Palangoje mokėsi vandentvarkos įmonių profesinių sąjungų nariai

autorius Solidarumas
palang virs

2018 m.vasario 1-2 d. Palangoje vyko Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ mokymai Lietuvos vandens tiekimo įmonių profesinių sąjungų nariams, kuriuose dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė, atsakingoji sekretorė Jovita Pretzsch, teisininkas Vitalijus Jarmontovičius, lektorė Virginija Labunskaitė, UAB „Palangos vandenys“ direktorius Virgilijus Beržanskis, UAB „Ukmergės vandenys“ direktorius Rimas Arlinskas, Savivaldybių asociacijos atstovė Agnė Kazlauskienė, Aplinkos ministerijos vandens ir žemės gelmių departamento vadovas Irmantas Valūnas, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos direktorius Vaidotas Ramonas ir profesinių sąjungų nariai iš Palangos, Ukmergės, Biržų, Kaišiadorių, Vilniaus ir kitų miestų. 

 
Šie mokymai buvo surengti pagal Europos Sąjungos fondų finansuojamą projektą „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“.
 
Pirmoje dalyje profesinių sąjungų, darbdavių ir Aplinkos apsaugos ministerijos atstovai aptarė numatomą vandens tiekimo įmonių pertvarką, kurios tikslas yra pasiekti, kad 97% Lietuvos namų būtų prijungti prie nuotekų valymo sistemos ir savo nuotekomis nebeterštų aplinkos. Buvo apsvarstytos galimos neigiamos ir teigiamos šios pervarkos pusės tiek darbuotojams, tiek paslaugų gavėjams. Buvo pastebėta, kad ne visada stambinant įmones, kaip prie jų prijungimos mažos vandens tiekimo įmonės, kurios teikė vandenį tik vienai įstaigai, yra naudingos vartotojams, nes paslaugų kainos dėl to gali pakilti.
 
Aplinkos apsaugos ministerijos atstovas patikino, kad vandentvarkos įmonės tikrai nebus privatizuojamas. Tačiau tam tikri pokyčiai, nors ne dabar, yra numatomi. Savivaldybių asociacijos atstovė Agnė Kazlauskienė ragino vandentvarkos įmonių darbuotojus būti aktyviais ir glaudžiau bendradarbiauti su savivaldybėmis. LPS „Solidarumas” pirmininkei Kristinai Krupavičienei didžiausią rūpestį kėlia darbuotojų ateitis, jei įmonės bus stambinamos.
 
Kitą dieną vykusioje antroje seminaro dalyje darbuotojai iš Ukmergės, Palangos, Kaišiadorių ir Biržų vandetvarkos įmonių daugiausiai gvildeno naujo Darbo kodekso įgyvendinimo klausimus. Dalyviai bandė išsiaiškinti, kiek valandų per mėnesį, savaitę galimas budėjimas namuose, ar nėra pažeidžiamas poilsio ir darbo režimas. Ar budėjimas namuose prilyginamas darbo santykiams, jei už jį nemokamas darbo užmokestis ir t.t.
 
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ teisininkas Vitalijus Jarmontovičius, pristatęs naujojo Darbo kodekso pakeitimus, džiaugėsi aktyviu dalyvių įsitraukimu į diskusijas ir klausimų gausa.
 
Už seminaro organizavimą ypatingos padėkos susilaukė UAB „Palangos vandenys” profesinė sąjunga „Solidarumas” ir Lietuvos vandentvarkos įmonių profesinės sąjungos tarybos narė Valerija Jarukienė.
 
Nuotraukoje viršelyje iš kairės: Savivaldybių asociacijos atstovė Agnė Kazlauskienė, Aplinkos ministerijos vandens ir žemės gelmių departamento vadovas Irmantas Valūnas, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos direktorius Vaidotas Ramonas, UAB „Palangos vandenys” direktorius Virgilijus Beržanskis, Lietuvos profesibnės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė.
 
vanden 4
 
vanden 5
 
 
vanden 6
 
vanden 7
 
vanden 8
 
vanden 9
 
vanden jaruk
 
vanden1
 
vanden2
 
vanden3
 
vanden10
 
 
0 komentaras
0

Palikti komentarą