Svarstytas naujo Darbo kodekso projektas

autorius Solidarumas

2015 m. kovo 31 d Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvyko Trišalės tarybos Darbo santykių komisijos pirmasis posėdis, kuriame buvo svarstomas naujo Darbo kodekso projektas. Profesines sąjungas atstovavo LPS „Solidarumo“ vyr. teisininkas, LPSK pirmininkas A.Černiauskas, advokatas Nerijus Kasiliauskas.

Posėdyje nedalyvavo Verslo darbdavių ir Pramonininkų konfederacijos, kurios paprašė savaitės pertraukos, kad projektą galėtų svarstyti savo organizacijose. Profesinių sąjungų atstovai posėdyje išdėstė savo prieštaravimus kodekso struktūrai ir turiniui. Į prieštaravimus atsakė projekto vadovai Prof. dr. Tomas Davulis ir Eglė Radišauskienė. Profesinės sąjungos nesutiko dėl atsisakymo kodekse reglamentuoti darbo drausmę, materialinę atsakomybę, dėl to kad projekte neliko dabartinio Darbo kodekso 9 str. 4 d., kuri nustato, kad nesant darbo santykių reglamentacijos, turi būti taikomi Darbo kodekso 2 str. 1 dalyje išvardinti darbo santykių teisinio reglamentavimo principai, kurių taip pat neliko naujame Darbo kodekse.

Profesinės sąjungos nesutiko su tuo, kad iš kodekso išbrauktas skyrius Darbuotojų sauga ir sveikata ir kad esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, darbuotojų apsaugą garantuotų ne valstybė, o kolektyvinės sutartys, kurios galios tik tos profesinės sąjungos nariams, kuri pasirašė su darbdaviu kolektyvinę sutartį. Profesinės sąjungos išreiškė abejones dėl kolektyvinių sutarčių sudarymo tvarkos, darbo tarybų funkcijų, informavimo ir konsultavimo, suminės darbo laiko apskaitos, prastovos apmokėjimo, garantinio fondo, nedarbo draudimo, išeitinių išmokų dydžių subalansavimo, nesutiko, kad darbdavys jam padarytai žalai atlyginti galės ne ginčo tvarka išieškoti  iš darbuotojo rašytiniu darbdavio nurodymu iki 6 mėnesių darbuotojo darbo užmokesčių dydžių (171 str.), įskaitant ir negautas pajamas

Profesinės sąjungos iki 2015 m. balandžio 13 d.  pateiks savo pastabas raštu. Sekantis darbo santuykių komisijos posėdis įvyks 2015 m. kovo 15 d. 9 val.. Iki to laiko tikimasi, kad darbdaviai su profesinėmis sąjungomis pateiks savo pastabas pastraipsniui. Naujo Darbo kodekso nuostatos taip pat bus svarstomos profesinių sąjungų koordinacinio cento posėdyje bei 2015 m. balandžio 13 d. Socialinio dialogo vystymo Europoje konferencijoje (programa pridedama). Visos „Solidarumo“ organizacijos ir nariai kviečiami aktyviai įsijungti į Darbo kodekso projekto svarstymą ir teikti savo pastabas.

Vyr teisininkas P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą