Lietuvos profesinių sąjungų judėjimas patyrė skaudžią netektį

autorius Solidarumas
salkausk ger1

Netikėtai mirė iškilus Lietuvos profesinių sąjungų judėjimo lyderis, vienas iš Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ įkūrėjų ir aktyvus visuomenininkas nuo Sąjūdžio laikų Edvardas Šalkauskas.

Edvardas Šalkauskas gimė 1952 m. lapkričio 18 d. Klaipėdos rajone, Priekulėje tarnautojų šeimoje.

1960-1968 m. mokėsi Klaipėdos 9-ojoje vidurinėje mokykloje. 1970-1973 m. dirbo ir mokėsi Klaipėdos 5-ojoje vidurinėje pamaininėje mokykloje. 1970 m. pradėjo dirbti Klaipėdos telefono-telegrafo stoties III klasės ryšininku. 1971-1975 m. dirbo chemijos laborantu 5-ojoje vidurinėje mokykloje. 1975-1985 m. dirbo Klaipėdos geležinkelio stoties Sukarintos apsaugos operatyvinio skyriaus, vėliau Klaipėdos UAB „Adalgisa” apsaugos tarnybos viršininku.

Nuo 1988 m. vasaros Edvardas Šalkauskas aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje, buvo išrinktas delegatu į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamąjį suvažiavimą.

1989 m. jis buvo vienas iš Lietuvos darbininkų sąjungos (LDS) įkūrėjų Klaipėdoje. Pakeitus LDS pavadinimą į Lietuvos profesinę sąjungą „Solidarumas”, iki pat savo mirties Edvardas Šalkauskas aktyviai dalyvavo profesinių sąjungų veikloje, buvo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” koordinacinės tarybos narys, Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos, Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjungos pirmininkas.

Edvardo Šalkausko asmeninės sąvybės: principingumas, ginant tiesą, drąsa, meilė žmonėms ir Tėvynei traukdavo žmones ir skatino juos jungtis į profesines sąjungas.

Jis drąsiai stodavo ginti skriaudžiamų darbuotojų teises Darbo ginčų komisijose, teismuose, rengdavo piketus ir mitingus.

Jo dėka tūkstančiai darbuotojų Lietuvoje buvo apginti nuo nesąžiningų darbdavių savivalės, darbuotojams išmokėti darbdavių nusukti atlyginimai ar darbuotojams priklausančios išmokos.

Edvardas Šalkauskas daugelį metų redagavo laikraštį „Darbininkų balsas“ , kuris drąsiai atskleisdavo neteisėtus darbdavių veiksmus prieš darbuotojus, kritikuodavo darbuotojams ir piliečiams nepalankius savivaldybių, Vyriausybės, Seimo ar Prezidentų sprendimus.

2018 m. Edvardo Šalkausko iniciatyvos dėka buvo įkurta Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ darbo inspekcija, kuri savanoriškai talkina Valstybinei darbo inspekcijai, ginant darbuotojų teises į teisingą atlyginimą, saugias darbo ir poilsio sąlygas bei pagarbų elgesį darbe. Iki pat savo mirties jis buvo šios inspekcijos vadovas.
1991-1998 m. jis buvo Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos (SKAT) savanoris, apdovanotas medaliu „Už šaunią 5-ių metų tarnybą SKAT”.

2019 m. už aktyvią ilgametę veiklą Edvardas Šalkauskas buvo apdovanotas aukščiausiu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apdovanojimu „Gerumo žvaigžde“. 

Edvardas Šalkauskas pasižymėjo stipriu teisingumo jausmu ir buvo principingas kovotojas prieš neteisybę. Jis negalėdavo ramiai žiūrėti į vykstančias negeroves ir nebijojo prieš jas kovoti net jei jas darydavo aukščiausi valstybės valdininkai ar įtakingiausi verslininkai.

Edvardas Šalkauskas mums liks įkvėpiančiu pavyzdžiu piliečio, kuris kūrė valstybę ir kovojo, kad šioje valstybėje žmonės būtų laisvi, nebijotų reikšti savo nuomonės, turėtų tinkamas darbo ir apmokėjimo sąlygas ir oriai gyventų savo Tėvynėje, o ne ieškotų laimės emigracijoje.

Ilsėkis ramybėje, mūsų broli. Užuojauta šeimai, artimiesiems ir bendražygiams.

2021 m. vasario 02 d. 16.00 val. velionis bus pašarvotas Klaipėdoje „Akmekos“ laidojimo namuose (Hugo Šojaus 5 r, Klaipėda). Laidojimas vyks 2021 m. kovo 03 d. 11.00 val. Lėbartų kapinėse.

Daugiau apie velionį: https://www.youtube.com/watch?v=fSNmK1t-8rg

http://kmaps.lt/arhiv/kino/klip.html

http://kmaps.lt/arhiv/kino/klip.html

http://kmaps.lt/arhiv/kino/klip.html

http://kmaps.lt/arhiv/numeris.html

https://www.lps.lt/darbo-inspekcija

salkausk jaunas

slkauska mikrof

salkausk kalba

salkauska visi

salkauska davul

salkauska palanga

salkauska krist1

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą