Sudaryta darbo grupė lyčių pusiausvyros gerinimui

autorius Solidarumas

Lietuvos moterų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė  Alma Kriščiūnienė, dalyvaus darbo grupės veikloje, siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos interesų atstovavimą derybose dėl 2012 m. lapkričio 14 d. Europos Komisijos Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių taikymo.

2012 m. gruodžio 10 d., vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 (Žin., 1998, Nr. 66-1916; 2010, Nr. 123-6300), 8.5.11 punktu ir siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos interesų atstovavimą derybose dėl 2012 m. lapkričio 14 d. Europos Komisijos Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių, sudaryta darbo grupė.

Šiai grupei pavesta analizuoti 2012 m. lapkričio 14 d. Europos Komisijos Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių bei visus tolesnius šio teisės akto projektus, jų atitikties Lietuvos teisės aktams bei perkeliamumo (galimybės perkelti) į Lietuvos teisę atžvilgiu ir rengti pozicijas iki derybų dėl šio Europos Sąjungos teisės akto projekto pabaigos.

Darbo grupės nariai:

Audrius Bitinas – Socialinės apsaugos ir darbo viceministras (darbo grupės vadovas); (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m sausio 23 d. įsakymas Nr. A1-23);
 
Vanda Juršėnienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Moterų ir vyrų lygybės skyriaus vedėja (darbo grupės vadovo pavaduotoja);

Justina Puodžiūtė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausioji specialistė (darbo grupės sekretorė);

Vita Baliukevičienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento Darbo teisės skyriaus vyriausioji specialistė;

Indrė Bernotaitė – Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamentas

Robertas Čiočys – Lietuvos pramonininkų konfederacijos, advokatų kontoros LAWIN asocijuotas teisininkas;

Alma Kriščiūnienė – Lietuvos moterų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė; Легальная букмекерская контора «Вулкан Бет» начала свою деятельность на территории России в 2019 году vulkan bet Компания является участником саморегулируемой организации букмекеров в России, сотрудничает со Вторым ЦУПИСом (Qiwi-банк).

Vaidotas Levickis – Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos Projektų departamento direktorius;

Irena Petraitienė – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Moterų centro pirmininkė;

Vaiva Poškaitė-Tomaševič – Lietuvos darbo federacijos Moterų komiteto pirmininko pavaduotoja;
 
Laima Vengalė-Dits – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėja teisės klausimais;
 
Lina Januškevičiūtė – Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir viešųjų pirkimų politikos departamentas

Vaida Sinušaitė – Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir viešųjų pirkimų politikos departamento Įmonių teisės skyriaus vedėja; (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m sausio 23 d. įsakymas Nr. A1-23);

Rita Visockienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teisės skyriaus vedėja.

0 komentaras
0

Palikti komentarą