Prezidentūroje kalbėta apie jaunimo darbo įgūdžių įgijimo reglamentavimą

autorius Solidarumas

2013 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos Prezidentės vyriausiojo patarėjo Nerijaus Udrėno iniciatyva vyko socialinių ir pileitinės visuomenės partnerių susitikimas dėl jaunimo praktikų teisinio reglamentavimo. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie tai, kaip būtų galima spręsti jaunimo darbo patirties ir profesinių įgūdžių stokos problemą, kuri praktikoje tampa viena esminių, siekiant jaunam žmogui integruotis į darbo rinką.

Prezidentūros darbuotojai pateikė pasiūlymą dėl savarankiško praktinių įgūdžių įgyjimo rėmimo. Pasiūlyme numatyta, jog asmuo nuo 16 iki 29 metų amžiaus turi teisės sudaryti praktinių įgūdžių įgijimo sutartį. Pasiūlyme numatyta, jog sutarties terminas negali būti ilgesnis nei 4 mėn. per vienerius metus. Asmenys, savarankiškai įgyjantys praktinių įgūdžių būtų draudžiami sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo vienu metu įgyti praktinių įgūdžių galėtų ne daugiau nei pagal vieną praktinių įgūdžių įgijimo sutartį. Juridinis asmuo, su kuriuo yra sudaryta praktinių įgūdžių įgijimo sutartis, turėtų teisę mokėti praktinių įgūdžių įgyjančiam asmeniui stipendiją Vyriasuybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.  Praktikos įgūdžių įgijimo sutartis negalėtų būti sudaroma su juridiniais asmenimis, kurie per vienerius metus nutraukė darbo sutartis su daugiau nei dešimtadaliu darbuotojų. Pasiūlyme numatyta, jog jurinis asmuo, su kuriuo buvo sudaryta praktinių įgūdžių įgijimo sutartis, privalo pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai apie savarankiško praktinių įgūdžių įgyjimo pradžią ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos savarankiško praktinių įgūdžių įgyjimo pradžios.

Posėdyje dalyvavo Lietuvusi profesinės sąjungos „Solidarumas“ atsakingoji sekretorė Kristina Kurpavičienė pritarė šiai prezidentūros iniciatyvai.  LPS „Solidarumas“ tarptautinė sekretorė Daiva Kvedaraitė turėjo pastabų dėl tikslinės grupės bei asmenų, kurie turi teisę sudaryti praktinių įgūdžių įgyjimo sutarties amžiaus.  

Apie naują darbo sutarčių rūšį, tai yra darbinės patirties įgijimo sutartis, kurio metu asmenims nebūtų mokamas atlyginimas,  buvo kalbėta ir 2013 birželio 18 d. vykusiame LR Trišalės tarybos posėdyje. Posėdyje svarstytos Gyventojų užimtumo įstatymo pataisos. Siekiant išvengti piknaudžiavimo, yra numatyta, jog darbinės parties įgijimo sutartis  galės sudaryti tik tie asmenys, kurie yra registruoti darbo biržoje.

0 komentaras
0

Palikti komentarą