LR trišalės tarybos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijoje

autorius Solidarumas

2013 m. gruodžio 20 d. LR trišalės tarybos  darbuotojų saugos ir sveikatos komisija išklausė Higienos instituto Profesinės sveikatos centro informaciją apie darbuotojų profilaktinius sveikatos patikrinimų ir profesinių ligų nustatymo įvertinimą.

Darbuotojų profilaktinius sveikatos patikrinimus reglamentuoja sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 “Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, kurio nuostatos yra prieštaringos, įsakymas buvo taisomas daugiau kaip 20 kartų, paskutinis pakeitimas publikuotas Valstybės žiniose 2011-06-02 Nr.67-3186.

Netinamas reglamentavimas privedė  prie tokios situacijos, kad buvo atvejų kad gydytojams pripažinus   vairuotoją sveiku sekančią  dieną  vairuotojas miršta už vairo. Profilaktinius sveikatos patikrinimus turėtų atlikti darbo medicinos gydytojai, kurių Lietuvoje liko tik 16.  Visą profilaktinių sveikatos patikrinimų darbą atlieka sveikatos priežiūros įstaigų šeimos ar vidaus ligų gydytojai, kurie turi būti, bet nevisada išklauso darbo medcinos 36 valandų mokymo programas, rašydami darbines rekomendacijas nesilanko įmonėse ir nežino profesinės rizikos darbo vietose.

Ne ką geresnė padėtis yra nustatant ir tiriant profesines ligas. Ilgus metus  atliekant profilaktinius patikrinimus darbuotojai būdami ligoti ir bijodami netekti darbo dažnai jiems prašant pripažįstami sveikais, bet atleidus iš darbo jiems nustatomos profesinės ligos kurias iššaukė ilgametis darbas  esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų.

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ (Darbininkų sąjunga) eilėje rajonų 1989-1997 m.  buvo įsteigusi sergančių profesinėmis ligomis skaitlingas profsąjungines grupes, kurių nariai beveik visi jau yra mirę, nes jiems buvo nutrauktos ar ženkliai sumažintos periodinės netektojo darbingumo kompensacijos, nebuvo tinkamo profesinės reabilitacijos ir sanatorinio kurortinio gydymo, kuris buvo privatizuotas.

Detaliau apie  Higienos instituto Profesinės sveikatos centro atlikto tyrimo apie darbuotojų profilaktinius sveikatos patikrinimų ir profesinių ligų nustatymo įvertinimą žr. priede.

P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą