Seminaras švietimo darbuotojams Palangoje

autorius Solidarumas
seminaras mok palamg

2020 m. vasario 21-23 d. Palangoje vyko seminaras Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ nariams. Seminaro dalyviai ne tik susipažino su svarbiais švietimo darbuotojams dokumentais, bet ir aptarė mokyklose kylančias problemas.

Kartu su Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininke Kristina Krupavičiene ir Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininke Aldona Kinduriene dalyviai aktyviai aptarė naudingus ir svarbius Nacionalinės sutarties bei Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties punktus.

Didžiausias dėmesys buvo skirtas švietimo darbuotojų darbo apmokėjimo sistemai. Darbas grupėse išryškino mokytojų darbo krūvio sandaros skirtumus tarp mokyklų.

Ypač daug diskusijų kilo dėl etate skirtų valandų darbui su bendruomene. Skirtingose savivaldybėse labai skiriasi muzikos mokyklų mokytojų veiklų apmokėjimas.

Tariantis dėl tolimesnių profesinės sąjungos veiksmų buvo nuspręsta aktyviau darbti su savivaldybių švietimo skyriais, o su muzikos mokyklų mokytojais aptarti darbo krūvio sandarą. Muzikos mokyklų mokytojų veikla skiriasi nuo vidurinio ugdymo švietimo įstaigų mokytojų.

Tai suvokia ir ministerijos specialistai, tačiau nieko nėra daroma padėčiai taisyti, pritaikyti tinkamą darbo krūvio sandarą.

Kiek jau buvo kalbėta ir rašyta, jog įvedus etatinį apmokėjimą, mokytojas neturi savo darbo vietoje „atsėdėti valandas“. Darbdavys su darbuotojais sudaro nuotolinio darbo sutartį. Kas yra svarbiau vadovams: rezultatas ar bereikalingas buvimas įstaigoje? Pasirodo, dar yra tokių vadovų, kurie laikosi „kažkokių“ reikalavimų.

Seminare buvo pasidalinta gerąja patirtimi: kaip sprendžiami iškylantys klausimai, kaip susiderama su vadovu.

Seminare pirmininkė Aldona Kindurienė, lygindama Suomijos, Estijos ir Lietuvos švietimo sistemas, pristatė ir šakos derybinius reikalavimus naujai Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinei sutarčiai.

Apibendrindami seminaro darbą dalyviai išsakė savo lūkesčius dėl naujos kolektyvinės sutarties, išreiškė pasiryžimą veikti kartu ir ginti savo teises.

Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Kindurienė

seminara aldon ir krup

0 komentaras
0

Palikti komentarą