Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” – kandidatė į EZA narius

autorius Solidarumas

2012 m. rugsėjo 28 d. Slovėnijos mieste Ankaran vyko EZA Tarybos posėdis. Posėdžio metu buvo aptarta socialinė – ekonominė Europos šalių padėtis, profesinių sąjungų veiksmai, socialinio dialogo problemos. Be to, pristatyta EZA finansinė ataskaita, sekretoriato veiklos ataskaita, ateinančių metų projektai, svarstomas klausimas dėl naujų narių priėmimo.

Penkios organizacijos pareiškė norą tapti EZA nariais:

a) SOLIDARUMAS, Lietuva
b) Union Haddiema Mahqudin (UHM), Malta
c) Dimokratiki Agonistiki Kinisi Ergazomenon (DAKE), Graikija
d) Laborem Exercens, Belgija
e) Socialna akademija (SAK), Slovenija

Pirmosios trys iš jų gavo kandidatų į EZA narius statusą, kitos – stebėtojo statusą.

EZA Tarybos posėdyje dalyvavo ir profesinę sąjungą „Solidarumas“ pristatė pirmininkė Aldona Jašinskienė.

2012 m. lapkričio 24 d. Milane įvyko EZA Kongresas.

Kongrese dalyvavo 117 EZA organizacijų atstovų, EZA darbuotojų ir svečių.

Šiuo metu EZA sudėtyje veikia 76 oreganizacijos (67 tikrieji nariai, 6 stebėtojai, 2 asocijuoti nariai, 3 kandidatai).

Tai organizacijos iš 26 Europos valstybių, 4 Europos lygmens ir yra 2 pasaulinės darbuotojų organizacijos. Vienai organizacijai Kongreso metu buvo panaikinta narystė.

EZA Kongresas vyksta kasmet, ataskaitinis–rinkiminis – kas keturi metai. Išsamus EZA narių sąrašas pateikiamas tinklapyje www.eza.org.

EZA – tai Europos centras darbuotojų klausimams spręsti

EZA (The European Centre for Workers’ Questions) įsteigtas 1985 metais sausio 29 d.

Jį įkūrė dešimt darbuotojų organizacijų iš Belgijos, Vokietijos, Liuksemburgo, Austrijos, Italijos, Šveicarijos, Prancūzijos, Airijos.

Šiandien tai platus tinklas, EZA nariai yra profesinių sąjungų švietimo įstaigos, socialinės-politinės, socialinės-kultūrinės darbuotojų organizacijos ir mokslinių tyrimų įstaigos, sprendžiančios darbuotojų klausimus.  

EZA turi partnerių Europoje, palaiko santykius su Vidurio ir Pietų Amerikos bei Afrikos darbuotojų organizacijomis.

Bendradarbiaudamas su įvairiomis darbininkų organizacijomis, EZA rengia švietimo projektus, susijusius su Europos socialiniais klausimais. Šią veiklą finansiškai remia Europos Komisija.

EZA prisidėda prie darbuotojų ir socialinių problemų sprendimo Europoje Keičiantis patyrimu, įvairiomis nuomonėmis ir socialinėmis tradicijomis vystoma europietiška perspektyva, kuri visų pirma, perduodama Europos institucijomis, o antra, gali būti perkelta į subalansuotą veiklą vietiniame lygyje. Vokietijoje, šalia Bonos esančiame miestelyje Kionigwinter yra nuolatinė EZA būstinė bei puikus Vokietijos darbuotojų centro (AZK) konferencijų centras ir viešbutis.

 Du pagrindiniai EZA tikslai :

– socialinio dialogo skatinimas ir socialinių iššūkių nagrinėjimas Europos lygyje;
– visuomenės socialinės, ekonominės ir kultūros plėtros rėmimas.

EZA  švietimo programą sudaro šios Europos socialinio dialogo temos:

– Socialinis dialogas Europos  integracijos ir plėtros procese;
– socialinių partnerių vaidmuo, informavimas ir konsultavimas, darbuotojų dalyvavimas;
– struktūriniai pokyčiai darbo rinkoje;
– daugiau ir gerų darbų;
– balansas tarp saugumo ir lankstumo;
– lygios galimybės moterims ir vyrams darbo rinkoje, galimybės derinti šeimą ir darbą;   
– darbuotojų mobilumas ir migracija.

EZA valdymo organai yra  Suvažiavimas, Taryba, Vykdomoji Valdyba, Prezidiumas
 
EZA Prezidentas – Bartho Pronk (Olandija),

Ko-prezidentas  – Piergiorgio Sciacqua (Italija, MCL).

Generalinė sekretorė – Roswitha Gottbehüt (Vokietija).

Iždininkas – Norbert Schnedl  (Austrija, OGB).

Viceprezidentai:

Bogdan Hossu ( Rumunija, Cartel-Alfa),

Herbert Metzger (Vokietijos, KSI),

Janina Švedienė (Lietuva, LDF),

Józef Mozolewski (Lenkija, Solidarnosc),

António Matos Cristovao (Portugalija, CIFOTIE),

Antonio Torres Gómez (Ispanija, CST).

Taryba yra platesnis valdymo organas, į jos sudėtį dar įeina:

Joano Paulo Branko ( Portugalija , CFTL),

Silviu Ispas (Rumunija, IFES),

Anton Kokalj (Slovėnija, Zd NSi),

Sofie Put (Belgija, ACW),

Heidi Rabenstiner (Ilatija , AFB),

Domenec Sesmilo (Ispanija, CEEFT),

Joseph Thouvenel (Prancūzija, CFTC),

Diane Vella (Malta, AZAD),

Robert Weber (Liuksemburgas, LCGB),

Gabriela Stauner (Vokietija, EZAB),

Marija Hanževački (Kroatija, HNH),

Feruzio Pusoni (Italija, FLC)

EZA socialinio dialogo plėtros projektams iš Europos Komisijos biudžeto skiriama daugiau nei 3 milijonai eurų. Praėjusius du metus EZA gilinosi į ekonominės krizės priežastis, jos įtaką Europos gyventojų socialinei padėčiai, darbuotojų darbo sąlygoms, jaunimo problemoms, didėjančiai socialinei atskirčiai bei gilėjančioms demografinėms problemoms.
 
2012 m. EZA seminaruose dalyvavo 3732 žmonės, įvykdyta 60 projektų. 2013 metais numatyta įgyvendinti 60 projektų. 2013 metams patvirtintos šios pagrindinės temos:

– Europos užimtumo strategijos įgyvendinimas;

– Jaunimo bedarbystės ir skurdo problemų sprendimas;

– Socialinių partnerių vaidmens stiprinimas.

0 komentaras
0

Palikti komentarą