Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė sukritikavo Regioninių plėtros tarybų sudarymo tvarką

autorius Solidarumas
krup oficial2

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė kreipėsi į Lietuvos Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį ir Vidaus reikalų ministrą Eimutį Misiūną, ragindama taisyti skandalingą padėtį, kuri susidarė, skiriant profesinių sąjungų atstovus į Regionines plėtros tarybas. Nei į vieną regiono plėtros tarybą nebuvo išrinktas nei vienas profesinių sąjungų atstovas!

Regionų darbuotojus atstovaujančios profesinės sąjungos turėjo rinkimuose į šios tarybos narius varžytis su daug mažiau narių turinčiomis, bet gausiai rinkimuose dalyvaujančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir net kolegijomis, mokyklomis ir kredito unijomis, atstovaujamomis jų direktorių, nors darbdaviams ir verslui yra nustatyti atskiri rinkimai! Skandalinga yra tai, kad Lietuvos Vyriausybė 2018 m. vasario 7 d. nutarime Nr. 139, prieštaraudama europinio socialinio dialogo principams, nurodo, kad darbdavių ir verslo atstovai regioninėse plėtros tarybose turi sudaryti net 2/3 visų narių!

Pareiškimą prašome skaityti žemiau.

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui

Dėl socialinių ir ekonominių partnerių atstovų skyrimo į regionų plėtros tarybas tvarkos

2018 m. vasario 7 d. Vyriausybės nutarimo Nr.139 straipsnisNr. 3.3 nurodo, kad ekonominiai socialiniai partneriai turi atstovauti platesnes gyventojų ir (arba) organizacijų grupės interesams“.

Tačiau šis straipsnis yra nevykdomas ir nei vienas profesinių sąjungų, kurios atstovauja 1.4 milijono Lietuvos darbuotojų, atstovas po balsavimo nebuvo įtrauktos nei į vieną regioninę tarybą!

Šio nutarimo 3.3 straipsnio nuostata, kad „ne mažiau kaip 2/3 į regionų plėtros tarybas skiriamų socialinių ir ekonominių partnerių atstovų turi būti deleguoti verslo ir darbdavių organizacijų“ prieštarauja teisingumo, proporcingumo principams ir diskrimimuoja regionų darbuotojus atstovaujančias profesines sąjungas.

Vadovaujantis europinio socialinio dialogo principais socialiniai partneriai yra valstybės, darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai.

Nesuprantama kodėl į Vilniaus regionų plėtros tarybos ne verslo ir darbdavių asociacijų atstovų sąrašą įtraukti darbdavių atstovai: Asociacija Lietuvos kredito unijos, Vilniaus kolegija, ir Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.

Neaišku kokias kriterijais vadovaujantis buvo atrenkamos nevyriausybinės organizacijos, neaiškus jų reprezentatyvumus.

Kelia abejonių ar yra teisinga tokio atviro balsavimo žodžiu procedūra, kai nėra aiškūs balsavime dalyvauti galinčių organizacijų atrankos kriterijai.

Norint, kad regioninės plėtros tarybose būtų plačiau atstovaujami to regiono gyventojai, būtina nustatyti proporcingas kvotas visoms gyventojų grupėms atstovaujančioms organizacijoms.

Kiekvienoje regioninės plėtros taryboje turi būti skirtos kvotas profesinių sąjungų atstovams. Tuose regionuose veikiančios profesinės sąjungos, atrinktos pagal reprezentatyvumo kriterijus, pačios balsavimo būdu atrinktų atstovus į regioninės plėtros tarybas.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą