Nuo liepos 1 dienos pasikeitė darbo užmokestis komandiruojamiems į Norvegiją vairuotojams

autorius Solidarumas
furike

Norvegijos darbo inspekcija informuoja, kad nuo 2015 metų liepos 1 dienos visi vairuotojai, vežantys daugiau kaip 3,5 tonos bendro svorio krovinius Norvegijoje, turi gauti ne mažesnį atlyginimą kaip 158 kronas (17,26 euro) už valandą ir numatytus dienpinigius.

Minėtas nuostatas reglamentuoja Kolektyvinių sutarčių bendrojo taikymo susitarimas dėl krovinių pervežimo kelių transportu. Šio susitarimo tikslas – apsaugoti kitų šalių darbuotojus nuo mažesnio atlyginimo ir blogesnių darbo sąlygų, nei įprastai yra Norvegijoje.

Kolektyvinių sutarčių bendrojo taikymo susitarimas dėl krovinių pervežimo kelių transportu galioja darbuotojams dirbantiems Norvegijoje, taip pat užsienio šalių įmonėms, komandiruojančioms darbuotojus į Norvegiją. Pagal šį susitarimą, užsakovai, rangovai, tiekėjai, kurie sudaro sutartis su subrangovais, privalo pateikti informaciją, susijusią su darbo užmokesčiu ir darbo sąlygomis.

Beto, pagrindinis rangovas (įmonė, vykdanti kliento užsakymą), yra įpareigota užtikrinti, jog subrangovo darbuotojai gauna atlyginimą ir dirba tokiomis sąlygomis, kaip numatyta minėtame susitarime. Kalbant konkrečiau, Norvegijos bendrovė, gavusi užsakymą pervežti krovinį ir pasamdžiusi subrangovą Lietuvos bendrovę pervežimui atlikti, yra įpareigota užtikrinti, jog Lietuvos bendrovės darbuotojai gautų minėtą atlyginimą – ne mažiau kaip 17,26 euro už valandą ir numatytus dienpinigius.

Pareiga pateikti informaciją ir užtikrinti susitarimo laikymąsi

Norvegijos valstybinė darbo inspekcija prižiūri kaip laikomasi šio įsipareigojimo. Užsakovas, rangovas ir tiekėjas, sudarantys sutartis su subrangovu, yra įpareigoti pateikti informaciją apie darbo užmokestį ir darbo sąlygas. Beto, pagrindiniai rangovai privalo užtikrinti, kad jo subrangovo darbuotojai gauna aukščiau minėtą atlyginimą.

Bendroji ir individualioji atsakomybė mokėti užmokestį

Pagal Norvegijos įstatymus, pagrindinis rangovas ir subrangovai gali būti atsakingi už darbo užmokestį ir atostogų apmokėjimą jų subrangovų darbuotojams.

Taikymo sritis

– Visiems darbuotojams, vežantiems krovinius kelių transportu, kurių bendras svoris viršija 3,5 tonos;
– Visiems į Norvegiją komandiruojamiems darbuotojams iš kitų šalių;
– Reguliavimas negalioja praktikantams ir asmenims, dalyvaujantiems darbo rinkos priemonėse;
– Reguliavimas negalioja, kai vežamos transporto bendrovėms nuosavybės teise priklausančios prekės.

Užmokestis

– Visi darbuotojai, patenkantys į reguliavimo taikymo sritį, turi gauti ne mažiau kaip 158,32 (17,5 euro) Norvegijos kronas per valandą atlygį.

Dienpinigiai

Tuo atveju, kai vežant krovinį planuojama nakvynė, dienpinigiai turi būti mokami pagal šalių nustatytas neapmokestinamas dienpinigių normas. Trečdalis dienpinigių normos turi būti mokama už kiekvienas 8 valandas.

Darbdavys ir darbdavio atstovas, vadovaujantis užsakymo vykdymui, reglamento taikymo srities apimtyje, turi užtikrinti Kolektyvinių sutarčių bendrojo taikymo susitarimo laikymąsi.

Pagal Norvegijos valstybinės darbo inspekcijos informaciją parengė Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovas viešiesiems ryšiams Vytautas Kašėta

Kontaktai: 8 607 90019, info@lps.lt

0 komentaras
0

Palikti komentarą