darbą arba jų atlyginimai yra „įšaldomi“, ir kursto tautinę nesantaiką bei vietinių darbuotojų priešiškumą užsieniečiams.

Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“ tenka dažnai ginti darbuotojų iš trečiųjų šalių teises, nes nemokėdami valstybinės kalbos ir nežinodami Lietuvos įstatymų jie tampa lengvomis nesąžiningų darbdavių aukomis, negauna pažadėtų atlyginimų, gyvena netinkamomis sąlygomis.

Tokie darbdavių apgauti užsieniečiai po to neretai socialiniuose tinkluose skelbia informaciją, kuri kenkia geram Lietuvos ir visos Europos Sąjungos įvaizdžiui ir tarnauja priešiškų Lietuvai šalių propagandai.

Deja, šiuo metu Lietuvoje dar nėra tinkamų kontrolės priemonių, kurios užtikrintų, kad darbuotojų iš užsienio teisės nebūtų pažeidinėjamos, o jie uždirbtų ne mažesnį atlyginimą nei vietiniai darbuotojai.

Nors buvo viešai deklaruojama, kad darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo tvarkos liberalizavimu siekiama pritraukti į Lietuvą aukštos kvalifikacijos ir didelę pridėtinę vertę kūriančius darbuotojus, tačiau iki šiol dauguma kvalifikuotų darbuotojų iš užsienio ( mokytojų, inžinierių ir pn.) Lietuvoje dirba nekvalifikuotus arba mažai kvalifikacijos reikalaujančius darbus, tokiu būdu didindami nedarbą ir emigraciją tarp nekvalifikuotų ir žemos kvalifikacijos Lietuvos darbuotojų, kurių tarpe nedarbas yra didžiausias.

Todėl mums kelia susirūpinimą ar Ekonomikos ir inovacijų ministerijos planai dar labiau palengvinti užsieniečių iš trečiųjų šalių įdarbinimą Lietuvoje nesukels dar didesnio socialinio dempingo, o dėl politinių persekiojimų į Lietuvą atvykusių Baltarusijos darbuotojų teisės Lietuvoje nebus pažeidinėjamos.

Norėtume su Jumis susitikti ir aptarti šiuos klausimus.

Pagarbiai

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė

 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą