Socialinių darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas” seminaras Palangoje

autorius Solidarumas
soc pal krup

2020 m. rugsėjo 26-27 d. Palangoje vyko Socialinių darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas” seminaras, kuriame socialiniai darbuotojai iš visos Lietuvos gvildeno socialinių darbuotojų darbo ir apmokėjimo problemas ir ieškojo būdų joms išspręsti. Renginyje dalyvavo socialiniai darbuotojai iš Ignalinos, Prienų, Anykščių, Klaipėdos, Švenčionių, Elektrėnų ir Rokiškio rajonų.

Pirmą seminaro dieną Socialinių darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Alma Neverienė išsamiai papasakojo apie derybas dėl naujos Socialinio darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties sudarymo ir šakos kolektyvinės sutarties teikiamą naudą darbuotojams.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė, papasakojusi apie derybų dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties eigą, atskleidė, kad Lietuvos Darbo kodekso 30 straipsnis reikalauja, kad darbadavys darbuotojams sukurtų saugią darbo aplinką, kurioje nebūtų diskriminavimo, darbuotojų žeminimo ir užgauliojimų, užtikrintų darbuotojų orumą ir fizinį bei psichologinį asmens neliečiamumą.

Darbdavys privalo atlikti profesinės rizikos vertinimą įmonėje pagal Socialinių reikalų ir darbo ministerijos (SADM) bei Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) 2017 m. spalio 17 d. įsakymą Nr. A1-535/V-1192, kuris reikalauja, kad jis privalo ištirti ir psichosocialinius rizikos veiksnius pagal Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodinius nurodymus, patvirtintus SADM ir SAM 2005 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-669/A1-241.

Šiuose nurodymuose yra reikalaujama, kad būtų nustatyti, tiriami veiksniai, susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir/ar santykiais su darbdaviu: blogi darbuotojų santykiai grupėje, netinkamas vadovybės elgesys (neteisingas darbo paskirstymas, neaiški ir/ar nuolat besikeičianti vadovybės pozicija ir kt.), negalėjimas kelti kvalifikacijos, prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje ar įstaigoje, atsiliepimų apie atliktą darbą trūkumas, bauginimas smurtu (mobingas), priekabiavimas.

Kristina Krupavičienė papasakojo kaip atpažinti ir kovoti su reiškiniu, kuris vadinamas mobingu.

Ji ragino nesitaikstyti su psichologiniu darbdavių ar kitų darbuotojų smurtu, nebijoti kreiptis pagalbos į profesinę sąjungą, teisininkus, dėl mobingo sukelto streso kreiptis į medikus, nes dokumentai, patvirtinantys sveikatos sutrikdymą, padeda apsiginti nuo smurtautojų ir nepasirašyti jokių dokumentų, kuriuos verčia pasirašyti, jų neperskaičius ir nepasitarus su profesinės sąjungos pirmininku, teisininku ar Valstybinės darbo inspekcijos atstovais.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” teisininkas Vitalius Jarmontovičius papasakojo apie naujausias Darbo kodekso pataisas, paaiškino kaip suprasti vienus ar kitus darbuotojams svarbius Darbo kodekso straipsnius ir atsakė į klausimus.

Vėliau seminaro dalyvai pasidalino į darbo grupes, susidedančias iš dviejų skirtingų socialinių paslaugų įstaigų atstovų, kurios sprendė, kurios darbo problemos yra pačios svarbiausios ir ieškojo būdų kaip jas būtų galima išspręsti.

Kitą dieną darbas darbo grupėse buvo tęsiamas. Seminaro pabaigoje buvo pasikeista savo darbo rezultatais.

Paaiškėjo, kad nepaisant to, kad socialinių darbuotojų atlyginimai buvo didinti, jie iki šiol lieka per maži, darbo krūviai dažnai yra per dideli. Nėra nustatytų darbo normatyvų. Vertinimų sistema neatitinka darbuotojų apmokėjimo. Už papildomą darbą darbuotojams dažnai papildomai nesumokama. Taip pat dažnai nesumokama už pavadavimą.

Ne visose įstaigose vadovai geranoriškai bendrauja su darbuotojų atstovais t. y. profesinėmis sąjungomis, nederina pareiginių instrukcijų su profesinėmis sąjungomis, nenori vykdyti šakos kolektyvinės sutarties reikalavimų, bando trukdyti profesinės sąjungos nariams dalyvauti profesinių sąjungų mokymuose ir konferencijose, nesuteikia patalpų profesinių sąjungų veiklai.

Dažnai vadovai nevienodai apkrauna darbu darbuotojus ir ne pagal darbo rezultatus skiria jiems premijas. Darbuotojų mokymai vykdomi atostogų metu.

Kai kuriose įstaigose nebuvo papildomai mokama už darbą Covid -19 pandemijos sąlygomis. Skirtingose Lietuvos vietose apmokėjimas už tą patį darbą yra skirtingas. Pasitaiko, kad darbuotojai neturi transporto ir ryšio priemonių savo darbui atlikti.

Šios ir kitos socialinių darbuotojų problemos bei jų sprendimo būdai buvo surašyti į socialinių darbuotojų rezoliucijoje, kuri bus nusiųsta atsakingoms institucijoms.

Seminaro pabaigoje jo dalyviai draugiškai paminėjo Socialinio darbuotojo dieną.

Socialinių darbuotojų seminaras buvo surengtas parėmus Europos komisijai pagal projektą „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“.

soc pal jar

 soc pal bend 1

 soc pal bendr

0 komentaras
0

Palikti komentarą