Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” remia Lietuvos medikų protesto akciją

autorius Solidarumas
geguz 1

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” palaiko Lietuvos medikų protesto akciją, kuria siekiama atkreipti visuomenės ir politikų dėmesį į Lietuvos medikų masinę geriausių gydytojų ir slaugytojų emigraciją ir valstybinės sveikatos apsaugos politikos sąstingį.
Kviečiame 2018 m. sausio 4 d., ketvirtadienį, 11.00 val. į medikų mitingą prie Vilniaus Katedros aikštę gelbėti savo teisę į saugų gydymą.
 

Burkimės ir būkime solidarūs!!!
 
Lietuvos medikų sąjūdis ir gydytojai rezidentai sausio 4 d. mitinge siūlo vietoj daug dešimtmečių besitęsiančių kalbų apie būsimą sveikatos priežiūros pertvarką, 2018 metais įgyvendinti 12 idėjų:
 
Medikai, kaip ir kiti viešojo sektoriaus darbuotojai, sumoka didžiąją mokesčių dalį Lietuvoje, gaudami pakankamai nedideles algas, kadangi neturi kitų legalių būdų dirbti pagal įvairius verslo liudijimus, ar kitas lengvatines formas, kuriomis taip noriai naudojasi ištisos ir ne skurdžiausios socialinės grupės. Vengiantys valstybei mokėti mokesčius piliečiai lemia tai,  kad turime vieną mažiausių ES valstybės biudžetą, kurio didžiausia dalis Baltijos šalyse tenka socialinėms išmokoms, o viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai yra tik antroje vietoje. LR Seimui siūlome 2018 metais įvykdyti valstybės mokesčių reformą, kuri leistų iš ,,šešėlio ir komforto zonos“ ištraukti 2 milijardus eurų, iš kurių 500 milijonų eurų jau 2019 metais papildytų Privalomojo draudimo fondo biudžetą. 
 
Šiuo metu vykdoma nekontroliuojama darbo užmokesčio politika, kai  kiekvienos įstaigos vadovybė nusprendžia, kur yra prioritetai, o darbuotojui garantuojamas tik įstatymais numatytas darbo užmokesčio minimumas. Reikalaujame 2018 metais sukurti ir įgyvendinti teisės aktus, nustatančius bazinius slaugytojų, gydytojų ir kitų medicinos specialistų atlyginimų dydžius.
 
Gydytojų rezidentų atlyginimai net ir nuo 2018 m. sausio 1 d. padidinus 10 procentų nedaug skiriasi nuo šalies minimalaus atlyginimo vidurkio. Nuolatiniai priekaištai, kad gydytojas rezidentas gauna dar ir stipendiją neturi jokio pagrindo, kadangi pirmiausia dalis rezidentų tokių stipendijų negauna, gydytojų rezidentų darbas ir jų vykdomos studijose atliekamos nors ir susiję, bet dažnai skirtingos užduotys t.y. po naktinių budėjimų gydytojai rezidentai renkasi į mokslinius seminarus, rengia mokslinius darbus ir t.t. Reikalaujame gydytojų rezidentų atlyginimų koeficientus padidinti nuo 2018 metų kovo 1 d. 20 proc.
 
Įdiegti ir naudoti Lietuvos ekonomistų siūlomą kaštų ir naudos analizės metodiką planuojant brangiųjų procedūrų diegimą, brangiųjų vaistų pirkimus, valstybės investicijų  programą sveikatos priežiūroje, taip pat pertvarkant sveikatos priežiūros paslaugų tinklą, o sutaupytas lėšas nukreipti medicinos darbuotojų atlyginimų didinimui jau 2018 metais.
 
Elektroninė sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos sistema turi užtikrinti sveikatos apsaugos sistemos administratoriams ir įstaigoms galimybę analizuoti visus asmens sveikatos paslaugų kaštus ir jų vartojimo tendencijas, planuoti sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą, jų įkainius ir darbo jėgos poreikį Lietuvoje. Kasdienėje gydytojų praktikoje E-sveikatą būtina pertvarkyti iš sudėtingo struktūrizuoto, standartizuoto duomenų srauto į tokią, kuri leistų teikti paslaugas pacientui greičiau ir efektyviau. Nuo 2018 metų kovo 1 d. Sveikatos apsaugos ministerijos(SAM) įsakymais įteisinti, sukurti apmokėjimo sistemą ir įdiegti virtualias konsultacijas ,,pacientas – gydytojas“ ir ,,šeimos gydytojas – gydytojas specialistas“.
 
Sukurti ir įdiegti medicinos specialistų poreikio planavimo metodiką, kurios pagrindinis kriterijus būtų sveikatos paslaugų plėtros prognozė ir įstaigų tinklo išdėstymo strategija, o ne dirbančiųjų medikų amžius, kaip yra iki šiol. Valstybė jau 2018 metų kovo mėn. turi žinoti, kokių sveikatos priežiūros paslaugų reikia ir ateityje reikės įvairiuose Lietuvos regionuose ir kokie gydytojai tokias paslaugas teiks bent artimiausius 10  metų. Todėl Valstybė turi užsakyti ir finansuoti tokį universitetuose rengiamų gydytojų rezidentų skaičių, kuris atitiktų realius optimizuoto sveikatos priežiūros paslaugų tinklo poreikius.
 
Vadovų konkursų rezultatų objektyvumas, dalyvaujant įstaigos darbuotojų atstovams ir vadovų kadencijų ribojimas, o ne ministro galia bet kada  keisti vadovus esant taip vadinamoms ,,netinkamoms asmeninėms savybėms“ turi būti skaidrios ir tvarios sveikatos sistemos garantija. Reikalaujame jau 2018 metais užtikrinti, kad visų viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai ir jiems pavaldžių padalinių (centrų ar skyrių) vadovai negali užimti šių pareigų daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
 
Įgalinti pirminės asmens sveikatos priežiūros grandį valdyti pacientų srautų judėjimą, pašalinant daugybę biurokratinių apribojimų vaistų išrašyme ir tyrimų skyrime. Pirminės asmens sveikatos priežiūros finansavimas turi sudaryti nemažiau kaip 20 procentų Privalomoje sveikatos priežiūros draudimo fondo biudžeto jau 2018  metais didinant bazinius virš 65 metų amžiaus pacientų priežiūros įkainius.
 
Šiuo metu vidutiniškai vienam gydytojo tobulinimui kasmet SAM teskiriama gėdinga 6 eurų suma.  Reikalaujame pasitelkus Europos struktūrinius fondus nuo 2018 metų gegužės 1  d. pradėti  finansuoti visų medicinos specialistų tobulinimą.
 
Medikų perdegimo sindromas ir pacientams skiriamo laiko trūkumas yra viena skaudžiausių medicinos problemų, lemiančių augančią migraciją. Medikų darbo krūvis ir paciento teisė į gydytojo laiką nuo 2018 m. gegužės 1 d.  turi būti aiškiai reglamentuoti visų lygių teisės aktuose: įstatymuose, vyriausybės nutarimuose ir ministro įsakymuose.
 
Panaikinti visus SAM įsakymus ir su jais susijusius Valstybinių ligonių kasų prie SAM potvarkius, lemiančius gydytojų bausmes ir išskaitymus, kurie yra susiję tik su biurokratiniais apribojimais ir nėra niekaip susiję su neigiamu poveikiu pacientų interesams ir sveikatai.
 
Šiuo metu vyraujanti ,,gynybinė medicina“ neužtikrina kokybiško gydytojo darbo, sukelia tiek medikų, tiek pacientų nepasitenkinimą. Siūlome 2018 metais grąžinti Seimui svarstyti Pacientų žalos atlyginimo be kaltės modelį arba jo alternatyvas siekiant harmonizuoti medikų ir pacientų bendruomenės santykius.

0 komentaras
0

Palikti komentarą