Susitikime su Europos Komisijos atstovais pasikeista nuomonėmis apie situaciją Lietuvoje

autorius Solidarumas

2014 m. vasario 6 d. LPS „Solidarumas“ tarptautinė sekretorė Daiva Kvedaraitė dalyvavo susitikime su Europos Komisijos atstovais, kurie atstovavo šiuos generalinius direktoratus: DG Užimtumas ir socialiniai reikalai, DG Ekonomika ir finansai, DG Švietimas ir kultūra, DG Energetika. Susitikimas vyko Europos Komisijos atstovybėje Vilniuje. Europos Komisijos atstovų tikslas buvo sužinoti kuo daugiau  iš įvairių visuomenės grupių apie programos Europos 2020 įgyvendinimą šalyje, ekonominę- socialinę  situaciją.

Susitikime dalyvavo Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovai, jie daugiausia dėmesio skyrė energetikos klausimams. Investuotojų forumo direktorė Rūta Skyrienė kalbėjo apie socialinės apsaugos aktualijas ir užimtumą. Profesinių sąjungų atstovės Daiva Kvedaraitė ir Jolanta Ciunaitienė išdėstė profesinių sąjungų poziciją apie darbo santykius, socialinio  dialogo situaciją, nuolatines atakas nukreiptas į LR Trišalę tarybą, kaip neva, pasenusią  struktūrą. R.Skyrienė sakė, jog Trišalė taryba uždara ir ją reikia reformuoti įkuriant Europos ekonominę socialinę tarybą. Profesinių sąjungų atstovės pažymejo,jog Trišalė taryba yra  Daivą Kvedaraitę domino galimybė parengti ir priimti direktyvą dėl Minimalių pajamų ES.

Tai susiję su Europa 2020 kovos su skurdu platformos įgyvendinimu. Ji taip apt domėjosi laisvo darbo jėgo sjudėjimo reglamentavimo aktualijomis, tuo  kas ketinama daryti ES lygiu, kovojant su šešėline ekonomika ir nelegaliu darbu. Pabrėžė postūmio iš EK būtinybę stiprinants socialinį dialogą Lietuvoje, ypač sektorinį socialinį dialogą. Kalbėta apie darbo santykių liberalizavimą, trumpalaikių darbo sutarčių perspektyvas, darbuotojų, dirbančių pagal trumpalaikes sutartis ar samdomų per agentūras, – socialines garantijas.

Komisijos atstovai teiravosi, ar pasiteisino socialinių pašalpų skyrimo reforma, kai už socialinių pašalpų skyrimą atsakingos savivaldybės. R.Skyrienė tvirtino, jog tai labai pasiteisino, sutaupoma nemažai pinigų, galima geriau kontroliutoi dirbančius nelegalioje ekonomikoje. Tuo tarpu D.Kvedaraitė pažymėjo, jog lėšų sutaupymo prasme ši sistema pasiteisino, tačiau ar tikrai išmokos pasieks tuos žmones, kuriems jų labiausia riekia – klausimas, mažose bednruomenėse žmonės pažįsta vieni kitus, gali atsirasti tendencingumas.

Jau pasigirsta avejų, kai suveikia ir priklausymo vienai ar kitai politinei partijai momentas.

Taip pat kalbėta apie EK siūlymus įvesti papildomus mokesčius – t.y. mokesčius prabangai, turto bei  automobilių mokesčius. J.Ciunaitienė pažymėjo, jog profesinės sąjungos nepritars automobilių apmokestinimui, pagal CO2 emisijų ištakas. Nes tuomet didžiausia mokesčių našta gali tekti tiems, kurie nepajėgia įsigyti naujų automobilių, tai yra nepasiturintiems.

Susitikimo pabaigoje kalbėta apie jaunimo situaciją, užimtumą, išsilavinimą, studijas aukštosiose ir  profesinėse  mokyklose.

EK atstovai susidomėjo  tarptautiniu renginiu jaunimo užimtumo tema, kurį birželio 6 d. Vilniuje organizuoja LPS „Solidarumas“ ir EZA.

0 komentaras
0

Palikti komentarą