Lietuvos socialinių darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas” tarybos posėdis

autorius Solidarumas
alma

2019 m. sausio 12 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ patalpose įvyko pirmasis šiais metais Socialinių darbuotojų profesinių sąjungų šakos Tarybos posėdis, kuriame dalyvo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė, jos pavaduotoja Jovita Pretzsch, generalinis sekretorius Ričardas Garuolis, teisininkas Vitalius Jarmontovičius ir socialinių darbuotojų profesinių sąjungų vadovai iš visos Lietuvos.

Sausio 18 d. prasidės derybos dėl Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties, kurias ves Socialinių darbuotojų profesinės sąjungos Solidarumas” pirmininkė Alma Neverienė ir jos pavaduotoja Jūratė Mekšėnienė todėl Tarybos nariai aptarė kokios bendros strategijos ir taktikos reikia laikytis derantis dėl sutarties atnaujinimo ir kokias pataisas pateikti. Nutarta siekti, kad būtų pakelti neproporcingai žemi lankomosios priežiūros darbuotojų atlyginimai.

Buvo pasidžiaugta, kad pagaliau Klaipėdos miesto socialiniai darbuotojai pasirašė kolektyvinę sutartį, kuri padės išspręsti daugelį per metų metus susikaupusias bėdas. Pasidalinta patirtimi sudarant įstaigos kolektyvines sutartis, vykdant socialinį dialogą su darbdaviais ir ginant profesinių sąjungos narių teises. 

Pritarta Jovitos Pretzsch pasiūlymui reglamentuoti socialinių darbuotojų darbą pagal klientų neįgalumo lygį, nes su sunkesnio stovio neįgaliaisiais tenka dirbti daugiau.

Ričardas Garuolis papasakojo kaip vyksta Vyriausybinės komisijos viešojo sektoriaus darbuotojų tvariam atlyginimų augimui užtikrinti posėdžiai. Jis pranešė, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis paskutiniame posėdyje atskleidė, kad ir šiais metais socialiniams darbuotojams ketinama sparčiau nei kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams didinti atlyginimus. Ričardas Garuolis pasiūlė pagalvoti kaip būtų galima reglamentuoti socialinių darbuotojų darbą, susiejant jį su atlyginimu, kad vadovai negalėtų piktnaudžiauti bei būtų skaidriai paskaičiuojamas lėšų socialinių darbuotojų algoms poreikis.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė pranešė, kad planuojama surengti mokymus socialinių darbuotojų profesinių sąjungų nariams.

Didelio susidomėjimo sulaukė profesinės sąjungos darbo inspektorių galimybės ginti darbuotojų teises. Visuomeniniais pagrindais dirbantys profesinių sąjungų darbo inspektoriai bus Valstybinės darbo inspekcijos inspektorių padėjėjai, kurie praneš jiems apie pažeidimus darbo vietoje, jei jų nešalins įmonių ar įstaigų vadovai. Buvo sutarta, kad norintys tapti Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ darbo inspektoriais apie tai praneš savo profesinių sąjungų pirmininkams.

Teisininkas Vitalius Jarmontovičius atsakė į gausius posėdžio dalyvių klausimus.

Tarybos nariai skirstėsi namo su viltimi, kad, nepaisant to, kad socialinių įstaigų, ypač priklausančių savivaldybėms, vadovai dažnai dar trukdo profesinėms sąjungoms veikti, socialinių darbuotojų profesinės sąjungos toliau gausėja ir stiprėja ir šiais metais pasieks tuos tikslus, kurių nepavyko įgyvendinti praėjusiais metais.

soc darb posed

never taryba1

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą