Socialinėse įmonėse gaunami pelnai prilygsta valstybės dotacijoms

autorius Solidarumas
IMG 5691

Šiuo metu Lietuvoje veikia daugiau, kaip 177 socialinės įmonės, kuriose dirba apie 7000 neįgaliųjų. Socialinėms įmonėms skiriama valstybės pagalba sudaro 81,2 proc. nuo visų lėšų, skirtų neįgaliųjų intergacijai į darbo rinką. Socialinėms įmonėms buvo skirta valstybės pagalba (eurais) 2016 m. 23,1 mln., 2017 m. 28,9 mln. ir 2018m. 31,3 mln.. Iš viso panaudota neįgaliųjų integracijai (eurais) 2016 m. 30,6 mln., 2017 m. 35,6 mln. ir 2018m. 38,5 mln. Socialinėms įmonėms valstybės suteikta darbo užmokesčio kompensacija yra lygi socialinių įmonių gautam pelnui.

2018 metais naujų darbo vietų steigimą vykdė tik 19 proc. socialinių įmonių. Darbo vietos pritaikymo subsidija pasinaudojo tik viena socialinė įmonė. Nuo 2014m. iki 2018 m. socialinėse įmonėse auga tikslinėms grupėms priklausančių asmenų atleidimai (vidutiniškai apie 3000 kiekvienais metais), kurie įtakoja didelę darbuotojų kaitą socialinėse įmonėse. Beveik pusė neįgaliųjų socialinėse įmonėse dirba valymo, pakavimo, spausdinimo veiklose, tai yra nekvalifikuotą darbą.

Lietuvos profesinių sąjungų atstovai trišalėje taryboje prie užimtumo tarnybos 2019-05-17d. išklausę informaciją apie daruotojų padėtį šiose įmonėse išreiškė didelį susirūpinimą ir pasiūlė trišalės tarybos vardu kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją, tikslu sužinoti ar yra šiose įmonėse įsteigtos profesinės sąjungos ir/ar darbo tarybos, kurios privalomos, esant 20 ir daugiau darbuotojų ir ar yra kolektyvinės sutartys.

Trišalėje taryboje prie Užimtumo tarnybos Lietuvos profesinę sąjungą “Solidarumas” atstovauja pagrindinė narė – pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch ir jos pakaitinė narė – Virginija Labunskaitė LPS “Solidarumas” centro darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė.

Parengė Jovita Pretzsch

0 komentaras
0

Palikti komentarą