Lietuvos profesinės sąjungos aptarė bendrą politiką dėl viešojo sektoriaus

autorius Solidarumas
mund krist123

2019 m. sausio 7 d. Lietuvos profesinei sąjungai Solidarumas” pasiūlius įvyko profesinių sąjungų susitikimas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, Lietuvos profesinės sąjungos Sandrauga” atstovai bei ekonomistai prof. Raimondas Kuodis ir Justas Mundeikis. 

Lietuvos profesinę sąjungą atstovavo Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė, jos pavaduotojas Rimtautas Ramanauskas, generalinis sekretorius Ričardas Garuolis, Valstybinio socialinio draudimo profesinės sąjungos pirmininkas Vincas Kunca. 

Susitikimo tikslas buvo prieš Vyriausybinės komisijos viešojo sektoriaus problemoms spręsti posėdį apsvarstyti būdus kaip išspręsti viešojo sektoriaus problemas, kurios kilo dėl dešimtmetį beveik nedidinamų atlyginimų darbuotojams.

Prof. R.Kuodis pasiūlė formulę pagal kurią būtų galima paskaičiuoti viešojo sektoriaus darbuotojų poreikį priklausomai nuo asmenų, kuriems teikiamos viešosios paslaugos, kiekio, o po to vadovaujantis Ekonominės bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomenduojamos proporcijomis nustatyti įvairių profesijų atlyginimus pagal vidutinį atlyginimą Lietuvoje. Pvz:. vidutinis gydytojo atlyginimas turi būti mažiausiai tris kartus didesnis už vidutinį mėnesinį Lietuvos darbuotojo atlyginimą.

Jis įspėjo nepasitikėti tarptautinių organizacijų statistika, kuri rodo, kad Lietuvoje viešojo sektoriaus darbuotojų yra per daug lyginant su kitomis šalimis, nes daugelyje Vakarų šalių gausu nevalstybinių parapijinių mokyklų ir nevalstybinių universitetų, o privačia praktika verčiasi daug daugiau gydytojų nei Lietuvoje, tačiau nors mokyklos ir gydytojai teisiškai nepriklauso valstybiniam sektoriui, bet jie savo paslaugas teikia už valstybės biudžeto pinigus. 

Jis neprieštaravo, kad būtina kai kur mažinti mokyklų skaičių jas stambinant, bet tai daryti reikia atsižvelgiant į numatomą dešimtmečiui gyventojų skaičių, atstumus bei kitus objektyvius kriterijus.

Jis siūlė sutvarkius pareiginių koeficientų dydžius pareiginės algos bazininį dydį didinti ne tik tokiu dydžiu kokia numatoma kitų metų inflicija, kaip tai siūlo Vyriausybė, bet ir tiek kiek numatoma, kad augs Lietuvos BVP. Jei infliacija bus 2%, o BVP augs 2%, pareiginį bazinės algos dydį reikia didinti 4%.

Ekonomistas Justas Mundeikis siūlė bazinio dydžio didinimą susieti su šalies vidutiniu mėnesiniu atlyginimu, nes kitaip viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų augimas atsiliks nuo privataus sektoriaus darbuotojų todėl geresni darbuotojai pereis dirbti ten, o viešąjam sektoriui vėl trūks darbuotojų. 

Justas Mundeikis pristatė savo paskaičiavimus kaip didinti bazinį dydį, kad viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai vėl pasiektų tas proporcijas, kurios buvo iki 2008 m., kai bazinis dydis buvo sumažintas. Jis teigė, kad jei viešojo sektorius darbuotojų atlyginimų traukinys dešimt metų stovėjo, kai privataus sektoriaus atlyginimų traukinys judėjo į priekį, jis turi važiuoti daug greičiau už privataus sektoriaus atlyginimų traukinį, kad jį pavytų.

Justas Mundeikis sutiko, kad kilus krizei viešojo sektoriaus atlyginimai gali būti mažinami, bet ne taip staigiai kaip privačiame sektoriuje, tačiau tai, kad jie mažės lėčiau už privataus sektoriaus atlyginimus yra gerai visai šalies ekonomikai, nes tai palaikys vartojimą ir neleis gilėti krizei.

Profesinių sąjungų atstovai sutarė toliau tęsti tokius susitikimus su ekonomistais. Kitas susitikimas įvyks po Vyriausybinės komisijos viešojo sektoriaus klausimams spręsti posėdžio, kuris vyks sausio 9 dieną.

0 komentaras
0

Palikti komentarą