Seime aptartos kalėjimo medikų problemos

autorius Solidarumas
kal dep

2021 m. vasario 8 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis, Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Vita Subačiutė, valdybos nariai Gintaras Kežys ir Živilė Siauraitienė nuotoliniu būdu susitiko su Laisvės partijos frakcija Seime aptarti įkalinimo įstaigų medikų darbo problemas.

Vita Subačiutė atskleidė, kad tuomet, kai prieš 23-jus metus atėjo dirbti į įkalinimo įstaigą, jos atlyginimas buvo 45% didesnis nei laisvėje esančiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių medikų. Tačiau palaipsniui šie skirtumai mažėjo, o Kalėjimo departamento duomenimis 2019 m. rugpjūčio 1 d. įkalinimo įstaigų medikų atlyginimų vidurkis buvo vidutiniškai 559 eurais mažesnis nei kolegų dirbančių laisvėje ( Laivėje esančiose įstaigose – 1873 eurai, įkalinimo įstaigose – 1314 eurai).

Tikrą sveikatos priežiūros paslaugų griūtį įkalinimo įstaigose sukėlė 2019 m. rudenį įvykdyta sveikatos priežiūros sistemos reorganizacija, kuriai profesinė sąjunga priešinosi ir net surengė įspėjamąjį streiką. Po to šios reorganizacijos didelė dalis medikų išėjo iš darbo, kai kuriose įkalinimo įstaigose iki šiol nėra gydytojų, o slaugytojų trūksta dar labiau nei buvo iki reorganizacijos.

Jei nebus imtasi skubių priemonių atlyginimams didinti, įkalinimo įstaigose nebeliks medikų, nes dauguma jų yra priešpensijinio arba pensijinio amžiaus, o laisvėje esančiose sveikatos priežiūros įstaigose, trūkstant darbuotojų ir augant atlyginimams, ten dirbti pereis likę kalėjimų medikai.

Pasak V.Subačiutės, paprasčiausias būdas išsaugoti ir pritraukti naujus medikus darbui įkalinimo įstaigose yra mokėti medikams didesnius priedus už darbo sąlygas, kurios įkalinimo įstaigose teismo sprendimu yra pripažintos nukrypusiomis nuo normalių. Šiuo metu toks priedas medikams yra mokamas, bet jo dydis, priklausomai nuo įkalinimo įstaigos, tėra 1%, 2%, 3%, 5%.

Ričardas Garuolis papildė, kad daug problemų būtų galima išspręsti sudarius gerą kolektyvinę sutartį. Šiuo metu derybos dėl jos tik prasidėjo.

Susitikime dalyvausi Teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska prisipažino, kad planuoja susitikti su kalėjimų medikais, kad aptartų nuteistųjų sveikatos priežiūros sistemos problemas ir jų sprendimo būdus. Šiuo metu ministrė renka informaciją apie padėtį įkalinimo įstaigose ir ketina pateikti aptarimui kelis sveikatos priežiūros sistemos „modulius“.

Po to Gintaras Kežys, Ričardas Garuolis ir Vita Subačiutė atsakė į Seimo narių klausimus.

0 komentaras
0

Palikti komentarą