Projekte bus skiriama daugiau dėmesio darbuotojų dalyvavimui

autorius Jovita

2021 m. balandžio 26d. įvyko tarptautinio projekto ,,Efektyvūs ekonominės krizės sprendimai ir darbuotojų, bei socialinių partnerių vaidmuo viešajame sektoriuje” partnerių virtuali konferencija, kurioje dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas“ pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch, projektų vadovė Daiva Kvedaraitė ir Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos profesinės sąjungos ,,Solidarumas“ pirmininkė Rūta Gerikienė.
 
Virtualiame renginyje dalyvavo profesinių sąjungų atstovai iš Ispanijos, Italijos, Serbijos, Bulgarijos, Lenkijos ir Lietuvos. Darbdavius atstovavo projekto partenrio atstovė iš Lenkijos. Pradžioje buvos skirtas laikas pristatyti savo organizacijas, o vėliau pasidalinta informacija apie situaciją šalyse. Lietuvos profesinę sąjungą ,,Solidarumas“ pristatė pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch. Ji pateikė power point prezentaciją ir atskleidė, kad pandemijos metu profesinės sąjungos narių skaičius didėja ir profesinei sąjungai darbo padaugėjo. Kalbant apie aktualijas, ji teigė, kad šiandien svarbiausi klausimai yra pandemija ir minimalaus darbo užmokesčio direktyva, dėl kurios šiuo metu vyksta diskusijos Europos Parlamente ir iki gegužės 11d. turi būti aišku ar ši direktyva bus priimta. Lietuvos profesinė sąjunga ,,Solidarumas“ ėmėsi eilės veiksmų, kad paskatintų šios direktyvos priėmimą – išsiųsti laiškai Europos Parlamento nariams, organizuotas susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickiene, išplatintas oficiali organizacijos pozicija ir t.t.
 
Atstovas iš Serbijos atskleidė, kad COVID-19 vakcinos yra pakankamai visiems šalies gyventojams ir net galima pasirinkti vakciną. Pandemijos pradžioje sveikatos apsaugos sistemoje priimta papildomai 6-7 tūks. naujų darbuotojų. Ligos išmoka sergantiems mokama nuo pirmos dienos 100 proc. Problemų tėra nuotoliniame darbe.
 
Atstovė iš Lenkijos Gražina Spytek teigė, kad mes esame pasmerkti nuotoliniam darbui. Jos įsitikinimu yra teigiamų ir neigiamų nuotolinio darbo pusių. Ji įvardijo nuotolinio darbo trūkumus – izoliacija ir kolektyvo stoka, darbuotojo kontrolė, pervargimas, techniniai sprendimai ir t.t. 
 
Projekto vadovas, ispanas Angel Lozano, teigė, kad turime skirti daugiau dėmesio mokymams ir darbuotojų parengimui. Jam pritarė visi partneriai. Jis taip pat pasakė, kad projekte bus skiriama daugiau dėmesio darbuotojų dalyvavimui, nes priimami sprendimai turi tiesioginę įtaką jų gyvenimui. Taip pat bus siekiama, kad projekto partneriai daugiau dalintųsi informacija, kaip sekasi vesti derybas pandemijos kontekste ir pan.
 
Virtualaus susitikimo pabaigoje aptartos projekto veiklos. Nutarta, kad virtuali apklausos anketa bus platinama tiek viešąjąme tiek privačiame sektoriuose, viso planuojama apklausti  600 darbuotoju, kiekvienoje šalyje po 100 respondentų. Ši apklausa bus pradėta nuo gegužės 1-os d. tęsis iki liepos 15d. tuo pat metu, kiekvienas partneris apklaus po 20 darbdavių. Taip pat kiekviena šalis paruoš 10 lapų ataskaitą iki š.m. rugsėjo 30d. Vėliau planuojami susitikimai Ispanijoje ir Italijoje.
Virtuali konferencija vyko ispanų, italų, lietuvių, lenkų, serbų, bulgarų kalbomis, zoom platformoje.

Nuotraukoje projekto vadovas Angelo Lozano.

0 komentaras
0

Palikti komentarą