Susitikimas su Susisiekimo viceministru

autorius Solidarumas
fed rimt

2018 kovo 9 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkės pavaduotojas Rimtautas Ramanauskas, valdybos narys Ričardas Garuolis, AB „Lietuvos geležinkeliai” darbuotojų profesinės sąjungos Solidarumas” pirmininkas Stanislavas Fedaravičius, tarybos narys Andrius Šlepikas, Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos atstovai Petras Grėbliauskas ir Rita Kairienė susitiko su Susisiekimo viceministru Ričardu Degučiu aptarti darbuotojų saugumo padėties AB „Lietuvos geležinkeliai”.

Kovo pradžioje galimai valant sniegą nuo bėgių žuvo du geležinkelio darbuotojai. Kadangi gspėjama, kad sniego valytuvas skleidė didelį triukšmą, jie galimai dirbo su ausinėmis ir negirdėjo artėjančio traukinio signalo.

Įdomu tai, kad kovo 9 d.  prieš metus dėl tos pačios priežasties žuvo vienas geležinkelietis, tačiau kaip parodė tragiškos dviejų darbuotojų mirtys AB „Lietuvos geležinkeliai” naujoji vadovybė išvadų nepadarė. Todėl Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė nusiuntė Susisiekimo ministrui Rokui Masiuliui pareiškimą, reikalaudama gerinti darbuotojų saugumo padėtį šioje įmonėje.

Susisiekimo viceministras Ričardas Degutis pareiškė apgailestavimą ir užuojautą dėl darbuotojų mirties ir paprašė kol vyksta tyrimas nedaryti viešų pareiškimų.

Stanislavas Fedaravičius pranešė viceministrui, kad šių aukų būtų buvę galima išvengti, jei įmonės vadovybė būtų įsiklausiusi į profesinės sąjungos pasiūlymus, nes apie gresiančią nelaimę darbuotojai kalbėjo jau seniai, ir įspėjo, kad jei toliau bus nekreipiamas dėmesys profesinių sąjungų siūlymus, galima sulaukti ir dar daugiau aukų.

Šiuo metu AB „Lietuvos geležinkeliai” vykdoma „optimizacija” ir kelia didžiausią grėsmę darbuotojų ir traukinių keleivių saugumui. Siekiant didinti ir taip pelningai veikiančios šios valstybinės įmonės pelnus dalis tiesiogiai geležinkelyje dirbančių darbuotojų buvo atleista, o jų darbai „užkrauti” likusiems. Tačiau nors darbų krūviai šiems darbuotojams padidėjo, jų atlyginimai dažnai nepasikeitė arba išaugo nedaug. Nors profesinė sąjunga prašė sutaupytas mokos fondo lėšas palikti padalinio darbuotojų atlyginimams kelti, tai nebuvo padaryta.

Rimtautas Ramanauskas atkreipė dėmesį, kad tokias „optimizacijas” Lietuvos valstybinėse įmonėse dažniausiai įgyvendina ne tos srities specialistai, o „vadybininkai”, nesuprantantys tokių įmonių veiklos ypatybių.

Stanislavas Fedaravičius įspėjo, kad dabar galiojančios darbo tvarkos taisyklės geležinkelyje sukuria pavojų saugiam traukinių eismui. Pavyzdžiui traukinio stabdžiams patikrinti skiriama tik 15 minučių laiko. Tokio traukinio ilgis yra apie vieną kilometrą, kurį pėstysis nueina per dešimt minučių, o juk traukinyje yra apie 60 vagonų. Paprastai darbuotojai spėja patikrinti tik dalį vagonų stabdžių, todėl tik laiko klausimas kada įvyks avarija, kurios pasekmės gali būti neprognozuojamos, nes traukinai gali vežti sprogias, lengvai užsidegančias ir pavojingas aplinkai bei žmonių sveikatai medžiagas.

Kitą pavojų kelia traukinio mašinistų pervargimas. Jiems leidžiama dirbti tokius viršvalandžius, kad vesdami traukinius, vežančius tūkstančius tonų sveriančius krovinius, jie beveik miega. 

Viceministras klausė ar vyksta socialinis dialogas su naująja AB „Lietuvos geležinkeliai” vadovybe. Stanislavas Fedaravičius atsakė, kad padėtis, lyginant su ankstesniais laikais pagerėjo, bet nepakankamai. Socialinis dialogas vyksta, bet į profesinės sąjungos siūlymus nesistengiama atsižvelgti. Daugelis aktyvių profesinės sąjungos narių įvairiais pretekstais yra atleisti už tai, kad kėlė klausimus dėl įmonės darbo tvarkos pagerinimo, ir iki šiol negrąžinti į darbą, nors jie yra savo srities specialistai, turintys ilgametę darbo patirtį ir reikiamas ir tik geležinkelyje galiojančias kvalifikacijas.

Pats Stanislavas Federavičius yra atleistas iš darbo prieš keletą metų už tai, kad elgdamasis pagal instrukcijas atsisakė pasirašyti, jog patikrino traukinio stabdžius, nes tas traukinys turėjo išvykti dirbant ne jo, o kitai pamainai. Tai įvyko nepaisant to, jog jau buvo atvejų, kai tiesioginiai darbuotojų vadovai, norėdami pakenkti darbuotojų teises ginančiai profesinei sąjungai, buvo pastebėti išiminėjant vagonų detales, kad tokiems traukiniams atvykus į paskirties stotis, jie galėtų apkaltinti nepageidaujamus darbuotojus aplaidumu, nors tai ir būtų galėję sukelti traukinių avarijas su sunkiai prognozuojamomis pasekmėmis. Dėl tokių administracijos atstovų veiksmų profesinė sąjunga net kreipėsi į prokuratūrą.

Susitikimas truko pusantros valandos. Viceministras padėkojo už pareikštus pastebėjimus pažadėjo tęsti bendradarbiavimą su profesinėmis sąjungomis.

fed1

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą