LR darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos posėdis

autorius Solidarumas

2014 m. spalio 30 dieną LR darbuotojų saugos ir sveikatos komisijoje, kuriai pirmininkavo Arūnas Lupeika, sekretoriavo Liudvika Žvirkauskaitė, buvo apsvarstyti 5 klausimai.

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos formaliojo profesinio mokymo programos;
2. Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA pasiūlymai dėl darbuotojų saugos ir sveiktos mokymo ir atestavimo.
3. Dėl potencialiai pavojimgų  įrenginių priežiūros licenciavimo ir kontrolės įstaigų akreditavimo.
4. Nauji saugos ir sveikatos apsaugos ženklai.

Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo ir orientavimo skyriaus vedėjas dr. Mečislavas Griškevičius parteikė Švietimo ir mokslo ministerijos informaciją apie profesinio mokymo sistemą, planuojamą sistemos tobulinimą ir formaliųjų bei neformaliųjų profesinio mokymo programų reguliavimą, nuomonę dėl galimo darbuotojų saugos ir sveikatos formaliojo profesinio mokymo programų reguliavimo. Informavo, kad  2014 m. į profesinio mokymo įstaigas priimama apie 20 000 moksleivių iš jų 1500 baigę aukšasias mokyklas. (1 priedas)

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA direktorius Gintaras Vilda siūlė tobulinti inžinerinių darbuotojų mokymą ir atestavimą saugos ir sveikatos klausimais. Pramonės įmonių darbuotojai privalo baigti kursus ir gauti  daugiau kaip 9 pažymėjimus  darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais: gaisrinės saugos, higienos įgūdžių, pirmosios pagalbos teikimo, krovinių kėlimo rankomis, darbas triukšme, darbas su sprogiomis ir cheminėmis medžiagomis, darbas aukštyje, stropavimas, krovinių kėlimas ir kt.

G.Vilda siūlė nustatyti, kad baigus profesines mokyklas, kolegijas, universitetus ir darbo rinkos aktyvaus įdarbinimo lėšomis finansuojamus kvalifikacijos kėlimo kursus absolventams kartu su kvalifikacijų pripažinimo dokumentu būtų pripažintas jų pasirengimas darbui saugos darbe temomis, penkerių metų laikotarpiui. Tarpinstituciniu lygiu pripažinti profesinių mokyklų, kolegijų, formaliųjų kvalifikacijos kėlimo kursų ir universitetų mokymą saugos darbe temomis (2 priedas).

Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo ir orientavimo skyriaus vedėjas dr. Mečislavas Griškevičius pritarė siūlymui ir sakė kad mokymo įstaigos paruošia absolventus nurodytais klausimais ir tam, kad jiems pradedant dirbti nereiktų lankyti kursus ir gauti pažymėjimus pakaktų priedo prie diplomo, kuriame būtų nurodyta, kad absolventas mokėsi ir turėjo žinių patikrinimą nurodytais klausimais it toks priedas prie diplomo galėtų pakeisti specialių kursų baigimo pažymėjimą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas Algirdas Ambrazevičius pristatė Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 391, pakeitimo ir Įgaliojimų tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę suteikimo akredituotoms kontrolės įstaigoms tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 817, pakeitimo projektus.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Kondrotienė pristatė Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų, patvirtintų socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95, pakeitimo projektą.

Kitas LR darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos posėdis įvyks 2014 m. lapkričio 27 dieną. Jame planuojama aprobuoti tarpžinybinės komisijos paruoštą Profesinės sveikatos priežūros plėtros koncepcijos projektą

Petras Grėbliauskas, te. nr.: 8 686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą