Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pareiškimas dėl Prezidentės metinio pranešimo

autorius Solidarumas
solidarumas 1

Vertindami Lietuvos Respublikos Prezidentės metinį pranešimą norime atkreipti dėmesį, kad prieš dvidešimt devynerius metus kaip Sąjūdžio dalis susikūrė pirmoji nepriklausoma nuo komunistų partijos profesinė sąjunga, pasivadinusi Lietuvos darbininkų sąjunga.

Pirmuoju jos pirmininku buvo išrinktas Kazimieras Uoka, vėliau tapęs Lietuvos Nepriklausomybės akto signataru. Daugelis šios sąjungos kūrėjų aktyviai įsitraukė į Lietuvos valstybės atkūrimo darbus: vieni tapo Sąjūdžio mitingų tvarkdariais „žaliaraiščiais“, kiti kariais savanoriais, gynusiais Aukščiausiąją tarybą, kiti aktyviai dalyvavo Sąjūdžio mitinguose ir nepapūgę prarasti darbą drąsiai skleidė Lietuvos Nepriklausomybės idėjas savo darbo vietose, kur įmonių administracijos palaikoma antivalstybinė „Jedinstvos“ organizacija bandė nuteikti darbininkus prieš Lietuvos valstybės atkūrimą.

2002 m. Lietuvos darbininkų sąjunga persivadino į Lietuvos profesinę sąjungą „Solidarumas“, kuri niekada nebuvo „susiliejusi“ su jokia valdžia, nors tokių bandymų iš valdžios pusės buvo skaldant profesines sąjungas.

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ yra Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) narė ir semiasi patirties ne iš mokslinių konferencijų Rusijoje, o nuolatos dalyvauja Europos profesinių sąjungų instituto rengiamuose mokymuose ir padeda formuoti visos Europos profesinių sąjungų politiką, dalyvaudama ETUC komitetų veikloje.

Už savo veiklą ginant darbuotojų interesus ne vienas profesinės sąjungos narys patyrė darbdavių persekiojimą ir grasinimus susidoroti, dalis profesinių sąjungų narių neatlaikiusių darbdavių spaudimo išvyko gyventi į užsienį. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ teisininkų dėka pavyko apginti daugybę darbuotojų, o Krovininio autotransporto profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Gintaras Kondrackis tapo pirmuoju žmogumi Lietuvoje, kuris Lietuvos Aukščiausio teismo buvo pripažintas darbdavio diskriminuotas už savo veiklą profesinėje sąjungoje. Tačiau teismai dar ne iki galo stovi teisingumo sargyboje. Gintarą Kondrackį diskriminavęs darbdavys iki šiol teismo už tai nėra nubaustas ir gali toliau nebaudžiamas terorizuoti darbuotojus ir persekioti juos už veiklą profesinėje sąjungoje. Dėl keisto Lietuvos Aukščiausio teismo sprendimo, kuris kelia įtarimus, kad buvo padarytas valdžiai paveikus kai kuriuos teisėjus, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ turi mokėti virš 60 000 eurų už pastato, kuris profesinei sąjungai jau nepriklausė, šildymą. Ar „susiliejusi su valdžia“ profesinė sąjunga būtų taip apiplėšinėjama?

Teismai neleidžia Lietuvoje panaudoti paskutinio profesinių sąjungų ginklo ginant darbuotojų interesus – streiko. Trišalėje taryboje Vyriausybės atstovai visada yra darbdavių pusėje, kai reikia priimti pasiūlymus, kurie dar labiau silpnina profesines sąjungas. Streikų paskelbimo procedūros yra pačios sudėtingiausios Europoje ir daro streikus Lietuvoje beveik neįmanomus, o darbdavių savivalę beveik neribotą.

Prezidentė savo metiniame pranešime turėjo paraginti darbuotojus stoti į profesines sąjungas, o ne jas visas diskredituoti, nes Europoje nėra geresnio būdo apginti darbuotojų teises į orų darbą ir sąžiningą atlyginimą kaip darbuotojams susivienyti į profesines sąjungas.

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą