Sveikiname Lenkijos profesinę sąjungą „Solidarnošč“ keturiasdešimtmečio proga

autorius Solidarumas
Solidarnosc 1

Lygiai prieš keturiasdešimt metų, tamsiais komunistinės priespaudos laikais Lenkijos žmonių solidarumas pagimdė nepriklausomą profesinę sąjungą „Solidarnošč“, kuri visam pasauliui parodė, kad susivieniję į profesines sąjungas darbuotojai yra jėga, kuri gali ne tik pagerinti darbuotojų darbo ir apmokėjimo sąlygas, bet pakeisti visos šalies ir Europos gyvenimą.

Lenkijos profesinė sąjunga „Solidarnošč“ pirmoji sudrebino „Geležinę uždangą“, skyrusią Vakarų ir pavergtą Vidurio Rytų Europą. Jos pradėtų veiksmų dėka griuvo „Berlyno siena” ir daug Europos tautų, tame tarpe lietuviai, atgavo laisvę.

Lenkijos profesinės sąjungos „Solidarnošč“ vedami darbuotojai, nepabūgo brutalios diktatūros represijų ir po sunkios bei didvyriškos kovos nuvertė beveik penkiasdešimt metų viešpatavusią tironiją, sukurdami pamatus demokratinei valstybei, kurioje gerbiamos žodžio, tikėjimo, balsavimo, susirinkimų ir kitos žmogaus teisės.

Linkime Lenkijos profesinei sąjungai „Solidarnošč“ ir jos vadovams stiprėti, toliau drąsiai ginti darbuotojų teises ir kurti visos Lenkijos gerovę.

 Broliškai apkabinant su pagarba ir dėkingumu už nuolatinį bendradarbiavimą.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Drogi bracie Piotrze,             2020-08-31

Czterdzieści lat temu, w mrocznych czasach komunistycznego ucisku, w Polsce solidarność międzyludzka zrodziła Niezależny Związek Zawodowy „Solidarność “, który pokazał całemu światu, że zjednoczeni związkowcy są siłą, która może nie tylko poprawić warunki pracy i płacy, ale także zmienić życie całego kraju i całej Europy. Działania Solidarności jako pierwsze potrząsnęły żelazną kurtyną, dzielącą wolny świat zachodni od zniewolonej Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki wydarzeniom rozpoczętym w Polsce doszło do upadku muru berlińskiego, odzyskania wolności przez liczne narody Europy, w tym również narodu litewskiego. 

Robotnicy na czele z polskim związkiem zawodowym Solidarność nie uniknęli brutalnych represji ze strony dyktatury, ale po trudnej i bohaterskiej walce obalili prawie pięćdziesięcioletnią tyranię, kładąc fundament dla państwa opartego na demokracji, wolności słowa, wiary, wolnego głosowania i prawa do zgromadzeń, oraz poszanowaniu praw człowieka.

Życzymy Niezależnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność “i jej liderom dalszej odważnej obrony praw pracowników oraz tworzenia dobrobytu dla całej Polski na następne dziesięciolecia.

Z braterskim uściskiem i wyrazami szacunku i wdzięczności za ciągłą współpracę

Przewodnicząca                                                              Kristina Krupavičienė 

0 komentaras
0

Palikti komentarą