Nacionaliniuose atsigavimo planuose jaunimui nėra vietos

autorius Solidarumas
153100401 2887106658201228 8279250450164749472 n

2021 m. vasario 23d. įvyko virtualus Europos profesinių sąjungų konfederacijos užimtumo, mobilumo ir darbo rinkos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo virš 80 dalyvių ir jis buvo verčiamas į anglų, vokiečių, prancūzų, italų ir ispanų kalbas.
Išskirtinio dėmesio Europos profesinių sąjungų konfederacijoje susilaukia jaunų žmonių padėtis. Europos profesinių sąjungų konfederacijos jaunimo komiteto pirmininkė slovėne Tea Jarc (Tėja Jark) kalbėjo apie jaunimo problemas. Ji atskleidė, kad jaunimo nedarbas didėja, o dauguma jaunų žmonių dirba turėdami terminuotą sutartį. Karantino laikotarpiu 1 iš 6 jaunų žmonių prarado darbą.

Pagrindinis klausimas, kurį kėlė jaunimo atstovė, kaip jaunų žmonių klausimas atsispindės nacionaliniuose atsigavimo planuose. Ji teigė, kad dauguma jaunų žmonių net nežino apie tokius atsigavimo planus. Jos žiniomis Europos Komisija advokatauja jaunimui ir mano, kad būtų naudinga: įtraukti jaunus žmones į socialinį dialogą, jiems turėtų būti numatytos specialios priemonės nacionaliniuose atsigavimo planuose. Kaip yra žinoma daugelis jaunų žmonių yra platformų darbuotojai, kurie neturi garantijų ir nėra organizuoti į profesines sąjungas.

Europos profesinių sąjungų konfederacijos jaunimo komiteto pirmininkė yra tvirtai įsitikinusi, kad jaunimui turi atsirasti vieta profesinių sąjungų struktūroje ir jis turi būti remiamas. Prieš mėnesį ji išsiuntė jaunimo atstovams klausimyną, o gauti atsakymai bus paskelbti kovo mėnesio pabaigoje. Jau dabar yra aišku, kad jauni žmonės nacionalinėse konfederacijose neturi balso, nedalyvauja veikloje ir negali pasisakyti, o nacionaliniuose atsigavimo planuose jiems nėra specialių priemonių. Posėdyje diskutuota apie nedarbo išmoką jauniems žmonėms. Kaip yra žinoma, tam kad gauti ją reikalingas tam tikras darbo stažas, o tokį įgyti nėra paprasta. Žmogus, ką tik baigęs mokyklą negali būti prilygintas reguliariai dirbantiems darbuotojams, – teigė jaunimo atstovė. Prancūzijoje parama jauniems žmonėms teikiama per paramą įmonėms, kur nėra jokios kontrolės. Šioje šalyje jau dabar yra eilės prie maisto banko, todėl reikalingos specialios priemonės visų kategorijų darbuotojams, ne tik jaunimui ir dirbusiems studentams. Portugalijoje valstybinė darbo inspekcija nedirba savo darbo, teigė Portugalijos profesinės sąjungos atstovė. Jos nuomone įstatymas nėra problema, bet jo nesilaikymas yra problema.

Kaip yra žinoma, iki balandžio 30d. Europos Sąjungos narės privalo pateikti Europos Komisijai nacionalinius atsigavimo planus. Komiteto nariai pasidalino informacija, kaip jų šalių Vyriausybės konsultuojasi dėl nacionalinių atsigavimo planų su profesinėmis sąjungomis. Paaiškėjo kad kai kuriose šalyse visai nesikonsultuojama, o kai kuriose siunčiamas planas ir prašoma pateikti pastabas, tačiau visai neaišku ar bus atsižvelgta į pastabas. Portugalijoje sudarytas atsigavimo plano monitoringo komitetas, kuriame nėra profesinių sąjungų atstovų. Vokietijoje, rengiant atsigavimo planą buvo pakankamai konsultuojamasi su Vokietijos DGB, teigė jos atstovė. Kitur Vyriausybė tik nusiuntė veikiančioms profesinėms sąjungoms atsigavimo plano projektą ir neprašė nei pastabų, nei komentarų.

Posėdyje svarstytas dokumentas dėl darbuotojų mobilumo, kuris bus priimtas kaip rezoliucija Europos profesinių sąjungų konfederacijos vykdomajame komitete š.m. kovo mėnesį. Į šio dokumento svarstymą buvo pakviesti keleto komitetų bei grupių atstovai (sąžiningo judumo darbo rinkoje, regioninių profesinių sąjungų tarybų nariai ir t.t.).

Parengė Jovita Pretzsch

Nuotraukoje: Jauni darbuotojai.
Bendras nedarbas didėjo nuo 6,6 proc. 2020 balandžio mėn. iki 7,5 proc. 2020m. rugsėjo mėn.
Jaunimo nedarbas didėjo nuo 15.4 proc. 2020 m. balandžio mėn. iki 17,1 proc. 2020 m. rugsėjo mėn.

0 komentaras
0

Palikti komentarą