Siūloma keisti Darbo kodekso 184 ir 129 straipsnius

autorius Solidarumas

Seimo narių grupė pateikė Darbo kodekso 184 ir 129 str. pakeitimo įstatymų projektus XIP-434 ir XIIP-486.

LPS „Solidarumas“ sutinka su Darbo kodekso 184 str. 1 dalies 2 punkto pakeitimu pagal kurį iki 30kalendorinių dienų neapmokamas atostogas turėtų teisę gauti ne tik darbuotojai, kurie augina neįgalų vaiką iki 18 m. amžiaus, bet ir tie darbuotojai, kurie slaugo neįgalų asmenį nepriklausomai nuo jo amžiaus.

Tačiau LPS „Solidarumas“ negali sutikti su siūlomu Darbo kodekso 129 str. pakeitimu, pagal kurį galima bus atleisti iš darbo darbuotojus, kuriems sueis 65 metai tuo metu kai jie dirba valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke.

Tokia nuostata šiuo metu nustatyta valstybės tarnautojams, kurie dirba ne pagal darbo sutartį, o pagal Valstybės tarnybos įstatymą. Seimo nariai Darbo kodekso 129 str. pakeitime siūlo nurodytiems darbuotojams šalių sutarimu ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki jiems sueis 65 metai. darbo sutartis pratęsti iki vienerių metų o bendras pratęstas darbo sutarties terminas negalėtų viršyti penkerių metų.

Todėl Darbo kodekso 129 str. pakeitimo įstatymo projektas visų pirma turėtų būti svarstomas Trišalės tarybos nuolatinės darbo santykių komisijos posėdyje.

Vyr teisininkas P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą