Mokymai profesinės sąjungos nariams Palangoje

autorius Solidarumas
palang krist

2017 m. gruodžio  15-16 d. Palangoje Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” surengė Kauno transporto įmonių profesinės sąjungos darbuotojams mokymus apie socialinio dialogo galimybes priėmus naująjį Darbo kodeksą. Renginį vedė ir diskusijose dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas”  pirmininkė Kristina Krupavičienė, teisininkas Vitalijus Jarmantovičius, atsakingoji sekretorė Jovita Pretzsch, valdybos narys, ekonomistas Ričardas Garuolis, finansininkė Virginija Labunskaitė, Kauno krašto profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkės pavaduotoja Edita Morkūnienė.

 
Renginys vyko už Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projekto „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą” lėšas.
 
Nors Kauno autobusų ir troleibusų parke veikia kolektyvinė sutartis, bet priėmus naująjį liberalizuotą Darbo kodeksą daugelis darbuotojams palankių susitarimo straipsnių gali būti pakeisti. Kita problema yra tai, kad įmonėje veikia ne viena profesinė sąjunga ir darbdaviai stengiasi kiršinti skirtingoms profesinėms sąjungoms priklausančius darbuotojus, sudarydami geresnes darbo ir apmokėjimo sąlygas  tiems darbuotojams, kurie priklauso  administracijos remiamai profesinei sąjungai. Įmoėje sukūriamos nelygios sąlygos profesinėms sąjungoms viešinti savo veiklą. Kadangi profesinė sąjunga „Solidarumas” principingai  gina darbuotojus, jai, skirtingai nuo kitų profesinių sąjungų, sudaromos kliūtys įmonėje pranešti apie savo veiklą. 
 
Todėl profesinės sąjungos nariams buvo įdomu klausytis Kristinos Krupavičienės pranešimo apie tai, kaip galima spręsti panašias problemas ir plėtoti socialinį dialogą. Ypač gyvai buvo aptarinėjamas teisininko Vitalijaus Jarmontovičiaus pranešimas. Vitalijus Jarmontovičius daugelį metų dirbo teisininku Vilniaus viešojo transporto profesinėje sąjungoje ir yra apgynęs daugybę vairuotojų, todėl kauniečiams buvo labai įdomi jo patirtis ir patarimai kaip spręsti vienus ar kitus nesutarimus, kilusius tarp darbuotojų ir darbdavių.
 
Jovita Pretzsch išsamai atskleidė kaip veikia profesinės sąjungos Lietuvoje ir užsienyje, kaip reikia organizuoti darbą, kad jos veiktų sėkmingai, kaip profesinės sąjungų vadovams pasidalinti veiklos kryptimis ir kt.
 
Sekmadienį mokymų dalyviai ne tik daug sužinoję, bet ir vieną dieną pailsėję Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” poilsio namuose Palangoje, geros nuotaikos, grįžo namo.
 
palang nuga
 
palang vital
 
palang jovit du
 
 
palang masto
 
palang senuk
 
palang zev1
 
palang girt
 
palang du
 
palang dvi
 
palang jovit
 
palang vair
 
palang kaled senel
 
palang plojim
 
0 komentaras
0

Palikti komentarą