Mirus mylimai mamytei užjaučiame Almą Kriščiūnienę

autorius Solidarumas

Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” šakinių ir regioninių organizacijų nariai reiškia nuoširdžią užuojautą Lietuvos moterų profesinės sąjungos “Solidarumas” pirmininkei Almai Kriščiūnienei, mylimai mamytei mirus.

Gyvenimas negailestingas,

Nežiūri amžiaus, nei jausmų.

Į amžinybę pasikviečia

Brangiausius mums ir artimiausius iš visų.

Nuoširdžiai užjaučiame mirus mylimai mamytei.

0 komentaras
0

Palikti komentarą