Patvirtinta Vyriausybės strateginės analizės centro 2021–2025 m. strategija

autorius Solidarumas
unnamed

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio įsakymu patvirtinta Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) 2021-2025m.strategija. Dokumentu yra siekiama išgryninti organizacijos misiją, veiklos modelį ir 2021–2025 metų prioritetines veiklos kryptis.

Šios misijos bus siekiama įgyvendinant keturis strateginius įsipareigojimus Vyriausybei, jos sprendimus įgyvendinančioms valstybės institucijoms, visuomenei ir vidinei ekspertų komandai: 1) teikti patikimas įžvalgas ir rekomendacijas, siekiant kokybiškų strateginių sprendimų, 2) būti proaktyviu partneriu diegiant įrodymais grįstų sprendimų kultūrą, 3) dalyvauti formuojant pozityvų visuomenės požiūrį į įrodymų svarbą, 4) puoselėti bendro tikslo siekiančią nepriklausomą ekspertų komandą. Pagal šiuos įsipareigojimus formuluojamos keturios strateginės veiklos kryptys, numatančios per penkerius metus įgyvendinamus tikslus: sutelkus kompetencijų tinklą, išvystyti viešosios politikos analizės pajėgumus; pasitelkiant gerąją patirtį kartu su steigėju sukurti veikiančią įrodymais grįsto valdymo sistemą; padidinti domėjimąsi įrodymais priimant strateginius sprendimus; įtvirtinus organizacijos tikslą, pritraukti ir išlaikyti ekspertus. Daugiau:

https://strata.gov.lt/lt/naujienos/8-naujienos/801-patvirtinta-2021-2025-m-strategija

0 komentaras
0

Palikti komentarą