Sveikiname su Lietuvos socialinių darbuotojų diena

autorius Solidarumas
geles slaug

Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga norisi pasidalinti kasdienybe žmonių, kurie savo jėgas, gebėjimus, širdį atiduoda tiems, kam labiausiai mūsų visuomenėje reikalinga parama, pagalba, palaikymas. Socialinių darbuotojų, kad ir kurioje srityje jie dirbtų (su neįgaliaisiais, senyvo amžiaus žmonėmis, vaikais ar gyvenimo užribyje atsidūrusiais suaugusiaisiais) kiekviena diena pažymėta įtampos, streso.

 
Dienos globos, lankomosios priežiūros, pagalbos namuose paslaugas teikiantiems darbuotojams be psichologinės įtampos kasdien tenka atlikti fizinių jėgų reikalaujančius darbus (valyti namus, nešioti pirkinių krepšius ir pan.). Su socialinės rizikos šeimomis ir jų vaikais dirbantys socialiniai darbuotojai daugiau patiria psichologinių, moralinių išbandymų, atviros fizinės grėsmės, jų pečius slegia didžiulė atsakomybė.
 
Socialinių darbuotojų siekiamybė – jų darbo įvertinimas. Ir kalbame ne tik apie materialinio atlygio adekvatumą, atsižvelgiant į darbo specifiką ir krūvius, bet ir moralinį įvertinimą. Mums labai svarbi visuomenės, partnerių, klientų pagarba socialinio darbuotojo profesijai, mūsų atliekamam darbui.
 
Sveikiname visus Lietuvos socialinius darbuotojus su profesine švente, linkime kantrybės, išminties ir neišsenkančios meilės savo artimui, kuria pasižymi šį atsakingą darbą dirbantys žmonės. Linkime, kad jų pasiaukojantis darbas visuomet būtų tinkamai įvertintas ir pagerbtas.
 
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė
 
P.S. Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos iniciatyva nuo 2004 metų kasmet rugsėjo 27 d. Lietuvoje oficialiai švenčiama Lietuvos socialinių darbuotojų diena.

 

Šventės data pasirinkta atsižvelgus į tai, kad rugsėjo mėnesį 1993 metais įvyko pirmasis Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos suvažiavimas. Be to, diena siejama ir su šv. Vincento Pauliečio vardu.

 

Šv.Vincentas Paulietis buvo kunigas pamokslininkas, gyvenęs XVI a. Prancūzijoje. Jis laikomas socialinio darbo pradininku. Šv.Vincentas Paulietis skatino žmones vadovautis krikščioniškosios pagalbos kitam tiesomis. Gerieji darbai kūnui: 1. Išalkusį pavalgydinti. 2. Ištroškusį pagirdyti. 3. Vargšą aprengti. 4. Keleivį priglausti. 5. Kalinį sušelpti. 6. Ligonį aplankyti. 7. Mirusį palaidoti. Gerieji darbai sielai: 1. Nemokantį pamokyti. 2. Abejojančiam patarti. 3. Nuliūdusį paguosti. 4. Pikta darantį sudrausti. 5. Įžeidimus atleisti. 6. Nuoskaudas nukęsti. 7. Melstis už gyvus ir mirusius.

 

Lietuvoje socialinį darbą dirba apie 6 tūkst. žmonių. Socialiniai darbuotojai dirba sveikatos priežiūros įstaigose, švietimo įstaigose, teisėsaugos institucijose.

 

Socialinio darbo pradžia Lietuvoje laikomi 1990-1991 metai. Tuo metu šalyje pradėjo lankytis pirmieji socialiniai darbuotojai iš užsienio. Jie rengė seminarus socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo sistemų darbuotojams.

 
0 komentaras
0

Palikti komentarą