Pareiškimas dėl Rusijos

autorius Jovita

Kovo 22-23d. Europos profesinių sąjungų konfederacijos vykdomajame komitete buvo priimtas pareiškimas dėl Rusijos.Europos profesinių sąjungų konfederacija (toliau ETUC) yra rimtai susirūpinusi dėl Rusijos vyriausybės nepakankamos pagarbos pagrindinėms laisvėms ir dėl vykdomų žiaurių represijų viešuose protestuose. Rusijos valdžia panaudojo jėgą protestams išsklaidyti, sulaikydama rekordinį skaičių žmonių, iš kurių daugeliui buvo skirtos administracinės baudos, o kitiems – administracinis areštas. Užfiksuoti smurto atvejai. Dėl protestų buvo pradėti keli baudžiamieji tyrimai, įskaitant tyrimus prieš dešimtis nepriklausomų žurnalistų, kurie tiesiog dirbo savo darbą, pranešė apie įvykius jiems vykstant, o protestuotojų paieškos ir bauginimai toliau tęsėsi.Daugelis protestuotojų būdami tų pačių įsitikinimų, reikalavo: teisinės valstybės, demokratinių rinkimų, žiniasklaidos laisvės. Jie taip pat reikalavo teisingumo, kurio daugelį metų reikalauja Rusijos profesinės sąjungos ir vėl kartojo: auganti kraštutinė ir didėjanti nelygybė, susirinkimų laisvės, asociacijų laisvės ir teisės streikuoti apribojimai, didėjantis skurdas ir vietos valdžios šališkumas verslo elito labui. ETUC reiškia solidarumą su Rusijos gyventojais ir dirbančiais žmonėmis bei ragina visapusiškai gerbti žmogaus teises ir demokratines laisves. ETUC taip pat reikalauja, kad Rusijos valdžia nutrauktų protestuotojų, taikiai reiškiančių savo nuomonę, ir žurnalistų, kurie tiesiog dirba savo darbą, gąsdinimus. Mes ir toliau remiame tuos, kurie kovoja už demokratiją ir pagrindines teises. Galiausiai ETUC reiškia didelį susirūpinimą, kad mažėjanti demokratija ir pagrindinių laisvių nepaisymas dar labiau pablogins Europos Sąjungos ir Rusijos santykius, todėl Europos geopolitinis ir ekonominis kontekstas dar labiau pakenks darbuotojų interesams.

0 komentaras
0

Palikti komentarą