Pasirašyta atnaujinta Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartis

autorius Solidarumas
kidur

2020 m. spalio 9 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Kindurienė kartu su kitomis mokytojų profesinėmis sąjungomis pasirašė atnaujintą Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartį.

Aldona Kindurienė pasidžiaugė, kad pavyko suderėti, kad kolektyvinėje šakos sutartyje būtų įteisintos tris (anksčiau buvo dvi) papildomos apmokamų kasmetinių atostogų dienos profesinės sąjungos nariams.

Pasiektas svarbus naujas susitarimas, kad pedagogų atlyginimai bus indeksuojami. Net jei įvyktų ekonomikos nuosmukis, algos mokytojams nebus mažinamos. Koks konkretus pedagogų atlyginimų didėjimas bus kitąmet, paaiškės gruodį, kai išaiškės kokia bus Lietuvos ekonominė padėtis.

Sutarta, kad mokytojų atlyginimas būtų susietas su šalies BVP augimu. Jei šiemet BVP augtų, gruodį būtų deramasi dėl konkrečių galimybių didinti darbo užmokestį 2021 metais.

Atnaujintojje kolektyvinėje sutartyje išlieka teisė profesininių sąjungų nariams turėti iki 10 darbo dienų mokymosi atostogų per metus, paliekant už jas vidutinį jo darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogų per metus, paliekant už jas 50 procentų vidutinio jo darbo užmokesčio.

Jau pernai pasirašytoje sutartyje buvo numatyta inicijuoti teisės aktų pakeitimus, pagal kuriuos nuo 2021 m. sausio 1 d. panaikinti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir mokyklų ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalai, nustatant tik maksimalius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus.

Atnaujintoje sutartyje numatyta mokyklų vadovų pavaduotojų ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus numatyta didinti tais pačiais tempais, kaip vidutiniškai didinami mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai.

Sutarta, jog formuojant metinį valstybės biudžetą, bus siūloma kasmet didinti švietimo ir mokslo finansavimą, siejant jį su realiu BVP augimu, kad iki 2022 m. nacionalinės išlaidos švietimui ir mokslui sudarytų ne mažiau kaip 6 % nuo BVP dydžio.

Atnaujintoje sutartyje numatyta inicijuoti naujo mokytojų darbo apmokėjimo modelio, susieto su bazine alga, parengimą.

Vadovaujantis ankstesne šakos kolektyvine sutartimi nuo šio rudens pradžios vidutiniškai 10 proc., lyginant su praėjusių metų rugsėju, didėja atlyginimai bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo, profesinio mokymo mokytojams. Gerokai auga darželio auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimai: ikimokyklinio ugdymo pedagogams – vidutiniškai 46 proc., priešmokyklinio ugdymo pedagogams – vidutiniškai 30 proc. Šių pedagogų atlyginimai nuo rugsėjo 1 d. susilygina su bendrojo ugdymo mokytojų atlyginimais. Nuo 2017 m. pradžios dėstytojų ir mokslininkų atlyginimai išaugo daugiau nei 50 proc. Dėstytojų ir mokslininkų atlyginimai buvo keliami pirmą kartą nuo 2009 m.

Šiandien atnaujinta kolektyvinė šakos sutartis buvo pasirašyta 2017 m. lapkričio 22 d., o 2019 m. gruodžio 22 d. ji buvo pataisyta ir papildyta.

Aldona Kindurienė pažymėjo, kad ne visi mokytojams svarbūs ir derybose kelti klausimai yra įtraukti į kolektyvinę šakos sutartį, tačiau sutarta juos aptarti derybose dėl 2022 m. šakos kolektyvinės sutarties.

Visą sutartį skaityti čia. 

0 komentaras
0

Palikti komentarą