Pasirašyta biudžetinių medicinos įstaigų šakos kolektyvinė sutartis

autorius Solidarumas
kisielius

2020 m. liepos 14 d. Medicinos įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Jolanta Keburienė kartu su kitų profesinių sąjungų atstovais ir Sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi Veryga pasirašė Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinio sektoriaus šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo susitarimą, kuris galios visoms biudžetinėse sveikatos priežiūros įstaigoms pavaldžioms Sveikatos apsaugos ministerijai ir savivaldybėms.

Prieš dvejus metus buvo pasirašyta Nacionalinė sveikatos sistemos kolektyvinė šakos sutartis, kuri galioja įstaigoms, kurios finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo. Tačiau ji nebuvo taikoma medikams, kurių įstaigos yra finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžeto. Todėl, pavyzdžiui, teismo medikams ji buvo netaikoma.

Dėl prasto finansavimo ir ilgą laiką nesprendžiamų darbo užmokesčio ir darbo sąlygų gerinimo klausimų Teismo medicinos ekspertų profesinė sąjunga 2018 m. spalio 26 d. net surengė piketą prie Sveikatos apsaugos ministerijos „Teismo medikai – irgi medikai“, kuriame grasino pradėti streikuoti, jei nebus pradėti spręsti darbuotojų iškelti reikalavimai. Daugiau skaityti čia ir čia.

Po šio piketo Teismo medicinos įstaigoms buvo padidintas finansavimas, leidęs kažkiek išspręsti teismo medikų apmokėjimo problemas. Tačiau nepavyko pasiekti, kad teismo medikai, kurie yra aukščiausio lygio specialistai, kurių darbas yra labai atsakingas ir svarbus, gautų konkurencingą atlyginimą, įtraukus teismo medikų profesiją į trūkstamų profesijų sąrašą ir taip padidinus jų atlyginimų koeficientus, nes net dabar nustačius didžiausius leistinus atlyginimų koeficientus trūksta specialistų, norinčių dirbti šį atsakingą darbą.

Buvo tikimasi, kad biudžetinių įstaigų medikų šakos sutartis padės pagerinti darbuotojų darbo ir apmokėjimo sąlygas.

Derybos dėl šio susitarimo užtruko daugiau nei pusantrų metų. Teko suderinti daugybę poįstatymių aktų. Derybų metu buvo akimirkų, kai jau atrodė, kad ši sutartis nebus pasirašyta. Vis tik 2020 m. liepos 14 d. pirmasis Lietuvoje tokio pobūdžio susitarimas buvo pasirašytas.

Paprašytas pakomentuoti, Teismo medicinos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Giedrius Kisielius sakė, kad į šį sutarimą buvo perkeltos Nacionalinėje sveikatos sistemos šakos kolektyvinėje sutartyje galiojančios nuostatos, kurios pagerins darbuotojų darbo sąlygas daugiau nei tai numatyta Darbo kodekse.

Tačiau, pasak Giedriaus Kisielius, šioje sutartyje pavyko suderėti dėl straipsnių, kurių nėra minėtoje sutartyje. Labai svarbu, kad sutartyje yra daug dėmesio skirta socialiniui dialogui ir bendradarbiavimui stiprinti.

Profesinės sąjungos valdymo organo (tarybos ar valdybos) nariams suteikiama 80, o ne 60, kaip tai numatyta Darbo kodekse, dienų profesinės sąjungos veiklai vykdyti, mokant jų vidutinį atlyginimą. Darbdavys negali profesinės sąjungos renkamo organo nario atleisti iš darbo be jo kaltės, negavus profesinės sąjungos sutikimo.

Nuo šiol atliekant įstaigų vadovų vertinimą privalės dalyvauti ir profesinių sąjungų atstovai.

Sutarta, kad kad darbuotojai turės teisę penkias dienas per ketvirtį asmeniniais reikalais išvykti į sveikatos priežiūros įstaigas ir valstybines ar savivaldybės institucijas ar įstaigas. Darbo kodeksas tam numato dvi dienas.

Giedrius Kisielius apgailestavo, kad nors mažiausi atlygimų koeficientai kolektyvinėje šakos sutartyje buvo padidinti, bet tai neturės įtakos jo profesinės sąjungos narių atlyginimams.

Ši kolektyvinė šakos sutartis įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d. ir galios trejus metus, kiekvienais metais ją peržiūrint, o kartą į metus aptariant ar jį yra gerai vykdoma. Visą sutartį skaityti čia.

kisiel keb

0 komentaras
0

Palikti komentarą