Rytų partnerystės Forume – didžiausias dėmesys žmogaus teisėms ir saugumo klausimams

autorius Solidarumas

LPS „Solidarumas“ tarptautinė sekretorė Daiva Kvedaraitė tęsia darbą Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumo priežiūros komitete. Ji perrinkta penktosios darbo grupės (WG 5) „Socialinė ir darbo politika, socialinis dialogas“ koordinatore nuo Europos Sąjungos. Grupės koordinatoriumi nuo Rytų partnerystės šalių išrinktas Baltarusijos demokratinių profesinių sąjungų kongreso pirmininko pavaduotojas Sergej Antusevič. Rinkimai vyko 2014 lapkričio 19-21 d. Batumyje vykusiame ES Rytų partnerystės pilietinės visuomenės Forume.

Šiais metais pagrindinis Forumo dėmesys buvo skiriamas žmogaus teisėms ir saugumui regione, propagandos ir informacinio karo klausimams. Forume išrinkti šalių nacionalinių platformų koordinatoriai, taip pat darbo grupių koordinatoriai iš ES ir Rytų partnerystės šalių.

Kaip žinia, Europos Sąjungos rytų partnerystės politika pradėta 2009 m., jos tikslas įtraukti Baltarusiją, Ukrainą, Moldovą, Armėniją, Azerbaidžaną ir Gruziją į glaudesnį bendradarbiavimą su Europos Sąjunga. Ukraina, Gruzija ir Moldova pasirašė Asociacijos sutartis su Europos Sąjunga, o tai reiškia šių šalių žmonių apsisprendimą artėti prie Europos vertybių. Tiesa, šalims teks nueiti netrumpą reformų kelią, padirbėti, kad reformos duotų rezultatus, žmonės pajustų gyvenimo gerėjimą. Pirmoji užduotis – įstatymų harmonizavimas, įgyvendinant Laisvos prekybos sutartį (DCFTA). Vykstant struktūrinėms reformos, neišvengiamai vyks pokyčiai darbo rinkoje, socialinėje politikoje. Kad reformos vyktų kiek įmanoma sklandžiau, būtinas pilietinės visuomenės ir socialinių partnerių įsitraukimas.

Darbo grupėje „Socialinė ir darbo politika, socialinis dialogas“ nuspręsta dirbti dviejuose pogrupiuose: socialinės politikos ir socialinio dialogo. Pirmoje eilėje reikėtų atlikti šešių šalių socialinio dialogo ir socialinės politikos ir reformų monitoringą, situacijos darbo rinkoje analizę. Stebėti ir vertinti Asociacijos sutarties ir DCFTA nuostatų įgyvendinimo poveikį darbo rinkai ir socialinei politikai. Taip pat, svarbu laikytis Tarptautinės darbo organizacijos pagrindinių konvencijų bei Europos socialinės chartijos nuostatų.

Priimtas pareiškimas dėl Rytų partnerystės šalyse vykdomų reformų ir ekonominių bei socialinių teisių užtikrinimo.

Jau eilę metų Forume veikia tokios darbo grupės:

• Demokratija, žmogaus teisės, geras valdybas ir stabilumas;
• Ekonominė integracija, harmonizavimas su ES politika;
• Aplinkosauga, klimato pokyčiai, energetinis saugumas;
• Kontaktai tarp žmonių;
• Socialinė ir darbo politika, ir socialinis dialogas.

Daiva Kvedaraitė

0 komentaras
0

Palikti komentarą