Susitikimas su Seimo pirmininke Loreta Graužiniene

autorius Solidarumas

Balandžio 28 d. antradienį KŠDPS pirmininkė Aldona Kindurienė kartu su kitų profesinių sąjungų lyderiais Eugenijumi Jesinu, Jūrate Voloskevičiene, Tatjana Babrauskiene-dalyvavo LRS pirmininkės Loretos Graužinienės ir ETUCE vadovo Martino Riomerio susitikime dėl vykdomos švietimo politikos bei jos perspektyvų.

Martinas Riomeris pabrėžė, jog Lietuvoje lankėsi daugybę kartų, todėl yra puikiai susipažinęs su šalies švietimo problemomis ir gerai žino švietimo darbuotojus vienijančių profesinių sąjungų rūpesčius. Jis priminė, jog 2014 m. vasarą, jam lankantis Lietuvoje buvo palyginti įtempta padėtis, tarp profesinių sąjungų ir Vyriausybės vystėsi konfliktas, tačiau tąsyk padėtį pavyko suvaldyti.

Bendraujant su švietimo ministru ir Ministru Pirmininku, buvo gautas pažadas šiais, 2015 merais ženkliai pagerinti švietimo padėtį ir padidinti mokytojų atlyginimus. ETUCE vadovas pokalbyje su Seimo pirmininke papriekaištavo dėl LR vyriausybės nevykdomų pažadų. Juk vyriausybinėje darbo grupėje buvo susitarta dėl švietimo restruktūrizavimo, nuo ko priklauso ir švietimo darbuotojų atlyginimai. L. Graužinienė paminėjo visiems susirinkusiems objektyvias priežastis: vyko savivaldybių rinkimai, laukė naujos valdžios, kuri susieta su švietimu. Vis tik tam tikri žingsniai žengti. Pajudėjo naujas švietimo finansavimo modelis-klasės krepšelis. Nuo rugsėjo 1 d. keliose savivaldybėse bus išbandomas šis naujas modelis. Vėliau Seimo pirmininkė, bandydama paaiškinti susidariusią situaciją švietime dėl vyriausybės pažadų nevykdymo, akcentavo, jog 2014/2015 m. Finansavimas švietimui strigo dėl kompensacijų gražinimo pensinio amžiaus žmonėms, padidintas finansavimas krašto apsaugai. Ne vieną kartą pokalbyje su Seimo pirmininke nuskambėjo priekaištas iš pokalbio dalyvių, jog vyriausybė turi vykdyti savo įsipareigojimus ir pinigai turi būti surasti. Vykstantys politiniai įvykiai Lietuvoje neturi daryti įtaką dirbančiųjų socialinei gerovei.

Vis tik Seimo pirmininkė suteikė vilties pokalbio dalyviams, pasakydama, jog 2016 m. biudžeto svarstymuose nemažai dėmesio skiriama būtent švietimui. Jeigu Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius lygiai tą patį pažadėjo mokytojams dar anksčiau, gal šį kartą ištęsės?

Tenka sutikti su ETUCE vadovo Martino Riomerio išsakyta mintimi, jog Lietuvos švietime pinigai yra švaistomi. Reikalinga ir politinė valia. Reforma užsitęsė.

LŠĮPS pirmininkas Eugenijus Jesinas apgailestavo, kad profesinėms sąjungoms labai sunku susitikti su Ministru Pirmininku, kad nesiimama ryžtingų veiksmų dėl šakos Kolektyvinės sutarties svarstymo. Kol Kolektyvinė sutartis nepasirašyta, pagrįstai kyla abejonių, jog lėšos darbo grupės siūlymų įgyvendinimui gali būti nepaskirtos.

Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė pažadėjo artimiausiu metu asmeniškai inicijuoti Kolektyvinių derybų pradžią bei kontroliuoti socialinio dialogo su profesinėmis sąjungomis sėkmę.

Sutarta, jog profesinės sąjungos savo ruožtu pateiks Semo pirmininkei informaciją apie konkrečias priežastis, stabdančias socialinį dialogą bei kitų švietimo problemų sprendimus.

Kai kurių politikų bei savivaldos atstovų neveiklumas žlugdo švietimo restruktūrizavimą. Reikia aiškios žinios iš ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus dėl duotų pažadų švietimiečiams. Kiek galima laukti? Kantrybė gali ir baigtis.

KŠDPS pirmininkė
Aldona Kindurienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą