Seime bus viešinamos medicinos darbuotojų problemos

autorius Solidarumas
mediku susitikimas solidarume

2018 m. liepos 26 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ patalpose įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo  Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė, Lietuvos medidicinos įstaigų profesinės sąjungos Solidarumas” pirmininkė Jolanta Keburienė, Nacionalinio vėžio instituto profesinės sąjungos pirmininkė Gerda Volkovienė ir Lietuvos medikų sąjūdžio atstovai Jurgita Sejonienė ir Vytautas Kasiulevičius.

Susitikimo metu aptarta darbartinė Lietuvos sveikatos apsaugos būklė po pasirašytos Medicinos darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties. Nors buvo sutarta, kad medikų atlyginimai didės 20%, bet valdžia savo įsipareigojimų nevykdo. Nacionalinio vėžio instituto gydytojams atlyginimai padidėjo 18%, o slaugytojų – tik 12%.

Medicinos darbuotojams kelia nerimą tai, kad nepaisant profesinių sąjungų ir Lietuvos medikų sąjūdžio reikalavimų sveikatos įstaigų finansavimas ne didėja, kaip buvo žadęta, o gali net sumažėti, nes po mokesčių reformos mažės Privalomojo sveikatos draudimo mokesčiai, kuriais išlaikoma Lietuvos sveikatos apsaugos sistema. Kyla abejonės ar gali didėti atlyginimai, jei finansavimas sveikatos apsaugai nedidėja. 

Nepaisant profesinių sąjungų siūlymų Sveikatos apsaugos ministerija ir Vyriausybė atsisakė tiksliau reglamentuoti medicinos darbuotojų krūvį. Todėl persidirbant gydytojams ir slaugytojoms kyla pavojus ligonių sveikatai ir net gyvybei.

Jolanta Keburienė pateikė pavyzdį, kaip Ukmergės ligoninėje buvo padidintas slaugytojų atlyginimas iki medicinos darbuotojų kolektyvinės šakos sutartyje numatyto minimalaus 600 eurų dydžio. Ten kur anksčiau dirbo dvi slaugytojos, prižiūrinčios 80 ligonių, o viena budėjo namie tam atvejui, kai dėl pablogėjusios sveikatos būklės ligonį būtina perkelti aukštesnio lygio ligoninę Vilniuje ar Kaune, dabar dirba tik viena slaugytoja! Tokiu būdu, slaugytojai atlyginimas padidėjo apie šimtą eurų, nors darbo krūvis – dvigubai!

Jei sveikatos apsaugai nebus didinamas finansavimas, paprasčiausiai nebeliks kam dirbti. Jau dabar dėl tokio darbo krūvio padidėjimo, pagausėjo gydytojų ir slaugytojų klaidų.

Medicinos darbuotojams kelia nerimą tai kaip gydymo įstaigų administracijos, nesitardamos su profesinėmis sąjungomis ar nekreipdamos dėmesio į jų pastabas, panaudoja iš Ligonių kasų gautas lėšas. Pavyzdžiui, Nacionalinio vėžio institute, kuriame yra mažiausi gydytojų ir slaugytojų atlyginimai Lietuvoje, yra lėšų mokėti atlyginimą kunigui. Susitikimo dalyviams kėlė nerimą, kad ne visos profesinės sąjungus ir medicinos darbuotojus atstovaujančios organizacijos gali dalyvauti derybose dėl kolektyvinės šakos sudarymo, nes ministerijos atstovai paprasčiausiai neatsako į jų prašymus dalyvauti.

Nutarta šių metų rugsėjo pradžioje surengti Seime konferenciją, kurioje Seimo, ministerijų, Vyriausybės nariams ir visuomenei bus viešinamos sveikatos apsaugos negerovės bei siūlomi būdai joms šalinti.

0 komentaras
0

Palikti komentarą