Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” rengia tarptautinę konferenciją

autorius Solidarumas
eza 30

2019 m. gegužės 9-11 d. Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ kartu su Europos darbo klausimų centru EZA ir Europos komisija rengia tarptautinę konferenciją „Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas- pasiūlymai – darbuotojus atstovaujančioms organizacijoms”, kuri vyks Vilniuje.

Prašome susipažinti su programa.

Tarptautinė konferencija

Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas- pasiūlymai darbuotojus atstovaujančioms organizacijoms“

2019 gegužės 9-11d.

Vilnius, Viešbutis „Karolina Park“, Sausio13-osios g.2

P R O G R A M A

2019m. gegužės 9d. ( ketvirtadienis)

15:00 –15:30

Dalyvių registracija, kava

15:30 – 16:30

Seminaro atidarymas, dalyvių pasveikinimas. Eza pristatymas.

LPS „Solidarumas“ Pirmininkė Kristina Krupavičienė

EZA Vice-prezidentas Jozef Mozolewski

16:30 – 18:30

Įžanginė sesija:

Europos socialinių teisių ramstis -veikti išvien siekiant bendro rezultato.

Pranešėjai : LR Seimo narys Tomas Tomilinas

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje
Ekonominės valdysenos pareigūnas, 
Jonas Rasimas

Darbo rinka bei darbuotojų teisių apsauga XXI amžiuje

Vilniaus universiteto ekonomistas Justas Mundeikis

Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius

Danas Arlauskas

Diskusija

19:00

Vakarienė

2019 m. gegužės 10. (penktadienis)

EUROPOS SOCIALINIŲ TEISIŲ RAMSTIS – AR IŠSAUGOSIME SOCIALINĘ EUROPĄ?

 Moderatorius: Kristina Krupavičienė, LPS „Solidarumas“ Pirmininkė

9:30 – 11:30

Europos Socialinių teisių ramstis- ar išsaugosime socialinę Europą?

Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas, profesorius Boguslavas Gruževskis

Europos Socialinių teisių ramstis-realios galimybės darbo ir gyvenimo balansui.

Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas

Peter Scherrer

Socialinės apsaugos prieinamumas ir lygių galimybių užtikrinimas.

Dr. Javier Morillas, Vice -President EUCDW, Ispanija

Diskusija

11:30 – 12:00 Kavos pertrauka

ORIOS DARBO SĄLYGOS IR MINIMALUS PRAGYVENIMO ATLYGINIMAS

Moderatorius: Jovita Pretzsch, LPS „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotoja

12:00 -13:30

Orios darbo sąlygos ir atlyginimai valstybės sektoriuje, įstatymų leidėjo požiūris

Pranešėjas: LR Seimo narys Algirdas Sysas

Aktyvus užimtūmas – lygios galimybės socialiai pažeidžiamiems darbuotojų grupėms

Pranešėjas: Užimtumo tarnybos direktorė Ligita Valalytė

Už Europos pagrindų direktyvą dėl minimalių pajamų. ECOSOC nuomonė.

Pranešėjas: ECOSOC narys Andzej Adamczyk

Diskusija

13:30-15:00 Pietūs

SOCIALINIO DIALOGO SVARBA. KOLEKTYVINĖS DERYBOS

Apskrito stalo diskusija: Moderatorius generalinis sekretorius Ričardas Garuolis

15:00-16:30

Socialinio ramsčio įgyvendinimas per nacionalinės derybas.

Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis

Kolektyvinės derybos- darbo sąlygų ir oraus atlyginimo garantas. Airijos patirtis

Airijos SIPTU profsąjungos atstovas Gerry Mccormack

Orios darbo sąlygos ir minimalus pragyvenimo atlyginimas,

Portugalijos patirtis EZA vice prezidentė, Fidestra Maria Reina Martin

Diskusija

16:30 -17:00 Kavos pertrauka

TARPTAUTINIAI STANDRATAI UŽTIKRINANTIS DARBUOTOJŲ SOCIALINĮ SAUGUMĄ

Moderatorius: Jurgita Šaduikytė Airijos profesinės sąjungos SIPTU

17:00 – 18:30 TDO- 100-metis. Istorijos pamokos, įtaka ateities darbui

Tarptautinės darbo organizacijos ekspertas Magnus Berge

Įmonės kolektyvinių sutarčių sudarymas, garantijos visiems darbuotojams

ar tik profsąjungų nariams. Ispanijos, Skandinavijos šalių patirtis.

LPS „Solidarumas“ teisininkas Vitalius Jarmontovičius

19:00 Vakarienė

2019 m. gegužės 11 (šeštadienis)

 

Socialinių teisių ramstis- pasiūlymai darbuotojams

Moderatorius: LPS „Solidarumas“ Pirmininkė Kristina Krupavičienė

   

09:00 -10:00

Panelinė diskusija, apibendrinanti seminarą.

Dalyvauja: Lenkijos, Ispanijos, Airijos, Estijos, profesinių sąjungų atstovai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR Seimo nariai, kiti atstovai.

11:00 – 15:00

Socialinis dialogas 1989-2019, LPS „Solidarumas“ patirtis, pasiekimai

16:00

Vakarienė , Trakų rajonas, Restoranas „Pilialaukis“,

Šį seminarą finansiškai remia Europos Sąjunga.

0 komentaras
0

Palikti komentarą