Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos posėdyje

autorius Solidarumas

2014 m. vasario 27 d. įvyko Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos posėdis, kuriame buvo pritarta nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų tyrimo tvarkos pakeitimams.

Komisijos posėdžiui pirmininkavo Jonas Guzavičius, sekretoriavo Laura Gaidienė pagal šią darbotvarkę:

1. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 118 “Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo projekto.

Pranešėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento Darbo aplinkos skyriaus vyr. specialistė Vilija Kondrotienė. Buvo nutarta, kad nelaimingus atsitikimus įvykusius pakeliui į darbą ir iš darbo tirs darbdavio sudaryta dvišalė darbdavio ir darbuotojų atstovų komisija ir apiformins N-2 formos aktu Valstybinė darbo inspekcija tokių nelaimingų atsitikimų netirs, tačiau nelaimingi atsitikimai įvykę pakeliui į darbą ir iš darbo bus pripažįstami draudiminiais ir nukentėję gaus tokias pat draudimines išmokas kaip ir įvykus nelaimingam atsitikimui darbe.

2. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 487 ,,Dėl Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto.

Pranešėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento Darbo aplinkos skyriaus vyr. specialistė Vilija Kondrotienė. Darbdavys nebedalyvaus pripažįstant, kad darbuotojas serga profesine liga. Darbo medicinos gydytojų ir Sodros sprendimą dėl profesinės ligos pripažinimo bus galima skųsti Centrinei darbo medicinos ekspertų komisijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, o šios komisijos sprendimą-administraciniam teismui.

Kitas komisijos posėdis įvyks 2014 m. kovo 27 d.

P. Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą