Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovai lankėsi Prancūzijos demokratinėje darbo konfederacijoje

autorius Solidarumas

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ vykdydama ESF finansuojama „Socialinio dialogo vystymas ir interesų derinimas, siekiant racionalių sprendimų, ekonominės ir socialinės pažangos“ projektą, ir remiantis tarptautinio bendradarbiavimo susitarimu,  suorganizavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ 5 atstovų vizitą į Prancūzijos demokratine darbo konfederaciją (Confederation  Francaise Democratique du Travail- CFDT).

CFDT viena iš penkių pagrindinių Prancūzijos profesinių sąjungų konfederacijų. Vizito tikslas buvo susipažinti su profsąjungų veikla, sustiprinti abipusiai naudingus ilgalaikius tarptautinius santykius ir keistis gerąja patirtimi socialinio dialogo srityje.

Prancūzijos profesinės sąjungos yra labai aktyvios, jų veikla turi tradicijas, šioje šalyje valdžia dažnu atveju priima  profesinėms sąjungoms palankius sprendimus, kurie yra pasiekiami socialinio dialogo keliu.

Visi ekonominiai – socialiniai klausimai svarstomi Nacionalinėje socialinėje-ekonominėje taryboje, kurios sudėtyje yra 17 CFDT atstovų.

Nežiūrint į labai aktyvų dialogą tarp socialinių partnerių, Prancūzijoje pakankamai dažnai vyksta protesto akcijos, nes buvusioji Vyriausybė ne visada atsižvelgdavo į socialinių partnerių nuomonę.  

Taip atsitiko su pensijų reforma, kai buvo siekiama didinti pensinį amžių. Prancūzijoje pensijų sistema remiasi socialiniu teisingumu, kai jaunos kartos dirba ir moka mokesčius iš kurių mokamos pensijos pensinio amžiaus žmonėms.

Jokių privačių kaupimo fondų nėra, išskyrus profesinius pensijų fondus. Šiuo metu socialiniams partneriams pavyko pasirašyti susitarimą dėl jaunimo integracijos į darbo rinką, nes tai yra problema, kada jauni žmonės baigę mokslus neturi darbo.

Vyksta diskusijos dėl darbo santykių liberalizavimo. CFDT profsąjungos nuomonę, jei darbdaviai nori lanksčių darbo santykių, jie turi mokėti didesnius draudimo nuo nedarbo mokesčius, nes darbuotojai, kurie yra samdomi per darbo agentūras yra visiškai neapsaugoti.  

CFDT profesinė sąjunga stebino mus savo labai stiprią ideologija apie solidarumą, toleranciją migrantų atžvilgiu ir stipriu tikėjimu profsąjungų ateitimi.

0 komentaras
0

Palikti komentarą