Profesinės sąjungos ir intelektualai jungia jėgas, kad Lietuva neišsivaikščiotų

autorius Solidarumas
intelektualai

2017 gegužės 4 d. įvyko Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir visuomeninio intelektualų sambūrio, kuris vadinasi Nacionaliniu komitetu „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“, atstovais. Susitikime dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė, valdybos narys Ričardas Garuolis, tarptautinė sekretorė Daiva Kvedaraitė ir šio komiteto nariai prof.Krestencijus Stoškus, Lietuvos žmogaus teisių  asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas, Marius Kundrotas ir Ramūnas Kazakevičius.

Nepaisant  BVP augimo Lietuvą palieka rekordinis gyventojų kiekis, nes susikūrusi politinė – ekonominė sistema neleidžia teisingai paskirstyti bendrai sukurtą gėrį. Todėl tuo metu, kai Lietuvoje vieni maudosi prabangoje, kiti bėga nuo skurdo į kitas ES šalis. Bėda, kad politikai mato šią padėtį ir žino kaip ją taisyti, bet per kiekvienus rinkimus žadėję imtis veiksmų gavę valdžią pamiršta pažadus ir ima vykdyti tik turtingųjų saujelei naudingą politiką, imituodami įvairiausias reformas.

Profesinės sąjungos pasipiktinusios valdančiųjų veiksmais, kurie prieš rinkimus žadėję priimti visus Prezidentės veto naująjam Darbo kodeksui, po rinkimų apgavo už juos balsavusius darbuotojus ir paskelbė, kad priims tik tas Prezidentės pataisas, kurių Trišalėje nevetavo darbdavių organizacijos. Darbo kodeksas, leidęs teismų pagalba lengvai uždrausti streikus, dar papildytas leidimu darbdaviams po 7 dienų streiko skelbti lokautą t.y. atleidus streikuojančius darbuotojus priimti į darbą naujus, taip dar labiau ribojant profesinių sąjungų galimybes reikalauti teisingų atlyginimų ir orių darbo sąlygų.

Lietuvos žmogaus teisių  asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas pastebėjo, kad draudimas streikuoti pažeidžia žmogaus teises ir paverčia darbuotojus arba baudžiauninkais, arba emigrantais.

Intelektualai suprato, jog tam, kad politikai būtų priversti vykdyti savo pažadus būtina sujungti visas jėgas. Profesinės sąjungos sujungusios savo jėgas su inteligentais tampa galinga jėga. Tą parodė Lenkijos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pavyzdys. Prof. K.Stoškus pasakė, kad labiausiai ko dabar reikia Lietuvai yra įrašyta Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pavadinime. Be solidarumo tarp visuomenės narių neįmanoma sukurti gerovės.

Buvo aptartas konkretus bendrų veiksmų planas. Nutarta kartą per mėnesį daryti bendrus profesinės sąjungos ir nacionalinio komiteto susitikimus.

Daugiau apie Nacionalinį komitetą „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“ žiūrėti: http://nacionaliniskomitetas.lt/nariai/

0 komentaras
0

Palikti komentarą