Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė ragina Teisingumo ministrą stabdyti mobingą Panevėžio pataisos namuose

autorius Solidarumas
Panevezio kalejimas

2020 m. sausio 20 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė kreipėsi į Lietuvos Teisingumo ministrą Elviną Jankevičių, ragindami nedelsiant imtis ryžtingų veiksmų stabdant mobingą jam pavaldžiuose Panevėžio pataisos namuose. Kasdieninės patyčos, žeminimas, grasinimai ir mobingas už tai, kad slaugytojos atsisako pažeisti Lietuvos įstatymus ir nepaklusta neteisėtiems gydytojos reikalavimams! Dar daugiau, Teisingumo ministerijai, kuri turi užtikrinti teisingumą visoje Lietuvoje, priklausančios įstaigos vadovai stoja ne įstatymų, o jų laužytojos pusėn! Nuo 2020 m. sausio 14 d.  neatlaikiusios psichologinio smurto susirgo ir Panevėžio pataisos namuose nedirba nei viena slaugytoja!
Ar Laisvės atėmimo vietos ligoninės direktorius R.Šilobritas palaiko smurtaujančią gydytoją? O gal kaip buvęs policininkas turėtų tą gydytoją izoliuoti ir apginti savo ilgamečių darbuotojų, kurios daug metų buvo tik skatintos už gerą darbą, garbę ir orumą?

 

LR Teisingumo ministrui Elvinui Jankevičiui

Dėl mobingo apraiškų LAVL Panevežio pataisos namuose

 

Prašome Jus imtis ryžtingų veiksmų sustabdyti mobingo apraiškas Laisvės atėmimo vietų ligoninės (LAVL) Panevėžio pataisos namų padalinyje ir įvertinti ten dirbančios gydytojos Rimos Šakienės ir kitų atsakingų LAVL ir Kalėjimo departamento pareigūnų veiksmus.

Minėtos gydytojos neteisėti reikalavimai slaugytojoms, kad jos dirbtų pažeidžiant Lietuvos įstatymus, ir nuolatiniai jų įžeidinėjimai, žeminimai, grasinimai ir tyčiojimasis už tai, kad jos atsisako pažeisti Lietuvos įstatymus ir dirba laikantis nustatytų teisės aktų, yra netoleruotini, daro gėdą visai Lietuvos valstybei ir trukdo įstaigai tinkamai atlikti savo pareigas, kurias jai delegavo valstybė.

Nors LAVL direktorius Ramūnas Šilobritas ir Kalėjimo departamento sveikatos skyriaus vedėja Birutė Semėnaitė apie neleistiną gydytojos Ritos Šakienės elgesį buvo raštu informuoti 2019 m. gruodžio 10 d. ir gruodžio 16 d. (žiūrėti priedus Nr. 1 ir Nr.2), šio padalinio medikės iš jų negavo jokio atsakymo.

Stebina, kad sprendžiant tokias jautrias darbuotojų problemas pažeidžiami europinio socialinio dialogo principai ir nebendradarbiaujama su profesine sąjunga.

Nepaisant to, kad Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Vita Subačiutė kreipėsi į Kalėjimo departamento sveikatos skyriaus vedėją Birutę Semėnaitę, prašydama dalyvauti 2020 m. sausio 14 d. posėdyje, kuriame bus svarstomas jos profesinės sąjungos narių klausimas, jį į šį posėdį Panevėžyje nebuvo pakviesta.

Deja, minėto posėdžio metu LAVL ir Kalėjimo departamento atstovai ( LAVL Infekcinių ligų specialistė Dalia Cechavičienė, Kalėjimų departamento vyr. specialistas Alvydas Stanislovaitis.) atvirai palaikė netinkamą gydytojos Ritos Šakienės elgesį, nenorėjo išklausyti skriaudžiamų slaugytojų, jas pertraukinėjo, įžeidinėjo ir nepaisant to, kad įstaigoje slaugytojų dabar trūksta, net ragino išeiti iš darbo darbuotojas, kurios per savo ilgametį darbą įkalinimo įstaigose neturėjo jokių nuobaudų ir ne kartą buvo paskatintos už gerą darbą. Skaityti priedą Nr.3

Toks neatsakingas LAVL ir Kalėjimo departamento atstovų elgesys posėdžio metu, tik paskatino netinkamą Ritą Šakienę elgesį.

Neatlaikę padidėjusio psichologinio Ritos Šakienies smurto sukelto streso nuo 2020 m. sausio 16 d. dėl nedarbingumo nedirba trys iš keturių slaugytojų, o ketvirtoji yra atostogose. Todėl Panevėžio pataisos namuose nedirba nei viena šios įtaigos slaugytoja, o sveikatos paslaugų teikimas yra paralyžiuotas.

Prašome Jūsų imtis skubių veiksmų, kad būtų sustabdytas psichologinis darbuotojų terorizavimas Panevėžio pataisos namuose, o asmenys pažeidę darbuotojų garbę ir orumą bei laiku neužkirtę kelio mobingui būtų teisingai įvertinti.

Pagarbiai

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė

 

PRIEDAS Nr.1

Bendrosios praktikos slaugytoja Gitana Petrauskienė
Laisvės atėmimo vietų ligoninė
PASPS Panevėžio pataisos namai

Laisvės atėmimo vietų ligoninės
Direktoriui Ramūnui ŠilobrituiKalėjimų departamento Sveikatos skyriaus vedėjai
Birutei SemėnaiteiLietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“

KREIPIMASIS
2019-12-10
Panevėžys

2019 m. gruodžio 10 d. gydytoja Rima Šakėnienė primygtinai reikalavo manęs kad skiepyčiau vaiko ir motinos skyriuje gyvenantį nuteistosios ( vardas ir pavardė dėl duomenų apsaugos įstatymų neviešinami) dukrą. Aš atsisakiau, nes pagal LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 468 „Dėl imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. balandžio 27 d. įsakymo nr. V-471 redakcija) nuostatas nesu baigusi skiepijimo pagrindų kvalifikacijos kėlimo programos, kuri yra būtina norint skiepyti vaikus, be to šios funkcijos nenurodytos mano pareigybiniame aprašyme. Kadangi aš to darbo nemoku, nes niekada nesu jo dirbusi, aš neprisiėmiau atsakomybės už galimas pasekmes. Man atsisakius, gydytoja Rima Šakėnienė pasiuto, puolė mane įžeidinėti, žeminti, primygtinai reikalavo atlikti neteisėtus veiksmus. Nuteistosios akivaizdoje mane vadino „bukagalve“, „besmegene“, „baisuokle“, „tokie žmonės kaip tu iš viso pavojingi“, „jūs tokia degradavusi moteris, šlykštu žiūrėti“, grasino kad man atims licensiją „tada galėsi džiaugtis, tokiems baisuokliams kaip tu iš viso negalima leisti dirbti“, „ir kaip tu dar nesėdi kalėjime?“ ir daug kitų įžeidinėjimų, kurių net neprisimenu. Galiausiai ji rėžė – „viskas, dabar rimtai pyksimės, dabar bus karas“.

Man, ištiktai šoko, pradėjo virpėti širdis ir drebėti rankos. Ji pasiūlė „išgerk raminančių – nustos drebėti rankos“.

Pykčio pagauta gydytoja griebė pati skiepyti vaiką. Vaiko burnytę pražiodė špadelio pagalba ir supylė peroralinius spiepus. Visą vakciną mergaitė atpylė. Motina visa tai matė ir patvirtino, kad vaikas viską išvėmė. Man pasakius, kad šį faktą mačiau ne tik aš, pasakė: „motina ne medikė ir neįgali šio dalyko įvertinti“.

Tokiomis sąlygomis aš visą dieną buvau įtampoje, negalėjau tinkamai atlikti tiesioginių savo pareigų. Įkalinimo įstaigoje dirbu 28 metus ir nė karto nesu šitaip įžeista ir pažeminta, netgi pačių nuteistųjų. Po šio įvykio negalėjau užmigti visą naktį, labai blogai jaučiausi todėl buvau priversta kreiptis į gydytoją.

Visą šį incidentą matė ir girdėjo bendrosios praktikos slaugytoja Jolanta Gasparaitienė.

Prašyčiau įvertinti gydytojos veiksmus ir imtis priemonių dėl tokio neteisėto gydytojos elgesio.

Bendrosios praktikos slaugytoja
Gitana Petrauskienė

 

PRIEDAS NR.2 

Bendrosios praktikos slaugytojos
Laisvės atėmimo vietų ligoninė
PASPS Panevėžio pataisos namai

Laisvės atėmimo vietų ligoninės
Direktoriui Ramūnui ŠilobrituiKalėjimų departamento Sveikatos skyriaus vedėjai
Birutei SemėnaiteiLietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“

KREIPIMASIS
2019-12-16
Panevėžys

Nuo 2019 m. spalio 1 d. įvykus reorganizacijai ir Panevėžio pataisos namų Medicinos daliai perėjus dirbti į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, liko neužpildyti medicinos darbuotojų etatai, nėra kam atlikti eilės darbo funkcijų, kurios būtinos kasdieniniame darbe. Vykdant reorganizaciją ir pratęsiant slaugytojų darbo sutartis, buvo sulygta, kad nesikeis darbo sąlygos ir pareigoms numatytos funkcijos, dabar mes verčiamos atlikti daug darbų, kurie priklauso kitos pareigybės darbuotojui, t.y. Bendrosios praktikos slaugytojo pareigybės aprašymas Nr. 2. Trečias mėnuo dirbame darbus, kurie kaip mums teigiama – „,laikini“. Norime paaiškinimo ką reiškia „laikini“? Kiekvienam darbui reikia laiko ir to atlikti mes nebepajėgios.

Pradėjus dirbti gydytojai Rimai Šakėnienei susidarė nepakenčiama darbo atmosfera, gydytojos elgesys mūsų atžvilgiu kelia psichologinę ir emocinę įtampą. Darbas vyksta padrikai, be jokios tvarkos, nėra nuoseklaus darbo organizavimo, nustatinėjamos naujos taisyklės, kurios dažnai keičiamos, tiesiog žodiniu pasiteisinimu, kad ji „to nesakė“. Gydytojos raštas neįskaitomas, nors dalyvaujant LAVL atstovams buvo kalbėta ir sutarta, kad gydytoja rašytų aiškiai ir įskaitomai, kad pildytų vaistų ir tyrimų paskyrimų lapus. Tačiau gydytoja teigia, kad rašto nepakeis „jei neįskaitote rašykite pačios“. Gydytoja nepildo kraujo, šlapimo tyrimų formų, netvarko konvojavimo dokumentų. Reikalauja medicininių instrumentų, kurių iki šiol pas mus nebuvo ir aiškina, kad su esamais nedirbs, nes jai jie „nepatinka“. Kyla problemų dėl pacientų priėmimo – gydytoja griežtai nusistačiusi priimti tik vieną vaiką ir 10 iš anksto užsiregistravusių pacienčių per dieną, o kitas ūmiai sunegalavusias pacientes, kurių temperatūra ne žemesnė nei 38 laipsniai arba AKS ne žemesnis nei 160 mm/hg. Vaikų skyriuje dažnai suserga beveik visi vaikai vienu metu, todėl ši tvarka iš esmės yra neįmanoma. Pacientės, nematydamos išeities ir negalėdamos patekti pas gydytoją, kreipiasi į slaugytojas su įvairiais ūmiais nusiskundimais. Mes manome, kad esant gydytojai ne mūsų kompetencija priimti ūmiai atvejais besikreipiančias pacientes, nustatyti joms diagnozes ir paskirti gydymą. Gydytoja nuolat priekaištauja, kad mes nieko nedirbame. Dėl tokio gydytojos nusistatymo ir neatsakingo požiūrio į pacientes, nuolat skundžiasi nuteistosios auginančios vaikus ir prašo mūsų pagalbos. Jau ne kartą mes, slaugytojos, kvietėme Greitąją medicinos pagalbą dėl rimtų vaikų sveikatos būklių, nors nuteistosios mamos kreipėsi į gydytoją pagalbos, bet gydytoja vaikų neapžiūrėjo.

Prašome paaiškinimo, kada bus priimti darbuotojai kurių trūksta. Ir labai prašome imtis priemonių dėl gyd. Rimos Šakėnienės elgesio, nes mes toliau taip dirbti nebegalime.

PASPS Panevėžio pataisos namų
Bendrosios praktikos slaugytojos:

Rima Skipskienė

Gitana Petrauskienė

Lidija Butėnienė

Jolanta Gasparaitienė

 

PRIEDAS NR.3

Bendrosios praktikos slaugytojos ir gydytojos
Laisvės atėmimo vietų ligoninė
PASPS Panevėžio pataisos namai

Teisingumo ministrui Elvinui Jankevičiui
Gedimino pr. 30, LT-01104 VilniusLietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai
Gedimino pr. 56, LT-01110 VilniusKalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos
direktoriui Virginijui Kulikauskui
L. Sapiegos g. 1, LT-10312 VilniusLaisvės atėmimo vietų ligoninės
direktoriui Ramūnui Šilobritui
Pravieniškių g. 57, Pravieniškių k., LT-56371 Kaišiadorių r.Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“
K. Kalinausko g. 2, LT-03107 Vilnius

KREIPIMASIS
2020-01-16
Panevėžys

Po parašytų skundų dėl gydytojos Rimos Šakėnienės nepakenčiamo elgesio su bendrosios praktikos slaugytojomis ir gydytojomis (visu dirbančiu personalu) laukėme atvykstant Kalėjimų departamento atstovų ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – LAVL) administracijos atstovų, t.y. mūsų darbdavių. Tikėjomės, kad būsime išklausytos, ir kad mums padės išspręsti susidariusią nepakenčiamą psichologinę atmosferą darbinėje aplinkoje ir užtikrinti Darbo kodekso I skyriaus 2 straipsnio Darbo santykių teisinio reglamentavimo principus, apibrėžiančius darbui tinkamas darbo sąlygas.
Likome nustebintos ir sukrėstos, nes Kalėjimų departamento ir LAVL administracijos atstovai atėjo iš karto nusistatę, su išankstine nuomone dar net neišklausę mūsų.

Pradėjus mums pasakoti apie mūsų problemas, prasidėjo puolimas mūsų atžvilgiu. Buvome pertraukinėjamos, mūsų buvo neklausoma, kalbama ypač pakeltu tonu, teisingiau pasakius – ant mūsų buvo rėkiama, buvome žeminamos. Netaktišku elgesiu, arogancija pasižymėjo LAVL Infekcinių ligų specialistė Dalia Cechavičienė, Kalėjimų departamento vyr. specialistas Alvydas Stanislovaitis. Jie teigė, kad mes netinkamos dirbti, neturime tam reikalingo išsilavinimo, kad mums reikia pagalvoti apie naujo darbo paieškas ir kad mes turime dirbti viską ką jie pasakys, nepriklausomai nuo funkcinių pareigybių aprašymų. Kiti komisijos nariai neprieštaravo jų žodžiams, todėl mes manome, kad jų tylėjimas buvo pritarimas išsakytai jų nuomonei.

Tokiu mūsų nuvertinimu esame pasipiktinę. Esame ilgametės slaugytojos Pataisos namuose (darbo stažas iki 35 m.), turime visus teisės aktuose numatytus kvalifikacijos įrodymus, veikiančias licenzijas, nesame turėję jokių nuobaudų, tik paskatinimus ir padėkas. Susirinkimo metu kelis kartus psichologinį smurtą mūsų atžvilgiu bandėme nukreipti konstruktyvaus dialogo linkme, nepasisekė, toliau buvo iš mūsų tyčiojamasi, LAVL Infekcinių ligų specialistė Dalia Cechanavičienė liepė gydytojai Rimai Šakėnienei rašyti tarnybinius pranešimus mūsų atžvilgiu, absoliučiai nemotyvuodama priežasties. Šiuos veiksmus visas kolektyvas vertina kaip mobingą mūsų atžvilgiu.

Iki šio susitikimo dirbome neįmanomose psichologiniu požiūriu sąlygose, tai pasireiškė poveikiu mūsų sveikatai dėl ilgalaiko streso. Laukdami komisijos jau gydėmės ambulatoriškai, ir net ne visos buvome darbingos.

Dar esant komisijai gydytoja Rima Šakėnienė grąsino gydytojai – odontologei, taip pat ir mums. Bet esantys LAVL ir Kalėjimų departamento atstovai nekreipė jokio dėmesio, nedarė jokių pastabų gydytojai dėl jos elgesio. Priešingai – gyrė ją ir, mūsų nuomone, tuo skatino ją toliau taip pat elgtis. Iš gydytojos Rimos Šakėnienės pokalbio ir familiaraus kreipimosi viena į kitą vardais su Dalia Cechanavičiene, susidarėme įspūdį kad jas galimai sieja asmeniniai interesai. LAVL direktoriaus pavaduotojas Marius Dudonis pritarė Daliai Cechanavičienei, teigė, kad gyd. Rima Šakėnienė yra gera gydytoja. Mes nesiekėme nagrinėti gydytojos kompetencijos, tiesiog norėjome kalbėti apie susidariusią nepakenčiamą psichologinę, emocinę atmosferą ir darbines problemas. Mes buvome kaltinamos, kad esame priešiškai nusistatę prieš gydytoją Rimą Šakėnienę, nors visi žinojo, kad ir naujai atėjusi darbuotoja Daiva išdirbo tik tris dienas ir neapsikentusi gydytojos elgesio išėjo iš darbo nurodžiusi priežastį LAVL ir Panevėžio pataisos namų administracijai. Po to dar norėjo įsidarbinti kelios slaugytojos (kurių labai trūksta), bet sužinoję gydytojos pavardę ir su ja pabendravę – kategoriškai atsisakė, teigdamos kad su šia gydytoja nedirbs.

Susitikimo metu mes papasakojome tik kelis atvejus, kuomet dėl gydytojos priešiškumo viduriniam medicinos personalui, pareigūnams nebuvo laiku apžiūrėti vaikai. Nes gydytoja visada reaguoja priešiškai, jeigu motinos paprašo apžiūros per bendrosios praktikos slaugytojas, nežiūrint į tai, kad jos tiesiogiai kreiptis į gydytoją neturi galimybės. Taip pat reaguoja priešiškai jei motinos kreipiasi prašydamos apžiūros per socialinius darbuotojus. Ir daug kartų nekreipė dėmesio į pačių motinų prašymus apžiūrėti vaikus. Ypač skaudūs buvo du atvejai, kai į gydytoją darbo dienos eigoje buvo kreiptasi dešimtimis kartų – tiek bendrosios praktikos slaugytojų, tiek socialinių darbuotojų, tiek pačių motinų. Gydytojos nuostata “nekreipti dėmesio” buvo tokia pati visų prašančiųjų atžvilgiu. To pasekoje, vienas vaikas buvo skubiai išgabentas į ligoninę dėl pavėluoto pagalbos suteikimo ir buvo iškilęs pavojus jo gyvybei. Buvo gydomas intensyvios pagalbos skyriuje. Manome, kad galimai dėl slaugytojos Lidijos Butėnienės teisingos ir greitos reakcijos iškviečiant greitąją medicinos pagalbą vaikas liko gyvas. Kitu atveju, nors eilę kartų buvo informuota ir prašyta apžiūrėti, to nedarė. Būklei pablogėjus, motina gydytojos nedarbo laiku iškvietė greitąją medicinos pagalbą ir vaikas dėl pūlinio proceso buvo apie savaitę laiko gydomas stacionare. Apie šias situacijas informavome LAVL ir Kalejimų departamento atstovus. Patvirtinome, kad gydytoja suklastojo apžiūrų datas ir laiką vaiko raidos kortelėse. Motinos pa

ios kreipėsi į eilę institucijų. Pasakėme, kad jei reikės liudyti, mes sakysime teisybę, nes tiek metų dirbant nebuvo jokių klastojimo atvejų ir mes jų netoleruosime ir toliau. Bet departamento ir LAVL atstovai sakė, kad tai šmeižtas ir nekreipė į tai dėmesio, nors mes aiškinome kad yra ir daugiau tai paliudyti galinčių asmenų. Nuteistosios ir jų vaikai taip pat yra žmonės ir toks nepateisinamas ir ciniškas elgesys jų atžvilgiu yra netoleruotinas.

Atsainų požiūrį į pacientus dar patvirtina atvejis, kada gydytoja skiepijo kūdikį lašais per burnytę. Po to, kai gydytoja špadeliu sudirgino liežuvį, vaikas vakciną išvėmė. Ir kai motina ir bendrosios praktikos slaugytoja išsakė nuogastavimus dėl skiepo pilnavertiškumo, gydytoja pasakė, „ne jūsų nosiai tai vertinti”, o motina ne medikė ir nekompetetinga, „neįgali to vertinti”.

Nežiūrint į tai kad visos situacijos buvo pateiktos departamento ir LAVL atstovams ir paaiškinta, kad šias situacijas gali paliudyti daugiau asmenų, jie į tai nekreipė dėmesio ir nerodė jokios iniciatyvos išsiaiškinti tiesą, pakalbinant kitus darbuotojus netgi ne medicinos skyriaus, taip pat motinas, kurių vaikai nukentėjo. Į mūsų teiginius, kad turime nenuginčijamų įrodymų, jie nekreipė dėmesio ir nepareiškė noro su jais susipažinti. Mūsų nuomone, jie to nedarė galimai sąmoningai, norėdami nuslėpti jiems pavaldžiuose skyriuose vykstančius incidentus.

LAVL ir Kalėjimų departamento atstovų elgesys su mumis ir parodyta nepagarba medicinos skyriaus personalui, psichologinis smurtas, nepagrįstas profesinis žeminimas, nepagarba, pakeltas tonas, siūlymai gydytojai Rimai Šakėnienei rašyti tarnybinius pranešimus mūsų atžvilgiu, paskatino gydytoją elgtis dar agresyviau ir įžuliau – atvirai tyčiotis iš mūsų netgi prie nuteistųjų.

Tik išvykus komisijai, gydytoja pareiškė: „jūs negalvokite, kad jūs čia dirbsite, o ypač jūs,” – nurodydama į Gitaną Petrauskienę ir Lidiją Butėnienę, kurios susirinkimo metu bandė atvirai pasakoti apie esamas problemas.

Kadangi susirinkimas užtruko, procedūriniame dirbusi slaugytoja Rima Skipskienė nespėjo atlikti eilės darbų. Pasibaigus susirinkimui kitos slaugytojos norėjo padėti jai atlikti darbus.

Gydytoja Rima Šakėnienė tą dieną nedirbančioms liepė išeiti. Dėl ko Rima Skipskienė sekančią dieną turėjo ateiti į darbą ne savo darbo metu pabaigti atlikti nebaigtų dokumentų tvarkymą. Nežiūrint kad tai nebuvo jos darbo diena, gydytoja Rima Šakėnienė nurodinėjo atlikti eilę darbų tiek jai, tiek tuo metu dirbančiai slaugytojai Lidijai Butėnienei.

Gydytoja elgėsi arogantiškai, tyčiojosi, įsakmiai nurodinėjo atlikti joms nepriklausančius darbus. „Skundėtės dėl mano nesuskaitomo rašto? Tai dabar rašysite pačios”.

Liepė pildyti įvairiausius mums priklausančius dokumentus, netgi vaistų paskyrimus. Po pusės dienos bendravimo su gydytoja, slaugytojai Rimai Skipskienei pablogėjo sveikata ir ji buvo priversta kreiptis į medikus skubios pagalbos.

Likus vienai Lidijai Butėnienei gydytoja toliau terorizavo, tyčiojosi, reikalavo atlikti gydytojai priklausančius darbus, grąsino jai, ironiškai juokėsi – „pažiūrėsim kaip tau bus”, „pažiūrėsim kaip tu toliau kalbėsi” ir šaipėsi, kad neva bendrosios praktikos slaugytoja Lidija Butėnienė pakeitė vaistų paskyrimus (nežiūrint, kad pakeitė pati gydytoja), nes tikėjosi, kad įrašai paskyrimų lape bus parašyti slaugytojos. Bet kai Lidija Butėnienė parodė, kad medikamentai pakeisti, dar tuo metu, kai paskyrimus rašydavo pati gydytoja ir įrašyti jos ranka, tai sukėlė dar didesnį gydytojos Rimos Šakėnienės pyktį, tyčiojimąsi, įžeidinėjimą.

Slaugytoja Lidija Butėnienė negalėjo atlikti savo tiesioginio darbo funkcijų, nes buvo priversta vykdyti gydytojos Rimos Šakėnienės neteisėtus nurodymus, atlikti jai priklausantį darbą, pvz. dokumentų pildymą ir t.t.

Nuo ilgalaiko streso ir psichologinio spaudimo darbo dienos metu Lidijai Butėnienei smarkiai pablogėjo sveikatos būklė, todėl gydytojai Rimai Šakėnienei baigus darbą, pati slaugytoja paprašė kolegės Gitanos Petrauskienės pagalbos – padėti nudirbti jai priklausančius darbus, kurie net dviese dirbant nebuvo spėti atlikti iki darbo pabaigos, t.y. iki 19.30 val. Darbas užsitęsė iki 21.00 val.

Pateikėme vienos dienos problemas po LAVL ir Kalejimų departamento atstovų vizito, iš kurio tikėjomės pagalbos. Jei iki vizito dirbdamos po vieną viršvalandžius dirbdavome kai kada, tai dabar, dirbdamos dviese, I-ą dienos dalį Lidija Butėnienė ir Rima Skipskienė (nedarbo laiku), II-ą dienos dalį Lidija Butėnienė ir Gitana Petrauskienė (nedarbo laiku) nespėjome iki darbo pabaigos. Dar kartą pabrėžiame, Lidija Butėnienė savo darbo atlikti laiku negalėjo dėl gydytojos nurodymų atlikti jai nepriklausančius darbus, netgi pažeidžiant teisės aktus.

Tokiomis darbo sąlygomis, esant tokiai psichologinei atmosferai, visas kolektyvas (bendrosios praktikos slaugytojos ir gydytojos) netgi išsigydžius ilgalaikio psichologinio streso pasekmes, dirbti atsisako.

Į anksčiau pateiktus skundus Kalėjimų departamentui ir Laisvės atėmimo vietų ligoninei nesulaukėme atsakymo įstatymų numatytais terminais.

Prašome spręsti situaciją iš esmės.

PASPS Panevėžio pataisos namų
Bendrosios praktikos slaugytojos:

Rima Skipskienė

Gitana Petrauskienė

Lidija Butėnienė

Jolanta Gasparaitienė

Gydytoja-odontologė Rita Murnikovienė

Gydytoja-ginekologė Birutė Kairienė

 
 

 

 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą