Skatins glaudesnį bendradarbiavimą tarp Valstybinių užimtumo tarnybų

autorius Solidarumas

2013 m. rugsėjo 3 d. Briuselyje vyko Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto studijų grupės posėdis, kuriame buvo nagrinėjamas Europos Komisijos teisės akto pasiūlymas Europos Parlamentui ir Europos Tarybai Dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo. Šiuo teisės akto pasiūlymu siekiama sustiprinti įvairių valstybių narių valstybinių užimtumo tarnybų bendradarbiavimą. Bendradarbiavimo tarp VUT stiprinimas pripažintas esminiu, siekiant strategijos “Europa 2020“ užimtumo srities tikslų.

Europos komisija skatina modernizuoti VUT paslaugų teikimą, užmegzti VUT ir kitų įdarbinimo tarnybų partnerystės ryšius ir pertvarkyti VUT į „pereinamojo laikotarpio valdymo agentūras“, vykdančias naują aktyvaus ir pasyvaus įdarbinimo politiką“. Europos Taryba neseniai paragino valstybines ir privačias užimtumo tarnybas, darbdavius, socialinius partnerius ir jaunimo atstovus užmegzti partnerystės ryšius, vykdant „jaunimo garantijų“ iniciatyvas.

Sukuriamas Valstybinių užimtumo tarnybų tinklas įgyvendints konkrečias iniciatyvas, tokias kaip, bendrais faktiniais duomenimis pagrįstos lyginamosios analizės sistemos, atitinkama tarpusavio mokymosi veikla, tinklo narių tarpusavio pagalba ir strateginiais VUT modernizavimo veiksniai. VUT turėtų glaudžiai bendradarbiauti su Užimtumo komitetu ir prisidėti prie jo veiklos kaip faktinių duomenų bei politikos įgyvendinimo ataskaitų teikėjas.

Studijų grupėje dalyvavo LPS “Solidarumas” atstovė Daiva Kvedaraitė. Ji dėl šios Europos Komisijos iniciatyvos konsultavosi su Lietuvos darbo biržos specialistais. Kaip žinia, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos darbo birža. Tad dalyvaudama posėdyje ji galėjo išsakyti bendrą poziciją – pritarimą šiai Europos Komisijos iniciatyvai – stiprinti bendradarbiavimą tarp VUT, paremtą tarpusavio mokymusi, informacijos ir gerosios praktikos pasikeitimu.

Šis teisės aktas būtų tam tikra garantija, jog ateityje, nežiūrint pasikeitimų politiniame šalies gyvenime, valstybinės užimtumo tarnybos, kaip viešojo intereso (ne pelno) institucijos, teikiančios paslaugas darbuotojams ir darbdaviams, paramą ieškant darbo, konsultavimą, profesinį orientavimą, įdarbinimo ir paramą profesiniam bei geografiniams judumui, išliks.
Tačiau tam tikrų klausimų kyla, dėl dokumente nuolat pabrėžiamo būtinumo modernizuoti valstybines užimtumo tarnybas. Kaip tai palies VUT dirbančius darbuotojus, jų darbo sąlygas ir garantijas?

Kyla ir daugiau klausimų, ar tinklas bus tik formali institucija ir tik formalus pasikeitimas skaičiais, o nedarbas mažės tik popieriuje, ar bus tikrai dedamos bendros pastangos, siekiant didinti užimtumą, skatinant ekonomikos augimą, sugrąžinti darbo neturinčius žmones į darbo rinką. Savo pamąstymus turėjau galimybę išsakyti posėdyje dalyvavusiems Europos Komisijos bei Europos Parlemento atstovams.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas nuomonę turėtų priimti spalio mėnesio plenarinėje sesijoje, sprendimą dėl šio teisės akto Europos Parlamentas turėtų priimti dar šių metų pabaigoje.

0 komentaras
0

Palikti komentarą