Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė įspėjo liberalus Seime

autorius Solidarumas
liberalai

2020 m. balandžio 22 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė nusiuntė laišką Seimo nariams, kurie įregistravos Seime Darbo kodekso pataisas bloginančias darbuotojų darbo sąlygas. 

Lietuvos Respublikos Seimo nariams:

Jonui Liesiui, Simonui Gentvilui, Eugenijui Gentvilui, Kęstučiui Glaveckui, Viktorijai Čmilytei-Nielsen, Ričardui Juškai, Virgilijui Aleknai, Juozai Baubliui, Jonui Varkalai, Gintarui Vaičekauskui

 

DĖL DARBO KODEKSO PAKEITIMŲ

 

Lietuvos Respublikos Seimo nariai: Simonas Gentvilas, Eugenijus Gentvilas, Kęstutis Glaveckas, Viktorija Čmilytė-Nielsen, Ričardas Juška, Virgilijus Alekna, Juozas Baublys, Jonas Liesys, Jonas Varkalas ir Gintaras Vaičekauskas, nesilaikydami europinių socialinio dialogo principų: darbdavio ir darbuotojo tarpusavio pagarbos, šalių lygiateisiškumo, veiklos reguliarumo bei bendro sutarimo, priimant sprendimus, pateikė pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 6, 66, 67, 85, 86, 88, 113 ir 115 straipsnių pakeitimų.

Registruotais pakeitimais siekiama įteisinti: nulines – nenustatytos apimties – darbo sutartis, liberalizuoti suminę darbo laiko apskaitą, nemokėti dirbantiems už viršvalandinį darbą, laisvai disponuoti terminuotomis darbo sutartimis, jas taikant neterminuotam darbui ir kt.

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ pareiškia, kad nepritaria pateiktiems Darbo kodekso pakeitimams, ypač neigiamai vertindama bandymą grįžti prie „nulinės darbo sutarties“, kurią sudarius darbuotojams nebus garantuojamas net minimalus darbo užmokestis, sukuriant situacijas, kai sumažėjus darbo apimtims, darbuotojams bus mokama tik už 8 darbo valandas per mėnesį. Pateikti pakeitimai, mūsų požiūriu, nėra suderinami su elementaria logika, nes sukurs sąlygas, kai darbuotojai, dirbantys pagal nulines darbo sutartis, gaus mažesnį darbo užmokestį negu asmenys registruoti Užimtumo tarnyboje ir niekur nedirbantys.

Jūsų siūlymai yra nesuprantami. Kai COVID-19 viruso pandemijos metu visi Lietuvos piliečiai bando suvaldyti pavojingą ligą, Jūs ieškote galimybių padidinti pelnus, kuo labiau nuskriaudžiant darbuotojus ir bloginant darbo sąlygas šimtams tūkstančių žmonių, kad šie gautų mažesnes socialines išmokas, o valstybė – mažiau mokesčių, kurie reikalingi sveikatos apsaugai užtikrinti ir pandemijai sutramdyti.

Šiuo metu būtina kurti tvarų ir socialiai atsakingą verslą, paremtą socialinio dialogo ir bendradarbiavimo principais, nes tik toks verslas gali būti konkurencingas ir atsparus bet kokiems iššūkiams.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pasiūlymus Seime stebėsime. Jūsų balsavimai, kurie nėra suderinami su europiniais socialinės partnerystės principais, Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos nuostatomis ir mažina socialines darbuotojų garantijas, bus viešinami, raginant nebalsuoti už tokius kandidatus Seimo rinkimuose.

 

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą